Historia zmian


Wyświetlone 1-1 420 z 1 420 rekordów.
Data zmiany
Rodzaj zmianyId stronyTytuł stronyAdministrator
2024-05-18 11:12:34
Utworzenie5377Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produkty mięsnychPaweł Węgrzynowski
2024-05-15 10:38:27
Aktualizacja5367Wykonanie uszczelnienia niecek basenowych Ireneusz Mierziak
2024-05-15 10:07:08
Utworzenie5367Wykonanie uszczelnienia niecek basenowych Ireneusz Mierziak
2024-05-09 12:28:00
Utworzenie5356Wymiana promienników UV Ireneusz Mierziak
2024-05-08 14:15:58
Utworzenie5354Dostawa mięsa drobiowegoIreneusz Mierziak
2024-05-05 22:37:47
Utworzenie5347Roboty budowlane polegające na wymianie kanałowej sieci ciepłowniczejPaweł Węgrzynowski
2024-04-24 23:04:24
Utworzenie5336Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produkty mięsnychPaweł Węgrzynowski
2024-04-23 14:55:39
Aktualizacja5334Najem krytej pływalniIreneusz Mierziak
2024-04-23 13:46:04
Utworzenie5334Najem krytej pływalniIreneusz Mierziak
2024-04-19 14:13:19
Aktualizacja5309Wybór wykonawcy - karty żywienioweJoanna Pieper
2024-04-16 13:28:29
Aktualizacja5311Naprawa wykładzin typu MondoIreneusz Mierziak
2024-04-16 12:26:06
Utworzenie5311Naprawa wykładzin typu MondoIreneusz Mierziak
2024-04-16 12:23:11
Utworzenie5310Dostawa jaj kurzychIreneusz Mierziak
2024-04-12 14:27:23
Utworzenie5309zapytanie ofertowe na dostawę kart żywieniowychJoanna Pieper
2024-04-11 10:57:23
Utworzenie5305Usługa wykonania projektu budowy internatu sportowegoPaweł Węgrzynowski
2024-04-09 14:21:32
Utworzenie5302Naprawa wykładzin typu Mondo Ireneusz Mierziak
2024-04-08 13:47:47
Aktualizacja5298Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnychIreneusz Mierziak
2024-04-08 13:47:10Utworzenie5298Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnychIreneusz Mierziak
2024-03-28 17:38:14
Utworzenie5281Dostawy produktów mrożonychPaweł Węgrzynowski
2024-03-23 20:53:29
Utworzenie5275Dostawy artykułów i sprzętu sportowegoPaweł Węgrzynowski
2024-03-21 07:58:11
Utworzenie5271Dostawy soków Ireneusz Mierziak
2024-03-14 08:19:17
Utworzenie5250Dostawa nawozówIreneusz Mierziak
2024-03-09 22:20:44
Utworzenie5232Usługa wykonania projektu budowy internatu sportowegoPaweł Węgrzynowski
2024-03-03 14:04:40
Utworzenie5219Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2024-03-03 13:42:15
Aktualizacja5218Dostawy produktów mleczarskich Paweł Węgrzynowski
2024-03-03 13:41:27Utworzenie5218Dostawy produktów mleczarskich Paweł Węgrzynowski
2024-02-27 13:14:15
Utworzenie5212Dostawa wiat stadionowych Ireneusz Mierziak
2024-02-15 10:17:00
Utworzenie5187Dostawa jaj kurzychIreneusz Mierziak
2024-02-13 13:01:19
Utworzenie5182Dostawy środków czyszczącychPaweł Węgrzynowski
2024-02-13 11:25:29
Utworzenie5179Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produkty mięsnychPaweł Węgrzynowski
2024-02-12 11:22:12
Utworzenie5170Dostawa krzeseł do pokoi hotelowychIreneusz Mierziak
2024-02-12 11:19:56
Utworzenie5169Drobny sprzęt kuchennyIreneusz Mierziak
2024-02-12 11:16:58
Utworzenie5168Dostawa urządzeń DYSON Ireneusz Mierziak
2024-02-08 07:38:17
Utworzenie5159Dostawa bielizny hotelowejIreneusz Mierziak
2024-02-02 08:08:53
Utworzenie5152Inwentaryzacja lasówIreneusz Mierziak
2024-01-31 14:04:59
Utworzenie5148Dostawa dysków TandBerg RDX Ireneusz Mierziak
2024-01-31 14:03:48Usunięcie5147Dostawa dysków TandBerg RDX Ireneusz Mierziak
2024-01-31 14:03:04
Utworzenie5147Dostawa dysków TandBerg RDX Ireneusz Mierziak
2024-01-16 11:52:57
Utworzenie5125Usługi ochrony mienia Paweł Węgrzynowski
2024-01-11 21:29:58
Utworzenie5121Dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastPaweł Węgrzynowski
2024-01-11 08:02:34
Aktualizacja5067Dostawa pomostów pływającychIreneusz Mierziak
2024-01-11 07:59:18
Utworzenie5113Konserwacja windIreneusz Mierziak
2023-12-19 12:15:47
Utworzenie5092Dostawy PatchboxówIreneusz Mierziak
2023-12-15 14:44:41
Utworzenie5083Dostawy dysków zewnętrznychIreneusz Mierziak
2023-12-13 12:21:33
Utworzenie5076Dostawa sprzętu Technogym Ireneusz Mierziak
2023-12-13 09:17:48
Aktualizacja5073Dostawa sztang ELEIKO Ireneusz Mierziak
2023-12-12 14:44:37
Aktualizacja5073Dostawa sztang ELEIKO Ireneusz Mierziak
2023-12-12 14:23:43
Utworzenie5073Dostawa sztang ELEIKO Ireneusz Mierziak
2023-12-12 10:39:38
Utworzenie5067Dostawa pomostów pływającychIreneusz Mierziak
2023-12-07 13:18:49
Aktualizacja5055Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnychIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:48:50
Utworzenie5055Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnychIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:40:27Aktualizacja5051Dostawa sprzętu zapaśniczegoIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:40:18Aktualizacja5052Dostawa profesjonalnych przenośnych słupków do siatkówki i bramek do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:40:09Aktualizacja5053Dostawa sprzętu sportowegoIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:40:01Aktualizacja5054Dostawa mat Tatami typu puzzleIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:31:22
Aktualizacja5051Dostawa sprzętu zapaśniczegoIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:31:13
Aktualizacja5052Dostawa profesjonalnych przenośnych słupków do siatkówki i bramek do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:31:04
Aktualizacja5053Dostawa sprzętu sportowegoIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:30:38
Aktualizacja5054Dostawa mat Tatami typu puzzleIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:26:34
Utworzenie5054Dostawa mat Tatami typu puzzleIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:25:41
Utworzenie5053Dostawa sprzętu sportowegoIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:24:39
Aktualizacja5052Dostawa profesjonalnych przenośnych słupków do siatkówki i bramek do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:24:19Utworzenie5052Dostawa profesjonalnych przenośnych słupków do siatkówki i bramek do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2023-12-06 14:22:06
