Historia zmian


Wyświetlone 1-1 022 z 1 022 rekordów.
Data zmiany
Rodzaj zmianyId stronyTytuł stronyAdministrator
2022-01-20 17:29:41
Aktualizacja3354Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2022-01-20 13:33:07
Aktualizacja3358Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2022-01-20 13:25:39
Aktualizacja3358Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2022-01-20 12:55:22
Aktualizacja3383Dostawa wody mineralnej Magdalena Szczyrk
2022-01-20 12:53:52
Utworzenie3383Dostawę wody mineralnej Magdalena Szczyrk
2022-01-19 23:47:42
Aktualizacja3322Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoKrzysztof Zachura
2022-01-19 23:47:09
Aktualizacja3322Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoKrzysztof Zachura
2022-01-19 11:54:12
Utworzenie3381Wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu w internacie Harnaś – II etap oraz wykonanie interfejsu kart SALTO z programem hotelowym TRISOFTMagdalena Szczyrk
2022-01-19 11:52:11
Aktualizacja42SzczyrkMagdalena Szczyrk
2022-01-19 11:50:12
Aktualizacja42Wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu w internacie Harnaś – II etap oraz wykonanie interfejsu kart SALTO z programem hotelowym TRISOFTMagdalena Szczyrk
2022-01-19 10:43:25
Utworzenie3380Budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy 35,0 m2 w formule „zaprojektuj i wybudujMagdalena Szczyrk
2022-01-18 17:30:42
Utworzenie3378Sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody na krytej pływalni wyszczególnionych w załączonym zestawieniu wraz z usługą transportu do COS OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2022-01-05 11:11:27
Aktualizacja3354Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2022-01-05 10:03:37
Aktualizacja3354Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2022-01-03 11:06:18
Aktualizacja3358Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2022-01-03 11:02:28
Aktualizacja3358Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2022-01-03 11:01:27
Utworzenie3358Dostawa Energii Elektrycznej do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-12-29 13:27:46
Utworzenie3355Usługi przygotowania i utrzymania kompleksu skoczni narciarskich Skalite w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-12-28 18:56:07
Utworzenie3354Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-28 11:46:45
Aktualizacja3340Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-28 11:43:56
Aktualizacja3340Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-28 11:42:09
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-12-28 10:13:06
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-12-24 11:48:26
Aktualizacja3340Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-24 10:21:02
Aktualizacja3340Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-23 11:12:35
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-12-17 12:53:04
Utworzenie3344Najem powierzchni reklamowych na obiekcie Kolei Linowej na Skrzyczne w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-12-16 19:00:18
Aktualizacja3340Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-16 18:59:49
Aktualizacja3340Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-16 18:53:32
Utworzenie3340Świadczenie usług ratownictwa narciarskiego drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-15 19:11:47
Aktualizacja3323Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoMagdalena Szczyrk
2021-12-14 13:24:41
Aktualizacja3323Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoMagdalena Szczyrk
2021-12-14 10:12:27
Aktualizacja3323Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoMagdalena Szczyrk
2021-12-10 19:53:41
Aktualizacja3316Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 - trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-10 19:36:24
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-12-10 19:08:48
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-12-10 13:53:04
Utworzenie3335 Najem części budynku na stacji pośredniej JaworzynaMagdalena Szczyrk
2021-12-10 09:43:12
Aktualizacja3323Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoMagdalena Szczyrk
2021-12-09 19:18:35
Aktualizacja3306Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-12-08 11:55:01
Aktualizacja3316Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 - trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-08 11:54:07
Aktualizacja3315Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 -trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-08 10:11:00
Aktualizacja3316Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 - trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-08 10:09:32
Aktualizacja3315Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 -trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-12-06 21:05:30
Aktualizacja3323Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoMagdalena Szczyrk
2021-12-06 21:04:04
Utworzenie3323Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoMagdalena Szczyrk
2021-12-06 21:02:48Usunięcie3322Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoMagdalena Szczyrk
2021-12-06 21:02:12
Utworzenie3322Świadczenie usług ratownictwa narciarskiegoMagdalena Szczyrk
2021-12-03 12:04:28
Aktualizacja3306Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-12-03 10:15:53
Aktualizacja3306Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-11-30 21:06:14
Utworzenie3316Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 - trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-11-30 21:04:15Usunięcie3315Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 -trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-11-30 21:01:05
Utworzenie3315Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 -trzecie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-11-30 16:58:51Aktualizacja3314Ogłoszenie o przetargu na najem części budynku na stacji pośredniej JaworzynaMagdalena Szczyrk
2021-11-30 16:57:23
Aktualizacja3314Ogłoszenie o przetarg na najem części budynku na stacji pośredniej JaworzynaMagdalena Szczyrk
