Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do Centralnego Ośrodka Sportu w 2018 i 2019 r.

20.06.2018 r. - opublikowano zaktualizowany SIWZ o zapisy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

UWAGA !! Zmianie ulega termin składania ofert na: 2 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00, otwarcie ofert 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:30.

W dniu 19 lipca 2018 r. opublikowane zostaną odpowiedzi na zadane pytania.

UWAGA !! Zmieniony został załącznik nr 1 oraz nr 9 do SIWZ.

 

UWAGA !! Zmianie ulega termin składania ofert na: 7 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00, otwarcie ofert 7 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:30.

Dnia 31.07.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania i zaktualizowane załączniki do SIWZ nr 1 i 9.

 

Dnia 2.08.2018 r. opublikowano zaktualizowany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ponadto informujemy, iż ceny jednostkowe należy podać z akcyzą!

 

Dnia 7.08.2018 r. opublikowano informację z otwarcia ofert.

 

Dnia 9.08.2018 r. opublikowano unieważnienie postępowania.

Pliki

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-03-20 07:50:33 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2020-03-20 07:50:17 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2020-03-20 07:50:17 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-09 16:10:05 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-07 15:41:25 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-08-02 12:20:24 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-07-31 15:42:35 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-07-26 16:17:47 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-07-19 16:22:22 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-07-19 16:19:15 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-07-18 16:30:35 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-07-18 16:24:21 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-06-20 09:30:24 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-06-18 15:41:51 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 1074