Kontakt - Centrala w Warszawie

 

Centralny Ośrodek Sportu
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa
Adres skrytki na ePUAP: /COS-IGB/SkrytkaESP

 

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu
Janusz Samel

tel. 22 529 87 40
e-mail: dyrektor@cos.pl

Zastępca Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu
Sławomir Luliński
tel. 22 529 87 20
e-mail: sekretariat@cos.pl

 

Dział Finansowo - Księgowy
tel. 22 529 87 53 lub 22 529 87 19
e-mail: ksiegowosc@cos.pl

 

Dział Kadr i Płac
tel. 22 529 88 56 lub 22 529 87 13
e-mail: kadry@cos.pl

 

Dział Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 22 529 88 24
e-mail: organizacja@cos.pl


Dział Prawny
tel. 22 529 87 60
e-mail: dzialprawny@cos.pl


Dział Zamówień Publicznych 
tel. 22 529 87 42 lub 22 529 87 68
e-mail: przetargi@cos.pl

 

Dział Marketingu
tel. 22 529 88 08
e-mail: marketing@cos.pl

 

Dział Sprzedaży
tel. 22 529 87 34 lub 22 529 87 77 lub 22 529 87 62
e-mail: sprzedaz@cos.pl

 

Dział Inwestycji i Remontów
tel. 22 529 87 70 lub 22 529 87 02
e-mail: inwestycje@cos.pl

 

Dział Informatyki
tel. 22 529 87 97
e-mail: it@cos.pl

 

Dział Techniczno-Administracyjny
tel. 22 529 89 40
e-mail: technika@cos.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Raportowania
Zgrupowań Polskich Związków Sportowych
tel. 22 529 89 30
e-mail: zgrupowania@cos.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru i Kontroli
e-mail: marcin.mialkowski@cos.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
tel. 22 529 88 14
e-mail: iwona.sledz@cos.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. 697 071 741 lub 697 001 115
e-mail: iod@cos.pl

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2024-03-06 13:50:54 Aktualizacja Krystian Suchecki
2024-01-31 13:03:50 Aktualizacja Krystian Suchecki
2024-01-09 15:01:11 Aktualizacja Krystian Suchecki
2023-12-22 10:40:15 Aktualizacja Krystian Suchecki
2023-12-21 16:23:49 Aktualizacja Krystian Suchecki
2023-02-07 15:39:08 Aktualizacja Krystian Suchecki
2023-02-07 15:38:36 Aktualizacja Krystian Suchecki
2023-01-03 08:49:50 Aktualizacja Krystian Suchecki
2023-01-03 08:23:31 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-09-28 16:27:06 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-06-27 15:13:15 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-06-14 15:49:50 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-04-07 10:58:08 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-04-07 10:57:20 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-03-04 16:26:55 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-03-04 16:26:22 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-03-04 16:25:48 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-02-23 11:50:05 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-01-27 12:58:36 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-01-27 12:54:18 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-01-25 16:23:55 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-01-25 16:22:21 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-01-25 16:04:10 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-01-25 16:03:23 Aktualizacja Krystian Suchecki
2020-12-15 12:08:31 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2020-11-25 14:23:55 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2020-03-03 09:10:17 Aktualizacja Izabela Banach
2020-01-20 14:51:25 Aktualizacja Izabela Banach
2019-11-14 13:08:12 Aktualizacja Izabela Banach
2019-03-19 11:18:40 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-12-13 12:08:34 Aktualizacja Izabela Banach
2018-08-02 13:32:34 Aktualizacja Izabela Banach
2018-08-02 13:31:05 Aktualizacja Izabela Banach
2018-07-23 15:00:38 Aktualizacja Izabela Banach
2018-07-03 13:12:38 Aktualizacja Izabela Banach
2018-07-03 13:09:55 Aktualizacja Izabela Banach
2018-06-20 09:54:20 Aktualizacja Izabela Banach
2018-03-26 14:31:35 Aktualizacja Izabela Banach
2018-03-26 12:44:04 Aktualizacja Izabela Banach
2018-03-26 12:42:42 Aktualizacja Izabela Banach
2018-03-26 12:36:35 Aktualizacja Izabela Banach
2018-03-26 12:31:35 Aktualizacja Izabela Banach
2018-03-26 12:19:25 Aktualizacja Izabela Banach
2018-03-26 11:44:02 Aktualizacja Izabela Banach
2018-02-08 09:28:26 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-08-10 10:33:25 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-04-05 12:52:01 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-03-29 14:09:10 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-29 14:08:46 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-29 14:08:30 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-29 14:07:49 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-29 14:06:53 Aktualizacja Izabela Banach
2017-01-04 09:40:35 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2016-02-01 19:00:57 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 22173