Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować drogą pocztową na adres:

Centralny Ośrodek Sportu
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

sekretariat@cos.pl

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2024-01-30 15:12:51 Aktualizacja Krystian Suchecki
2017-01-05 13:08:32 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-05 12:57:34 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 3698