Kontakt - Centrala w Warszawie

Centralny Ośrodek Sportu
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa
e-mail: cos@cos.pl


Dyrektor
Cezary Andrzej Jurkiewicz
tel.: 022 529 87 20 (21), fax: 022 628 91 79
e-mail: dyrektor@cos.pl

Zastępca Dyrektora d/s planowania i inwestycji
Łukasz Grocholski
tel.: 022 529 87 40, fax: 022 529 89 09
e-mail: dyrekcja.waw@cos.pl


Zastępca Dyrektora d/s infrastruktury
Mariusz Kałużny
tel. 022 529 87 39, fax 022 529 89 09
e-mail: mariusz.kaluzny@cos.pl


Kancelaria - Kierownik / Pełnomocnik Dyrekcji d/s kontaktów z mediami
Elżbieta Gontarczyk
tel. 022 529 87 21, fax. 022 628 91 79
e-mail: elzbieta.gontarczyk@cos.pl

Dział Analiz, Kontroli i Zamówień Publicznych
tel.: 022 529 87 42
e-mail: przetargi@cos.pl


Dział Organizacji, Kadr i Płac
tel.: 022 529 88 56 lub 022 529 88 24
e-mail: kadry@cos.pl


Dział Prawny
tel.: 022 529 87 60

Dział Finansowo-Księgowy
tel.: 022 529 87 53 lub 022 529 87 19
e-mail: ksiegowosc@cos.pl

Dział Marketingu, Promocji i Sprzedaży
tel.: 022 529 87 62 lub 0 22 529 88 00
fax: 022 529 89 06
e-mail: dzialsprzedazy@cos.pl

Lodowisko (TORWAR II)
tel.: 022 529 87 77
e-mail: lodowisko@cos.pl

Dział Inwestycji i Remontów
tel.: 022 529 87 70
fax: 022 529 89 01
e-mail: inwestycje@cos.pl

Dział Techniczno- Administracyjny
tel.: 022 529 88 12, 022 529 88 14 lub 022 529 89 23
tel.: 022 529 88 14
e-mail: technika.waw@cos.pl

Kasa biletowa
tel.: 022 529 89 54

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2017-01-04 09:40:35 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2016-02-01 19:00:57 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 193