Kontakt - Centrala w Warszawie

Centralny Ośrodek Sportu
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

 

Dyrektor
Tomasz Koziński
tel.: 022 529 87 20 (21), fax: 022 628 91 79
e-mail: dyrektor@cos.pl
e-mail: dyrekcja.waw@cos.pl

Zastępca Dyrektora d/s inwestycji i infrastruktury
Mariusz Kałużny
tel. 022 529 87 39, fax 022 529 89 09
e-mail: mariusz.kaluzny@cos.pl


Dział Zamówień Publicznych
tel.: 022 529 87 42
e-mail: przetargi@cos.pl

Dział Kadr, Płac i Administracji
tel.: 022 529 88 56 lub 022 529 88 24
e-mail: kadry@cos.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji
tel.: 022 529 87 36
e-mail: dorota.sloniewska@cos.pl

Dział Prawny
tel.: 022 529 87 60

Dział Finansowo - Księgowy
tel.: 022 529 87 53 lub 022 529 87 19
e-mail: ksiegowosc@cos.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży
tel: 22 529 87 34, 22 529 87 77
tel.: 022 529 87 62
fax: 22 529 89 06
e-mail: dzialsprzedazy@cos.pl

Dział Standaryzacji i Jakości Produktu
tel: 22 529 87 37
e-mail: wojciech.cofala@cos.pl

Lodowisko (TORWAR II)
tel.: 022 529 87 77
e-mail: lodowisko@cos.pl

Dział Inwestycji i Remontów
tel.: 022 529 87 70
fax: 022 529 89 01
e-mail: inwestycje@cos.pl

Dział Techniczny
tel.: 022 529 88 12, 022 529 88 14
e-mail: technika.waw@cos.pl

Kasa biletowa
tel.: 022 529 89 54

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2018-02-08 09:28:26 Aktualizacja Dawid Korczyński
2017-08-10 10:33:25 Aktualizacja Dawid Korczyński
2017-04-05 12:52:01 Aktualizacja Dawid Korczyński
2017-03-29 14:09:10 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-29 14:08:46 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-29 14:08:30 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-29 14:07:49 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-29 14:06:53 Aktualizacja Izabela Banach
2017-01-04 09:40:35 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2016-02-01 19:00:57 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 2184