Utworzenie5051Dostawa sprzętu zapaśniczegoIreneusz Mierziak
2023-12-05 14:09:18
Aktualizacja5046Dostawa monitorów DELLIreneusz Mierziak
2023-12-05 14:08:37Utworzenie5046Dostawa monitorów DELLIreneusz Mierziak
2023-11-29 08:28:47
Utworzenie5026Remont pomieszczeń budynku BasenuIreneusz Mierziak
2023-11-28 10:47:24
Aktualizacja5017Wykonanie elementów wentylacji Ireneusz Mierziak
2023-11-27 14:38:39
Utworzenie5017Wykonanie elementów wentylacji Ireneusz Mierziak
2023-11-27 14:37:03
Utworzenie5016Dostawa monitorówIreneusz Mierziak
2023-11-22 13:02:08
Aktualizacja5000Dostawy urządzeń sprzątających 2Ireneusz Mierziak
2023-11-22 13:01:47
Utworzenie5000Dostawy urządzeń sprzątających Ireneusz Mierziak
2023-11-15 13:46:03
Utworzenie4978Dostawy świeżych pierogówIreneusz Mierziak
2023-11-14 14:23:54
Utworzenie4976Dostawy urządzeń sprzątających Ireneusz Mierziak
2023-11-13 10:54:45
Aktualizacja4968Dostawy urządzeń piorącychIreneusz Mierziak
2023-11-13 10:54:35
Utworzenie4968Dostawy urządzeń piorącychIreneusz Mierziak
2023-11-13 10:52:45
Aktualizacja4959Dostawa i montaż mebli 2Ireneusz Mierziak
2023-11-13 10:45:49
Utworzenie4967Dostawa urządzeń sieciowych, sieci zintegrowanej i pakietów oprogramowania do switcha lub routera obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2023-11-10 13:03:51
Utworzenie4964Dostawa węzłów cieplnych obejmująca ich rozmieszczenie i instalację (montaż)Paweł Węgrzynowski
2023-11-09 14:34:52
Utworzenie4959Dostawa i montaż mebli 2Ireneusz Mierziak
2023-11-09 14:32:24
Utworzenie4958Dostawa testera kabli sieciowych Ireneusz Mierziak
2023-11-08 09:09:45
Aktualizacja4946Dostawa i montaż piłkochwytówIreneusz Mierziak
2023-11-08 09:09:08
Aktualizacja4946Dostawa i montaż piłkochwytówIreneusz Mierziak
2023-11-07 20:29:34
Utworzenie4949Dostawa systemu treningowego typu „WAVELIGHT” obejmująca jego rozmieszczenie i instalację (montaż)Paweł Węgrzynowski
2023-11-07 14:39:41Utworzenie4946Dostawa i montaż piłkochwytówIreneusz Mierziak
2023-11-05 15:19:10
Utworzenie4937Dostawa halowej rzutni do pchnięcia kuląPaweł Węgrzynowski
2023-11-05 15:16:54
Utworzenie4936Dostawa aktywnej platformy do ćwiczeńPaweł Węgrzynowski
2023-11-03 12:44:02
Utworzenie4931Usługi prania Paweł Węgrzynowski
2023-11-02 13:57:46
Utworzenie4927Dostawa silnika Yamaha 150KM i osprzętuIreneusz Mierziak
2023-10-30 12:33:05
Utworzenie4915Dostawa stołów i krzeseł konferencyjnychIreneusz Mierziak
2023-10-27 13:10:16
Aktualizacja4846Dostawa sprzętu do utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonychIreneusz Mierziak
2023-10-27 13:09:36
Aktualizacja4846Dostawa sprzętu do utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonychIreneusz Mierziak
2023-10-27 08:35:18Aktualizacja4151Dostawa warzyw i owocówIreneusz Mierziak
2023-10-27 08:35:00
Aktualizacja4151Dostawa warzyw i owocówIreneusz Mierziak
2023-10-27 08:31:06
Utworzenie4903Dostawa elektrycznych wózków widłowychIreneusz Mierziak
2023-10-26 08:20:18
Utworzenie4895Dostawa elektronarzędziIreneusz Mierziak
2023-10-25 14:29:45
Utworzenie4891Dostawa stacji zasilających Ireneusz Mierziak
2023-10-24 11:50:40
Utworzenie4887Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2023-10-23 13:38:50
Utworzenie4883Doposażenie pojazdu wielofunkcyjnego AVANT 860iIreneusz Mierziak
2023-10-20 11:35:11
Utworzenie4879Dostawa urządzeń kuchennychPaweł Węgrzynowski
2023-10-20 09:06:36
Utworzenie4877Dostawa wyciągarki spalinowej DOCMAIreneusz Mierziak
2023-10-19 08:50:25
Utworzenie4873Modułowy system zasilania energiąIreneusz Mierziak
2023-10-19 08:47:54
Utworzenie4872Dostawa i montaż mebli Ireneusz Mierziak
2023-10-19 08:47:06
Utworzenie4871Rozbudowa stacji telewizji kablowej Ireneusz Mierziak
2023-10-18 08:08:42
Utworzenie4865Wykonanie ścianek reklamowychIreneusz Mierziak
2023-10-18 08:02:26
Aktualizacja4864Wykonanie i montaż loga COSIreneusz Mierziak
2023-10-18 08:02:12Utworzenie4864Wykonanie i montaż loga COSIreneusz Mierziak
2023-10-17 20:12:56
Utworzenie4862Usługi sprzątania Paweł Węgrzynowski
2023-10-13 11:38:12
Utworzenie4849Dostawa suszarek basenowychIreneusz Mierziak
2023-10-13 11:36:59
Aktualizacja4848Dostawa sprzętu AGDIreneusz Mierziak
2023-10-13 11:36:38Utworzenie4848Dostawa sprzętu AGDIreneusz Mierziak
2023-10-13 08:40:17
Utworzenie4846Dostawa sprzętu do utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonychIreneusz Mierziak
2023-10-13 08:36:57
Aktualizacja4845Dostawa przyczepy ciągnikowejIreneusz Mierziak
2023-10-13 08:21:35
Utworzenie4845Dostawa przyczepy ciągnikowejIreneusz Mierziak
2023-10-12 08:42:55
Utworzenie4837Dostawa band i bramek do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2023-10-11 10:44:25
Utworzenie4836Roboty budowlane polegające na remoncie dachu i wymianie instalacji solarnejPaweł Węgrzynowski
2023-10-10 10:31:40
Utworzenie4832Dostawa i montaż klimatyzatorów Ireneusz Mierziak
2023-09-26 22:01:23
Utworzenie4805Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalniPaweł Węgrzynowski
2023-09-26 10:33:48
Utworzenie4803Dostawa systemu oświetlenia stadionu obejmująca jego rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2023-09-08 14:21:18
Utworzenie4772Dostawa drobnego sprzętu kuchennegoIreneusz Mierziak
2023-09-08 14:20:09
Utworzenie4771Dostawa bielizny stołowej Ireneusz Mierziak
2023-09-06 14:39:13
Utworzenie4769Dostawy herbatIreneusz Mierziak
2023-09-06 14:38:22
Utworzenie4768Dostawy soków i napojówIreneusz Mierziak
2023-09-06 14:37:31Usunięcie4767Dostawy soków i napojówIreneusz Mierziak
2023-09-06 14:36:25
Utworzenie4767Dostawy soków i napojówIreneusz Mierziak
2023-09-05 10:44:17
Utworzenie4761Dostawy ciekłego azotu Ireneusz Mierziak
2023-08-22 14:37:52
Utworzenie4729Roboty budowlane polegające na budowie ogrodzeniaPaweł Węgrzynowski
2023-08-22 12:33:31
Utworzenie4728Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2023-08-21 12:28:22
Utworzenie4725System pomiaru wilgotności i temperaturyIreneusz Mierziak
2023-08-21 11:16:52
Aktualizacja4723Wywóz odpadówIreneusz Mierziak
2023-08-21 11:16:33
