26.07.2018 - Przebudowa oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej Torwar I

Hala widowiskowo-sportowa TORWAR I - Schematy i dane ogólnodostepne: http://torwar.cos.pl/2831/cos-torwar

 

Dnia 21.08.2018 r. opublikowano pismo informujące o zebraniu wykonawców.

Zebranie odbędzie się 23.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

Dnia 24.08.2018 r. opublikowano informację ze spotkania wraz odpowiedziami na pytania.

 

UWAGA! 

Zmiana terminu składania ofert:

Nowy termin to: 10.09.2018 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert: 10.09.2018 r. godz. 10:30

Zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu zawarty w Rozdziale 7 ust. 7.1 pkt 1 lit. a) SIWZ (szczegóły w opublikowanej informacji ze spotkania)!

Zmianie ulega również termin realizacji zadania: do 28 grudnia 2018 r.

Dnia 10.09.2018 r. opublikowano informację z otwarcia ofert.

 

Dnia 19.11.2018 r. opublikowano unieważnienie postępowania.

 

Pliki

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-03-20 07:46:46 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-11-19 13:25:30 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-09-10 12:14:44 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-09-10 12:08:51 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-09-05 14:49:36 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-09-04 16:01:05 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-28 11:01:09 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-27 09:39:59 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-24 14:15:21 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-23 15:19:39 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-21 12:48:48 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-20 09:57:06 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-14 15:53:10 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-14 14:01:39 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-14 13:59:33 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-14 13:58:43 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-14 13:56:36 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-08 15:55:40 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-06 15:44:00 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-03 15:53:01 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-03 15:51:59 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-03 15:50:49 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-03 15:30:39 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-02 16:39:40 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-07-26 16:36:30 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-07-26 16:34:09 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-07-26 12:42:39 Utworzenie Magdalena Olszewska
Ilość wyświetleń: 2198