Struktura organizacyjna

W skład COS wchodzi centrala COS z siedzibą w Warszawie oraz samobilansujące się jednostki organizacyjne (oddziały):


1. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku;
2. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale;
3. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku;
4. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu;
5. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie;
6. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem;
7. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju;

Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Centralnego Ośrodka Sportu określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Sportu i Turystyki.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2023-03-08 09:40:26 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-10-06 13:19:12 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-10-06 13:16:30 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-01-25 09:06:12 Aktualizacja Krystian Suchecki
2022-01-25 09:04:02 Aktualizacja Krystian Suchecki
2021-08-24 14:29:04 Aktualizacja Agnieszka Wagner
2019-11-13 13:15:27 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2019-10-09 11:47:38 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-03-26 14:45:06 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 14:44:51 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 14:09:59 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 14:09:15 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 14:07:47 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 12:32:22 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 12:31:58 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 12:17:18 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 12:04:04 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 12:03:35 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 12:00:23 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 11:56:47 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 11:50:28 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 10:38:49 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 10:37:58 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 10:36:30 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 10:26:42 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-03-26 10:05:38 Aktualizacja Michał Szymczyk
2018-02-22 14:04:15 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2018-02-21 16:37:53 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2018-02-21 16:35:09 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2018-02-21 16:34:11 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-09-29 16:01:21 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-03-27 09:57:41 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-03-23 11:36:13 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-23 11:31:28 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-03-23 11:26:34 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-03-23 11:25:51 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-03-23 11:24:50 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-03-23 11:16:42 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-03-23 10:21:11 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-23 08:26:25 Aktualizacja Izabela Banach
2017-03-23 08:20:45 Aktualizacja Izabela Banach
2017-01-11 11:01:45 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-04 09:31:02 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2016-02-01 19:00:14 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 11011