Utworzenie4723Wywóz odpadówIreneusz Mierziak
2023-08-18 08:11:25
Utworzenie4718Dostawa serwerów zapasowychIreneusz Mierziak
2023-08-17 12:08:30
Aktualizacja4715Dostawy jaj kurzychIreneusz Mierziak
2023-08-17 12:08:17
Utworzenie4715Dostawy jaj kurzychIreneusz Mierziak
2023-08-07 21:30:33
Utworzenie4698Dostawa lin i boi sygnalizacyjnychPaweł Węgrzynowski
2023-08-04 10:15:04
Aktualizacja4692Najem obiektu krytej pływalniIreneusz Mierziak
2023-08-04 10:14:52
Utworzenie4692Najem obiektu krytej pływalniIreneusz Mierziak
2023-08-03 10:09:49
Aktualizacja3687Najem obiektu krytej pływalni Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu w celu prowadzenia edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych obejmujących naukę pływania Ireneusz Mierziak
2023-08-03 08:50:37
Utworzenie4690Przebudowa zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, c.t. i c.w.uIreneusz Mierziak
2023-08-02 16:27:55
Utworzenie4689Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2023-08-01 12:30:38
Utworzenie4685Dostawy produktów mleczarskichIreneusz Mierziak
2023-07-28 14:33:02
Utworzenie4683Dostawy kawy i produktów podobnychIreneusz Mierziak
2023-07-26 11:57:55
Aktualizacja4664Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2023-07-20 14:09:18
Utworzenie4664Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2023-07-20 13:39:21
Utworzenie4662Dostawy pierogówIreneusz Mierziak
2023-07-19 13:44:34
Aktualizacja4661Dostawy soków, napojówIreneusz Mierziak
2023-07-19 13:44:24
Utworzenie4661Dostawy soków, napojówIreneusz Mierziak
2023-07-18 11:29:15
Aktualizacja4654Dostawy etyliny bezołowiowej Ireneusz Mierziak
2023-07-18 11:04:29
Utworzenie4654Dostawy etyliny bezołowiowej Ireneusz Mierziak
2023-07-10 20:54:53
Aktualizacja4647Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2023-07-10 20:53:19Utworzenie4647Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2023-06-23 12:21:11
Utworzenie4616Usługi ochrony mienia Paweł Węgrzynowski
2023-06-07 14:17:15
Utworzenie4583Wymiana pokrycia dachu Ireneusz Mierziak
2023-06-02 12:10:18
Utworzenie4573Dostawa kamery termowizyjnej Ireneusz Mierziak
2023-05-29 12:49:58
Aktualizacja4559Dostawa systemu wzmacniania odporności i efektywności psychofizycznej obejmująca jego rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2023-05-29 10:49:03
Utworzenie4559Dostawa systemu wzmacniania odporności i efektywności psychofizycznej obejmującą jego rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2023-05-15 17:27:52
Aktualizacja4533Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produkty mięsnychPaweł Węgrzynowski
2023-05-15 17:25:49Utworzenie4533Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produkty mięsnychPaweł Węgrzynowski
2023-04-27 08:43:38
Aktualizacja4497Dostawy mięsa wieprzowego i jego przetworówMichał Małaszko
2023-04-27 08:43:08
Aktualizacja4498Dostawy mięsa drobiowego i jego przetworówMichał Małaszko
2023-04-26 12:48:54
Aktualizacja4497Dostawy mięsa wieprzowego i jego przetworówIreneusz Mierziak
2023-04-26 12:48:33
Utworzenie4498Dostawy mięsa drobiowego i jego przetworówIreneusz Mierziak
2023-04-26 12:47:58
Utworzenie4497Dostawy mięsa wieprzowego i jego przetworówIreneusz Mierziak
2023-04-18 09:18:25
Aktualizacja4448Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczychIreneusz Mierziak
2023-04-07 11:17:09
Utworzenie4459Roboty budowlane polegające na remoncie drógPaweł Węgrzynowski
2023-04-04 09:16:23
Aktualizacja4448Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczychIreneusz Mierziak
2023-04-04 09:16:17
Aktualizacja4448Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczychIreneusz Mierziak
2023-04-03 13:32:55
Utworzenie4448Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczychIreneusz Mierziak
2023-03-27 14:37:13
Utworzenie4430Usługi sprzątania Paweł Węgrzynowski
2023-03-14 08:06:36
Utworzenie4391Dostawa oprogramowania antywirusowego Ireneusz Mierziak
2023-02-21 13:03:05
Aktualizacja4212Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2023-02-21 12:36:52
Aktualizacja4212Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2023-02-17 13:52:21
Utworzenie4345Dostawa serwera zapasowego z osprzętemIreneusz Mierziak
2023-02-16 14:09:54
Utworzenie4342Nasadzenia drzew Ireneusz Mierziak
2023-01-16 19:03:50
Aktualizacja4225Usługi ochrony mienia Paweł Węgrzynowski
2023-01-16 18:53:13
Aktualizacja4225Usługi ochrony mienia Paweł Węgrzynowski
2023-01-01 18:41:52
Aktualizacja4213Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2023-01-01 18:24:00
Aktualizacja4224Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-12-23 12:27:28
Aktualizacja4224Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-12-23 12:21:13
Aktualizacja4225Usługi ochrony mienia Paweł Węgrzynowski
2022-12-23 09:28:24
Aktualizacja4225Usługi ochrony mienia Paweł Węgrzynowski
2022-12-23 09:27:58
Aktualizacja4224Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-12-21 12:53:01
Aktualizacja4232Środki do uzdatniania wodyIreneusz Mierziak
2022-12-19 13:40:15
Utworzenie4232Środki do uzdatniania wodyIreneusz Mierziak
2022-12-19 13:39:07
Utworzenie4231Pobór i badanie próbek wodyIreneusz Mierziak
2022-12-19 12:32:32
Aktualizacja4212Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-12-19 12:18:20
Aktualizacja4213Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-12-19 10:46:42
Aktualizacja4213Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-12-19 10:46:04
Aktualizacja4212Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-12-16 13:15:36
Utworzenie4227Dostawa jaj kurzych Ireneusz Mierziak
2022-12-15 18:52:09
Utworzenie4225Usługi ochrony mienia Paweł Węgrzynowski
2022-12-15 18:01:40
Aktualizacja4212Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-12-15 17:52:43
Utworzenie4224Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-12-11 20:11:15
Utworzenie4213Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-12-11 18:25:25
Utworzenie4212Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-12-05 14:05:58
Utworzenie4193Dostawa wózków bagażowych Ireneusz Mierziak
