Warszawa


20.01.2022 - przeglądy i konserwacja systemów oraz urządzeń w obiektach COS Warszawa w podziale na części

2022-01-20 16:35:12

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: Część I - 24 000,00 zł brutto, Część II - 65 000,00 zł brutto, Część III - 110 000,00 zł brutto, Część IV- 175 000,00 zł brutto. czytaj więcej

20.01.2022 - Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych do COS w Warszawie

2022-01-20 12:24:21

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 61 500,00 zł brutto. czytaj więcej

17.12.2021 - Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, eksploatacyjnych, elektrycznych i hydraulicznych do COS w Warszawie w podziale na części - NZ/P/33/2021

2021-12-17 13:51:29

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: Część I - 61 500,00 zł brutto, Część II- 61 500,00 zł brutto, Część III - 61 500,00 zł brutto, Część IV - 61 500,00 zł brutto. czytaj więcej

02.12.2021 r. Dostawa energii elektrycznej do Centralnego Ośrodka Sportu w okresie od 1 styczniu 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

2021-12-02 13:38:22

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 208 ustawy Pzp negocjacji bez ogłoszenia. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 343 855,40 zł brutto. czytaj więcej

25.11.2021 wykonanie ekspertyzy budowlanej określającej stan techniczny konstrukcji dachu w budynku hali Torwar I oraz Torwar II w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie w podziale na części

2021-11-25 11:51:58

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: Część I - 123 000,00 zł brutto Część II- 92 250,00 z brutto. czytaj więcej

16.11.2021 Dostawa multisportowych tablic wyników, zegarów do pomiarów sekund oraz opasek podświetlających tarczę kosza do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie.

2021-11-16 13:38:18

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 270 600,00 zł brutto. czytaj więcej

16.11.2021 Wykonanie dokumentacji remontu elewacji budynku Torwar I wraz z przystosowaniem elementów budynku hali do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont ogrodzenia od strony północnej kompleksu hal Torwar I i Torwar II w COS (...)

2021-11-16 13:31:23

https://cos.pl/ftpzamowienia/PFU.7z pod wskazanym linkiem jest dostępne PFU Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 184 500,00 zł brutto. czytaj więcej

26.10.2021 Usługi utrzymania czystości w obiektach TORWAR I oraz TORWAR II oraz terenach zewnętrznych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

2021-10-29 09:08:53

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 235 100,00 zł brutto czytaj więcej

27.10.2021 Dostawa multisportowych tablic wyników, zegarów do pomiarów sekund oraz opasek podświetlających tarczę kosza do Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie.

2021-10-27 10:01:43

Wartość zamówienia którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 270 600,00 zł brutto. czytaj więcej

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-02-27 12:51:27 Aktualizacja Renata Kalińska
2020-02-27 12:48:51 Aktualizacja Renata Kalińska
2020-02-27 12:44:40 Aktualizacja Renata Kalińska
2016-02-10 10:53:17 Aktualizacja Superadmin
2016-02-02 11:33:42 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 91110