Centralny Ośrodek Sportu informuje, że realizacja zadania publicznego polegającego na tworzeniu warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, poprzez bieżące utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi Centralnego Ośrodka Sportu, jest dofinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Centralny Ośrodek Sportu jako państwowy zakład budżetowy z dniem 31 grudnia 2010 r. został  zlikwidowany na podstawie Zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2010 r.

Tekst jednolity zarządzenia w sprawie likwidacji państwowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centralny Ośrodek Sportu" stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 34 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r.

Szczegóły dotyczące procesu likwidacji COS znajdują sie w załączonym zarządzeniu. 

Centralny Ośrodek Sportu od dnia 01 stycznia 2011 r. jest instytucją gospodarki budżetowej posiadającą osobowość prawną utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Centralny Ośrodek Sportu działa na podstawie Statutu nadanego przez Ministra Sportu i Turystyki, Regulaminu Organizacyjnego określonego przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przedmiot działalności Centralnego Ośrodka Sportu określa Statut.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2017-01-05 12:28:12 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-05 12:27:46 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2016-12-23 12:03:46 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:44:48 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:44:32 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:44:05 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:41:52 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:41:20 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:39:27 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:38:40 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:38:19 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:23:27 Aktualizacja Compania
2016-12-23 10:17:46 Aktualizacja Compania
2016-12-19 12:23:31 Aktualizacja Compania
2016-12-19 11:07:11 Aktualizacja Compania
2016-03-07 16:20:13 Aktualizacja Superadmin
2016-03-07 16:19:55 Aktualizacja Superadmin
2016-03-07 16:18:39 Aktualizacja Superadmin
2016-02-29 13:29:08 Aktualizacja Superadmin
2016-02-29 13:27:22 Aktualizacja Superadmin
2016-02-01 19:19:57 Aktualizacja Superadmin
2016-02-01 19:17:36 Aktualizacja Superadmin
2016-02-01 15:19:20 Aktualizacja Superadmin
Ilość wyświetleń: 265630