2022-12-05 11:18:13
Aktualizacja4157Kompleksowe ubezpieczenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w WałczuIreneusz Mierziak
2022-12-05 11:16:19
Aktualizacja4157Kompleksowe ubezpieczenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w WałczuIreneusz Mierziak
2022-12-02 10:36:35
Aktualizacja4152Dostawa przyczepyPaweł Węgrzynowski
2022-12-01 13:30:03
Aktualizacja4157Kompleksowe ubezpieczenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w WałczuIreneusz Mierziak
2022-12-01 12:49:52
Aktualizacja4152Dostawa przyczepyPaweł Węgrzynowski
2022-12-01 10:07:15
Aktualizacja4152Dostawa przyczepyPaweł Węgrzynowski
2022-12-01 09:18:52
Aktualizacja4157Kompleksowe ubezpieczenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w WałczuIreneusz Mierziak
2022-11-29 10:44:04
Aktualizacja4157Kompleksowe ubezpieczenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w WałczuIreneusz Mierziak
2022-11-28 12:06:40
Utworzenie4165Dostawa jaj kurzychIreneusz Mierziak
2022-11-24 14:17:01
Utworzenie4164Dostawa komputerówIreneusz Mierziak
2022-11-23 14:58:23
Utworzenie4161Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 Ireneusz Mierziak
2022-11-23 13:47:22
Utworzenie4159Dostawa wózków bagażowychIreneusz Mierziak
2022-11-23 13:43:32
Utworzenie4158Dostawa polerek do obuwiaIreneusz Mierziak
2022-11-23 12:21:02
Utworzenie4157Kompleksowe ubezpieczenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w WałczuIreneusz Mierziak
2022-11-22 18:11:35
Aktualizacja4082Dostawa maszyn do czyszczenia podłógPaweł Węgrzynowski
2022-11-22 14:10:19
Utworzenie4152Dostawa przyczepyPaweł Węgrzynowski
2022-11-22 13:46:03
Utworzenie4151Dostawa warzyw i owocówIreneusz Mierziak
2022-11-22 09:01:12
Aktualizacja4077Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-11-16 15:45:09
Aktualizacja4067Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-11-16 14:34:19
Aktualizacja4133Dostawa koncentratów soków owocowychIreneusz Mierziak
2022-11-16 14:33:43
Utworzenie4133Dostawa koncentratów soków owocowychIreneusz Mierziak
2022-11-16 13:42:07
Aktualizacja4082Dostawa maszyn do czyszczenia podłógPaweł Węgrzynowski
2022-11-16 12:25:20
Aktualizacja4077Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-11-16 10:02:00
Aktualizacja4077Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-11-15 08:58:19
Aktualizacja4049Roboty budowlane polegające na budowie ogrodzeniaPaweł Węgrzynowski
2022-11-14 10:57:43
Aktualizacja3790Dostawy produktów mrożonych Paweł Węgrzynowski
2022-11-14 10:04:56
Aktualizacja4082Dostawa maszyn do czyszczenia podłógPaweł Węgrzynowski
2022-11-12 18:49:57
Aktualizacja4077Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-11-11 17:55:51
Aktualizacja4048Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie tarasu, schodów i pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnychPaweł Węgrzynowski
2022-11-11 17:22:26
Aktualizacja4067Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-11-10 14:55:52
Utworzenie4113Dostawa przyczep do transportu łodziIreneusz Mierziak
2022-11-10 14:25:14
Utworzenie4111Dostawa kawy i produktów podobnychIreneusz Mierziak
2022-11-10 14:23:52
Aktualizacja4049Roboty budowlane polegające na budowie ogrodzeniaPaweł Węgrzynowski
2022-11-10 14:14:20
Aktualizacja4048Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie tarasu, schodów i pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnychPaweł Węgrzynowski
2022-11-10 14:10:34
Aktualizacja4067Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-11-10 10:10:07
Aktualizacja4048Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie tarasu, schodów i pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnychPaweł Węgrzynowski
2022-11-10 10:08:33
Aktualizacja4049Roboty budowlane polegające na budowie ogrodzeniaPaweł Węgrzynowski
2022-11-10 10:04:22
Aktualizacja4067Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-11-09 14:19:31
Utworzenie4105Dostawa art. spożywczych Ireneusz Mierziak
2022-11-09 14:17:21
Aktualizacja4104Dostawa jaj kurzychIreneusz Mierziak
2022-11-09 14:16:58Utworzenie4104Dostawa jaj kurzychIreneusz Mierziak
2022-11-09 14:13:30
Aktualizacja4103Dostawa ręczników hotelowych i chodników łazienkowych z logotypemIreneusz Mierziak
2022-11-09 14:13:21
Utworzenie4103Dostawa ręczników hotelowych i chodników łazienkowych z logotypemIreneusz Mierziak
2022-11-08 23:57:13
Aktualizacja4049Roboty budowlane polegające na budowie ogrodzeniaPaweł Węgrzynowski
2022-11-07 12:57:24
Aktualizacja4077Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-11-07 12:52:38
Aktualizacja3887Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-11-05 11:40:30
Utworzenie4082Dostawa maszyn do czyszczenia podłógPaweł Węgrzynowski
2022-11-04 22:33:01
Aktualizacja4027Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-11-04 15:58:32
Utworzenie4077Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-11-04 14:23:13
Aktualizacja4075Dostawa rowerów elektrycznychIreneusz Mierziak
2022-11-04 14:23:05
Utworzenie4075Dostawa rowerów elektrycznychIreneusz Mierziak
2022-11-02 22:31:54
Utworzenie4067Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-11-02 21:33:35
Aktualizacja4026Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-11-02 21:33:13
Aktualizacja4026Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-11-02 14:18:57
Aktualizacja4059Dostawa złóż filtracyjnychIreneusz Mierziak
2022-11-02 14:18:39
Aktualizacja4059Dostawa złóż filtracyjnychIreneusz Mierziak
2022-10-31 13:45:09
Aktualizacja4059Dostawa złóż filtracyjnychIreneusz Mierziak
2022-10-31 13:43:15
Utworzenie4059Dostawa złóż filtracyjnychIreneusz Mierziak
2022-10-31 13:35:59
Aktualizacja4028Dostawa kosiarek do trawnikówPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 13:35:40
Aktualizacja4028Dostawa kosiarek do trawnikówPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 12:42:08
Aktualizacja4027Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 12:31:46
Aktualizacja4028Dostawa kosiarek do trawnikówPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 12:21:26
Aktualizacja4026Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 12:19:18
Aktualizacja4027Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 12:18:45
Aktualizacja4027Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 09:05:06
Aktualizacja4028Dostawa kosiarek do trawnikówPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 09:03:59
Aktualizacja4026Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-10-31 09:02:48
Aktualizacja4027Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-26 22:00:16
Utworzenie4049Roboty budowlane polegające na budowie ogrodzeniaPaweł Węgrzynowski
2022-10-26 19:06:44
Utworzenie4048Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie tarasu, schodów i pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnychPaweł Węgrzynowski
2022-10-26 12:33:14
Aktualizacja4027Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-25 21:17:18
Aktualizacja3991Dostawa przyrządów do fizykoterapiiPaweł Węgrzynowski
2022-10-25 21:16:42
Aktualizacja3991Dostawa przyrządów do fizykoterapiiPaweł Węgrzynowski
2022-10-25 20:33:01
Aktualizacja3984Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-25 14:24:42
Aktualizacja3991Dostawa przyrządów do fizykoterapiiPaweł Węgrzynowski
2022-10-25 14:18:29
Aktualizacja3984Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-25 14:18:12
Aktualizacja3984Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-25 10:09:13
Aktualizacja3984Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-25 10:08:42
Aktualizacja3991Dostawa przyrządów do fizykoterapiiPaweł Węgrzynowski
2022-10-22 20:24:01
Utworzenie4028Dostawa kosiarek do trawnikówPaweł Węgrzynowski
2022-10-22 14:59:01
Utworzenie4027Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-22 14:23:52
Aktualizacja3968Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-22 12:31:58
Aktualizacja3984Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-22 11:58:51
Utworzenie4026Dostawa ekspresów do kawyPaweł Węgrzynowski
2022-10-20 12:18:38
Aktualizacja3968Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-20 09:59:10
Aktualizacja3968Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-18 20:05:57
Aktualizacja3902Dostawa wyposażenia gastronomicznegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-18 20:05:37
Aktualizacja3902Dostawa wyposażenia gastronomicznegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-17 20:50:36
Utworzenie3991Dostawa przyrządów do fizykoterapiiPaweł Węgrzynowski
2022-10-17 18:00:53
Aktualizacja3968Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-14 21:50:29
Utworzenie3984Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-14 21:23:49
Aktualizacja3940Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-14 13:38:52
Aktualizacja3977Dostawa zastawy stołowejIreneusz Mierziak
2022-10-14 13:38:41
Utworzenie3978Dostawa kamery do diagnostyki światłowodowejIreneusz Mierziak
2022-10-14 13:37:54
Utworzenie3977Dostawa zastawy stołowejIreneusz Mierziak
2022-10-13 21:31:39
Aktualizacja3940Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-13 14:16:22
Aktualizacja3940Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-13 14:10:03
Aktualizacja3940Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-13 14:04:16
Aktualizacja3940Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-12 22:55:53
Utworzenie3968Dostawa okien obejmująca ich rozmieszczenie i instalacjęPaweł Węgrzynowski
2022-10-12 14:15:52
Aktualizacja3938Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-12 13:00:25
Aktualizacja3938Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-12 13:00:05
Aktualizacja3938Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-12 09:04:13
Aktualizacja3938Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-11 20:55:00
Aktualizacja3940Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-10 13:42:22
Aktualizacja3860Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie fasady pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-10-07 20:33:50
Aktualizacja3861Usługi sprzątania Paweł Węgrzynowski
2022-10-07 20:33:18
Aktualizacja3861Usługi sprzątania Paweł Węgrzynowski
2022-10-07 14:19:05
Aktualizacja3913Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-10-07 12:54:37
Aktualizacja3860Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie fasady pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-10-07 11:05:30
Aktualizacja3860Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie fasady pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-10-06 14:56:41
Aktualizacja3913Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-10-06 14:56:17
Aktualizacja3913Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-10-06 13:04:32
Aktualizacja3953Dostawa doposażenia pojazdu wielofunkcyjnego Avant Ireneusz Mierziak
2022-10-06 13:04:22
Utworzenie3953Dostawa doposażenia pojazdu wielofunkcyjnego Avant Ireneusz Mierziak
2022-10-05 12:59:31
Aktualizacja3902Dostawa wyposażenia gastronomicznegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-05 09:31:05
Aktualizacja3902Dostawa wyposażenia gastronomicznegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-04 22:35:26
Utworzenie3940Dostawa pojazdów elektrycznychPaweł Węgrzynowski
2022-10-04 14:34:17
Utworzenie3938Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-04 13:17:09
Aktualizacja3899Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-04 12:26:55
Aktualizacja3899Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-04 12:26:31
Aktualizacja3899Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-04 09:26:20
Aktualizacja3899Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-10-04 08:53:25
Aktualizacja3935Dostawa kamery do diagnostyki światłowodowejIreneusz Mierziak
2022-10-03 21:55:34
Aktualizacja3860Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie fasady pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-10-03 14:55:58
Aktualizacja3910Dostawa drona DJI Ireneusz Mierziak
2022-10-03 14:55:32
Utworzenie3935Dostawa kamery do diagnostyki światłowodowejIreneusz Mierziak
2022-10-03 14:54:56
Utworzenie3934Dostawa i montaż klimatyzatorówIreneusz Mierziak
2022-10-03 12:12:45
Aktualizacja3887Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-10-03 10:13:26
Aktualizacja3887Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-10-03 09:17:51
Aktualizacja3864Modernizacja drzwi automatycznychIreneusz Mierziak
2022-09-30 13:24:13
Aktualizacja3926Dostawa produktów mrożonych Ireneusz Mierziak
2022-09-30 13:24:03
Aktualizacja3925Zestaw urządzeń do lokalizacji tras kabli energetycznychIreneusz Mierziak
2022-09-30 13:19:53
Utworzenie3926Dostawa produktów mrożonych Ireneusz Mierziak
2022-09-30 12:44:05
Utworzenie3925Zestaw urządzeń do lokalizacji tras kabli energetycznychIreneusz Mierziak
2022-09-30 10:30:58
Aktualizacja3876Dostawa bloków startowych na pływalnięIreneusz Mierziak
2022-09-29 11:25:16
Utworzenie3918Dostawa bieżni elektrycznejIreneusz Mierziak
2022-09-29 11:24:15
Utworzenie3917Dostawa sztang i pomostów ciężarowychIreneusz Mierziak
2022-09-28 18:06:14
Utworzenie3913Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-09-28 17:30:14
Aktualizacja3859Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-09-28 14:34:01
Aktualizacja3910Dostawa drona DJI Ireneusz Mierziak
2022-09-28 14:33:41
Utworzenie3910Dostawa drona DJI Ireneusz Mierziak
2022-09-27 17:14:09
Aktualizacja3859Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-09-27 17:00:39
Aktualizacja3859Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-09-27 01:44:07
Utworzenie3902Dostawa wyposażenia gastronomicznegoPaweł Węgrzynowski
2022-09-26 17:49:13
Utworzenie3899Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-09-26 17:21:43
Aktualizacja3857Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-09-26 16:21:37
Aktualizacja3861Usługi sprzątania Paweł Węgrzynowski
2022-09-26 13:32:21
Aktualizacja3857Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-09-26 13:32:03
Aktualizacja3861Usługi sprzątania Paweł Węgrzynowski
2022-09-22 17:59:35
Aktualizacja3860Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie fasady pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-09-22 10:34:58
Utworzenie3888Dostawa zestawu do gry w bilardIreneusz Mierziak
2022-09-22 01:36:56
Utworzenie3887Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-09-22 00:49:10
Aktualizacja3798Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-09-21 17:12:38
Aktualizacja3859Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-09-21 01:15:33
Aktualizacja3859Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-09-20 14:26:55
Utworzenie3880Dostawa opakowań jednorazowychIreneusz Mierziak
2022-09-20 14:23:40
Utworzenie3879Dostawa mebliIreneusz Mierziak
2022-09-20 14:18:36
Aktualizacja3859Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-09-20 13:20:18
Utworzenie3877Dostawa kamery inspekcyjnejIreneusz Mierziak
2022-09-20 13:17:24
Utworzenie3876Dostawa bloków startowych na pływalnięIreneusz Mierziak
2022-09-20 12:36:13
Utworzenie3875Dostawa kabin KarmodIreneusz Mierziak
2022-09-20 12:34:07
Utworzenie3874Dostawa rusztowaniaIreneusz Mierziak
2022-09-19 13:15:01
Utworzenie3864Modernizacja drzwi automatycznychIreneusz Mierziak
2022-09-19 08:58:49
Utworzenie3862Dostawa zestawu fotograficznegoIreneusz Mierziak
2022-09-19 08:18:25
Aktualizacja3836Dostawa maty zapaśniczejIreneusz Mierziak
2022-09-19 08:18:13
Aktualizacja3836Dostawa maty zapaśniczejIreneusz Mierziak
2022-09-18 00:42:36
Utworzenie3861Usługi sprzątania Paweł Węgrzynowski
2022-09-17 18:30:12
Utworzenie3860Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie fasady pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-09-17 16:48:57
Aktualizacja3859Dostawa silników zaburtowychPaweł Węgrzynowski
2022-09-17 16:47:46
Aktualizacja3857Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-09-17 03:02:14
Utworzenie3859Dostawa silników zaburtowych.Paweł Węgrzynowski
2022-09-16 23:14:35
Utworzenie3857Dostawa ciągnika ogrodniczo-rolniczegoPaweł Węgrzynowski
2022-09-15 23:09:21
Aktualizacja3798Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-09-15 13:09:24
Aktualizacja3798Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-09-14 08:52:44
Utworzenie3836Dostawa maty zapaśniczejIreneusz Mierziak
2022-09-13 18:19:39
Aktualizacja3790Dostawy produktów mrożonych Paweł Węgrzynowski
2022-09-13 17:30:22
Aktualizacja3790Dostawy produktów mrożonych Paweł Węgrzynowski
2022-09-13 15:21:05
Aktualizacja3798Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-09-13 09:52:59
Aktualizacja3825Dostawa kabin KarmodIreneusz Mierziak
2022-09-13 09:52:44
Aktualizacja3824Dostawa ringów bokserskichIreneusz Mierziak
2022-09-13 07:48:46
Utworzenie3825Dostawa kabin KarmodIreneusz Mierziak
2022-09-13 07:43:48
Utworzenie3824Dostawa ringów bokserskichIreneusz Mierziak
2022-09-09 16:39:51
Aktualizacja3798Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-09-07 14:22:58
Utworzenie3803Dostawa zastawy stołowejIreneusz Mierziak
2022-09-06 11:36:47
Aktualizacja3799Dostawy opakowań jednorazowychIreneusz Mierziak
2022-09-06 11:36:25
Utworzenie3799Dostawy opakowań jednorazowychIreneusz Mierziak
2022-09-05 22:39:24
Utworzenie3798Dostawy różnych produktów spożywczychPaweł Węgrzynowski
2022-09-02 14:46:32
Utworzenie3790Dostawy produktów mrożonych Paweł Węgrzynowski
2022-08-31 21:37:34
Aktualizacja3730Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-08-30 14:27:10
Utworzenie3775Dostawy artykułów spożywczychIreneusz Mierziak
2022-08-30 11:34:10
Aktualizacja3772Dostawy produktów mrożonych Ireneusz Mierziak
2022-08-30 11:33:47
Utworzenie3772Dostawy produktów mrożonych Ireneusz Mierziak
2022-08-30 11:30:20
Utworzenie3771Dostawy opakowań jednorazowychIreneusz Mierziak
2022-08-24 13:30:29
Aktualizacja3741Wywóz odpadów Ireneusz Mierziak
2022-08-24 13:30:17
Aktualizacja3709Dostawy etyliny Ireneusz Mierziak
2022-08-24 13:30:01
Utworzenie3741Wywóz odpadów Ireneusz Mierziak
2022-08-18 12:46:42
Aktualizacja3730Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-08-18 09:59:29
Aktualizacja3730Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-08-10 14:29:29
Utworzenie3730Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalniPaweł Węgrzynowski
2022-08-09 11:55:10
Aktualizacja3695Dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastPaweł Węgrzynowski
2022-08-05 13:15:08
Aktualizacja3707Dostawy środków czyszczącychPaweł Węgrzynowski
2022-08-03 10:18:38
Aktualizacja3707Dostawy środków czyszczącychPaweł Węgrzynowski
2022-08-02 12:20:14
Aktualizacja3707Dostawy środków czyszczącychPaweł Węgrzynowski
2022-07-26 12:37:48
Utworzenie3709Dostawy etyliny Ireneusz Mierziak
2022-07-26 12:25:35
Aktualizacja3695Dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastPaweł Węgrzynowski
2022-07-26 11:28:55
Aktualizacja3695Dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastPaweł Węgrzynowski
2022-07-25 08:45:00
Aktualizacja3684Dostawy mięsa i produktów mięsnychPaweł Węgrzynowski
2022-07-25 08:22:36
Utworzenie3707Dostawy środków czyszczącychPaweł Węgrzynowski
2022-07-20 12:18:27
Aktualizacja3684Dostawy mięsa i produktów mięsnychPaweł Węgrzynowski
2022-07-20 10:12:16
Aktualizacja3684Dostawy mięsa i produktów mięsnychPaweł Węgrzynowski
2022-07-19 13:12:06
Aktualizacja3683Dostawy produktów drobiowychPaweł Węgrzynowski
2022-07-19 12:13:23
Aktualizacja3683Dostawy produktów drobiowychPaweł Węgrzynowski
2022-07-19 10:02:00
Aktualizacja3683Dostawy produktów drobiowychPaweł Węgrzynowski
2022-07-18 11:57:45
Utworzenie3695Dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastPaweł Węgrzynowski
2022-07-12 15:09:21
Utworzenie3687Najem obiektu krytej pływalni Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu w celu prowadzenia edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych obejmujących naukę pływania Paweł Węgrzynowski
2022-07-12 10:35:10
Utworzenie3684Dostawy mięsa i produktów mięsnychPaweł Węgrzynowski
2022-07-11 15:27:27
Utworzenie3683Dostawy produktów drobiowychPaweł Węgrzynowski
2022-06-27 08:12:04
Aktualizacja3655Dostawa zbiorników IBC 1000 lIreneusz Mierziak
2022-06-23 10:49:18
Utworzenie3655Dostawa zbiorników IBC 1000 lIreneusz Mierziak
2022-05-25 08:29:03
Utworzenie3613Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnychIreneusz Mierziak
2022-05-24 11:25:48
Utworzenie3610Dostawy soków i napojówIreneusz Mierziak
2022-05-17 08:34:48
Aktualizacja3596Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:27:52Usunięcie3595Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:27:25Utworzenie3596Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:26:51
Utworzenie3595Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:26:18Usunięcie3593Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:26:15Usunięcie3594Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:26:10Usunięcie3594Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:25:33
Utworzenie3594Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:24:44Usunięcie3593Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-16 11:24:09
Utworzenie3593Konserwacje systemów p-pożIreneusz Mierziak
2022-05-13 13:40:49
Utworzenie3589Dostawa materiałów hydraulicznychIreneusz Mierziak
2022-05-13 13:40:06
Utworzenie3588Dostawa materiałów elektrycznychIreneusz Mierziak
2022-05-11 12:43:03
Utworzenie3578Dostawa osprzętu do silników i łodzi motorowych 2Ireneusz Mierziak
2022-05-05 07:52:46
Aktualizacja3568Dostawa osprzętu do silników i łodzi motorowychIreneusz Mierziak
2022-05-05 07:52:28
Utworzenie3568Dostawa osprzętu do silników i łodzi motorowychIreneusz Mierziak
2022-04-29 08:58:58
Utworzenie3560Dostawa kamizelek asekuracyjnych Ireneusz Mierziak
2022-04-29 08:58:07
Utworzenie3559Najem glebogryzarki Ireneusz Mierziak
2022-04-27 13:40:06
Utworzenie3557Przegląd i serwis stacji uzdatniania wody Ireneusz Mierziak
2022-04-18 16:48:13
Aktualizacja3506Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Paweł Węgrzynowski
2022-04-07 19:36:12
Aktualizacja3506Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Paweł Węgrzynowski
2022-04-07 13:59:28
Aktualizacja3527Dostawa świeżych sokówIreneusz Mierziak
2022-04-07 13:59:17
Utworzenie3527Dostawa świeżych sokówIreneusz Mierziak
2022-04-07 10:05:42
Aktualizacja3506Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Paweł Węgrzynowski
2022-04-05 13:06:32
Aktualizacja3505Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-04-05 12:29:35
Aktualizacja3505Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-04-05 08:01:26
Aktualizacja3518Dostawa zastawy stołowej 2Ireneusz Mierziak
2022-04-05 08:01:13
Utworzenie3518Dostawa zastawy stołowej 2Ireneusz Mierziak
2022-04-04 08:52:59
Aktualizacja3506Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Paweł Węgrzynowski
2022-04-04 08:52:41
Aktualizacja3506Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Paweł Węgrzynowski
2022-03-31 13:22:38
Aktualizacja3505Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-03-29 11:42:21
Aktualizacja3475Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-03-29 09:20:21
Utworzenie3506Usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego Paweł Węgrzynowski
2022-03-28 21:30:09
Utworzenie3505Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-03-23 19:36:40
Aktualizacja3475Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-03-23 10:29:04
Aktualizacja3475Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-03-22 12:51:12
Aktualizacja3476Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-03-22 12:07:38
Aktualizacja3476Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-03-21 14:32:52
Aktualizacja3476Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-03-20 21:17:24
Aktualizacja3475Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-03-18 10:37:13
Aktualizacja3469Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczychIreneusz Mierziak
2022-03-17 12:35:05
Utworzenie3488Dostawa nawozówIreneusz Mierziak
2022-03-17 12:33:48
Utworzenie3487Dostawa piasku płukanegoIreneusz Mierziak
2022-03-16 15:11:53
Aktualizacja3466Usługi prania Paweł Węgrzynowski
2022-03-16 13:43:34
Aktualizacja3466Usługi prania Paweł Węgrzynowski
2022-03-16 13:40:17
Aktualizacja3466Usługi prania Paweł Węgrzynowski
2022-03-16 13:34:09
Aktualizacja3466Usługi prania Paweł Węgrzynowski
2022-03-16 10:05:01
Aktualizacja3466Usługi prania Paweł Węgrzynowski
2022-03-14 15:06:57
Utworzenie3476Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktówPaweł Węgrzynowski
2022-03-14 14:14:52
Utworzenie3475Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-03-14 13:44:44
Aktualizacja3458Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-03-10 07:37:02
Aktualizacja3452Dostawa herbaty 2Ireneusz Mierziak
2022-03-10 07:36:53
Aktualizacja3469Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczychIreneusz Mierziak
2022-03-10 07:36:25
Utworzenie3469Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczychIreneusz Mierziak
2022-03-08 12:07:23
Aktualizacja3458Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-03-08 11:19:07
Utworzenie3466Usługi prania Paweł Węgrzynowski
2022-03-08 10:22:26
Aktualizacja3458Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-02-28 15:33:18
Utworzenie3458Dostawy produktów mleczarskichPaweł Węgrzynowski
2022-02-24 13:36:20Aktualizacja3445Dostawa herbaty - postepowanie anulowaneIreneusz Mierziak
2022-02-24 13:35:19
Utworzenie3452Dostawa herbaty 2Ireneusz Mierziak
2022-02-21 12:16:00
Utworzenie3448Dostawa produktów mleczarskichIreneusz Mierziak
2022-02-21 11:48:04
Aktualizacja3401Dostawy produktów mleczarskich Paweł Węgrzynowski
2022-02-17 10:28:10
Aktualizacja3445Dostawa herbatyIreneusz Mierziak
2022-02-17 10:27:57
Utworzenie3445Dostawa herbatyIreneusz Mierziak
2022-02-11 07:53:27
Aktualizacja3433Dzierżawa dystrybutorów wodyIreneusz Mierziak
2022-02-11 07:53:12
Utworzenie3433Dzierżawa dystrybutorów wodyIreneusz Mierziak
2022-02-10 08:59:23
Aktualizacja3431 Dostawa zastawy stołowej Ireneusz Mierziak
2022-02-10 08:59:00
Utworzenie3431 Dostawa zastawy stołowej Ireneusz Mierziak
2022-02-08 14:39:51
Aktualizacja3401Dostawy produktów mleczarskich Paweł Węgrzynowski
2022-02-02 14:10:43
Aktualizacja3401Dostawy produktów mleczarskich Paweł Węgrzynowski
2022-02-02 14:10:15
Aktualizacja3401Dostawy produktów mleczarskich Paweł Węgrzynowski
2022-02-02 10:03:45
Aktualizacja3401Dostawy produktów mleczarskich Paweł Węgrzynowski
2022-01-25 15:40:20
Utworzenie3401Dostawy produktów mleczarskich Paweł Węgrzynowski
2022-01-25 09:22:32Utworzenie3393WałczKrystian Suchecki
2022-01-10 08:45:35
Aktualizacja3362Konserwacja windIreneusz Mierziak
2022-01-10 08:45:23
Utworzenie3362Konserwacja windIreneusz Mierziak
2022-01-03 10:27:55
Aktualizacja3329Dzierżawa dystrybutorów wodyIreneusz Mierziak
2021-12-28 14:34:01
Aktualizacja3346Usługi ochrony mieniaPaweł Węgrzynowski
2021-12-27 12:08:39
Aktualizacja3346Usługi ochrony mieniaPaweł Węgrzynowski
2021-12-27 10:00:02
Aktualizacja3346Usługi ochrony mieniaPaweł Węgrzynowski
2021-12-23 10:11:53
Aktualizacja3352Dostawy produktów mleczarskichIreneusz Mierziak
2021-12-23 10:11:35
Utworzenie3352Dostawy produktów mleczarskichIreneusz Mierziak
2021-12-17 16:01:52
Utworzenie3346Usługi ochrony mieniaPaweł Węgrzynowski
2021-12-17 09:09:11
Aktualizacja3329Dzierżawa dystrybutorów wodyIreneusz Mierziak
2021-12-17 09:09:00
Aktualizacja3342Badania lekarskie medycyny sportowejIreneusz Mierziak
2021-12-17 09:08:46
Utworzenie3342Badania lekarskie medycyny sportowejIreneusz Mierziak
2021-12-10 08:58:49
Aktualizacja3309Usługa kompleksowego ubezpieczenia COS-OPO w WałczuIreneusz Mierziak
2021-12-08 14:39:11
Utworzenie3329Dzierżawa dystrybutorów wodyIreneusz Mierziak
2021-12-08 14:23:27
Aktualizacja3309Usługa kompleksowego ubezpieczenia COS-OPO w WałczuIreneusz Mierziak
2021-12-08 14:21:25
Aktualizacja3309Usługa kompleksowego ubezpieczenia COS-OPO w WałczuIreneusz Mierziak
2021-12-03 10:18:20
Aktualizacja3309Usługa kompleksowego ubezpieczenia COS-OPO w WałczuIreneusz Mierziak
2021-12-03 07:48:32
Aktualizacja3309Usługa kompleksowego ubezpieczenia COS-OPO w WałczuIreneusz Mierziak
2021-11-29 12:22:22
Aktualizacja3309Usługa kompleksowego ubezpieczenia COS-OPO w WałczuIreneusz Mierziak
2021-11-29 12:22:06
Utworzenie3309Usługa kompleksowego ubezpieczenia COS-OPO w WałczuIreneusz Mierziak
2021-11-25 14:51:07
Aktualizacja3305Dostawa sauny fińskiej Ireneusz Mierziak
2021-11-25 14:50:51
Utworzenie3305Dostawa sauny fińskiej Ireneusz Mierziak
2021-11-24 09:01:11
Aktualizacja3301Ogłoszenie sprzedaży - ciągnik UrsusIreneusz Mierziak
2021-11-24 09:01:00
Aktualizacja3302Ogłoszenie sprzedaży - wanna do hydromasażuIreneusz Mierziak
2021-11-24 09:00:36
Utworzenie3302Ogłoszenie sprzedaży - wanna do hydromasażuIreneusz Mierziak
2021-11-24 08:59:59
Utworzenie3301Ogłoszenie sprzedaży - ciągnik UrsusIreneusz Mierziak
2021-11-24 08:59:05
Aktualizacja3053Ogłoszenie sprzedaży - ciągnik, pług, wanna do hydromasażuIreneusz Mierziak
2021-11-10 12:29:08
Aktualizacja3271Dostawa zasilaczy UPSIreneusz Mierziak
2021-11-10 12:27:17
Aktualizacja3277Dostawa serwera NASIreneusz Mierziak
2021-11-10 12:26:55
Utworzenie3277Dostawa serwera NASIreneusz Mierziak
2021-11-09 08:52:53
Aktualizacja3210Wymiana kostki betonowej Paweł Węgrzynowski
2021-11-08 14:50:35
Aktualizacja3262Dostawa jaj kurzychIreneusz Mierziak
2021-11-08 14:50:25
Aktualizacja3271Dostawa zasilaczy UPSIreneusz Mierziak
2021-11-08 14:50:12
Aktualizacja3272Dostawa zestawu do audytu sieci radiowych 3Ireneusz Mierziak
2021-11-08 14:50:00
Utworzenie3272Dostawa zestawu do audytu sieci radiowych 3Ireneusz Mierziak
2021-11-08 14:48:59
Utworzenie3271Dostawa zasilaczy UPSIreneusz Mierziak
2021-11-04 17:31:38
Aktualizacja3209Dostawa kadłubów do łodzi motorowychPaweł Węgrzynowski
2021-11-04 07:31:10
Utworzenie3262Dostawa jaj kurzychIreneusz Mierziak
2021-11-03 12:08:48
Aktualizacja3210Wymiana kostki betonowej Paweł Węgrzynowski
2021-11-03 10:01:13
Aktualizacja3210Wymiana kostki betonowej Paweł Węgrzynowski
2021-10-29 13:58:15
Aktualizacja3253Dostawa i montaż wiaty wraz z ogrodzeniemIreneusz Mierziak
2021-10-29 13:58:03
Utworzenie3253Dostawa i montaż wiaty wraz z ogrodzeniem