2021-11-30 16:53:08
Utworzenie3314Przetarg na najem części budynku na stacji pośredniej JaworzynaMagdalena Szczyrk
2021-11-30 14:51:36
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-30 14:31:16
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-30 13:48:45
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-30 12:02:41
Aktualizacja3299Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-11-30 11:23:53
Aktualizacja3299Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-11-30 10:18:14
Aktualizacja3299Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-11-29 12:41:59
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-26 20:30:07
Aktualizacja3263Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu na basen Magdalena Szczyrk
2021-11-26 19:16:07
Aktualizacja3190Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-11-25 21:24:11
Utworzenie3306Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-11-24 20:18:39
Aktualizacja3259Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-11-24 08:13:28
Aktualizacja3203Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2021-11-23 12:32:02
Aktualizacja3203Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2021-11-23 11:40:03
Aktualizacja3203Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2021-11-22 18:07:08
Aktualizacja3299Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4 - drugie postępowanieMagdalena Szczyrk
2021-11-22 18:05:25
Utworzenie3299Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4Magdalena Szczyrk
2021-11-22 15:29:17
Utworzenie3298Dostawa i montaż fabrycznie nowej płyty kontrolującej systematykę treningu, moc i zmęczenie sportowców Magdalena Szczyrk
2021-11-22 15:27:40Usunięcie3297Dostawa i montaż fabrycznie nowej płyty kontrolującej systematykę treningu, moc i zmęczenie sportowców Magdalena Szczyrk
2021-11-22 15:27:06
Utworzenie3297Dostawa i montaż fabrycznie nowej płyty kontrolującej systematykę treningu, moc i zmęczenie sportowców Magdalena Szczyrk
2021-11-20 12:28:12
Aktualizacja3275Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4Magdalena Szczyrk
2021-11-19 14:41:12
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-18 11:54:32
Aktualizacja3259Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-11-18 11:09:40
Aktualizacja3259Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-11-18 10:52:37
Aktualizacja3203Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2021-11-18 10:16:13
Aktualizacja3203Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2021-11-17 14:39:49
Aktualizacja3227Wykonanie instalacji klimatyzacji hali sportowej AMagdalena Szczyrk
2021-11-17 11:24:37
Aktualizacja3275Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4Magdalena Szczyrk
2021-11-17 11:17:13
Aktualizacja3190Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-11-17 10:13:46
Aktualizacja3190Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-11-16 12:16:34
Aktualizacja3268Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-11-16 11:57:19
Aktualizacja3270Dostawa i montaż fabrycznie nowej płyty kontrolującej systematykę treningu, moc i zmęczenie sportowców Magdalena Szczyrk
2021-11-16 09:02:30
Aktualizacja3270Dostawa i montaż fabrycznie nowej płyty kontrolującej systematykę treningu, moc i zmęczenie sportowców Magdalena Szczyrk
2021-11-15 13:38:07
Aktualizacja3275Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4Magdalena Szczyrk
2021-11-15 12:57:57
Aktualizacja3259Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-11-15 11:29:22
Aktualizacja3268Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-11-15 09:05:18
Aktualizacja3268Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-11-15 09:02:23
Aktualizacja3268Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-11-12 12:58:23
Aktualizacja3263Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu na basen Magdalena Szczyrk
2021-11-12 10:51:57
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-12 10:48:06
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-12 10:06:05
Aktualizacja3263Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu na basen Magdalena Szczyrk
2021-11-10 12:54:39
Aktualizacja3270Dostawa i montaż fabrycznie nowej płyty kontrolującej systematykę treningu, moc i zmęczenie sportowców Magdalena Szczyrk
2021-11-10 12:31:19
Aktualizacja3275Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4Magdalena Szczyrk
2021-11-10 12:30:32
Aktualizacja3190Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-11-09 19:24:21
Aktualizacja3275Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4Magdalena Szczyrk
2021-11-09 19:23:59
Utworzenie3275Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego z napędem 4X4Magdalena Szczyrk
2021-11-09 15:43:34
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-09 15:41:03
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-09 13:46:41
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-11-09 13:10:03
Aktualizacja3190Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-11-08 12:48:37
Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-11-08 12:47:29Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-11-08 12:32:20
Utworzenie3270Dostawa i montaż fabrycznie nowej płyty kontrolującej systematykę treningu, moc i zmęczenie sportowców Magdalena Szczyrk
2021-11-08 11:02:48
Aktualizacja3227Wykonanie instalacji klimatyzacji hali sportowej AMagdalena Szczyrk
2021-11-08 10:15:50
Aktualizacja3227Wykonanie instalacji klimatyzacji hali sportowej AMagdalena Szczyrk
2021-11-08 07:49:26
Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-11-05 19:03:35
Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-11-05 17:38:42
Utworzenie3268Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-11-05 11:16:35
Aktualizacja3205Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-11-04 16:43:49
Utworzenie3263Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu na basen Magdalena Szczyrk
2021-11-04 15:37:56
Aktualizacja3259Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-11-04 14:59:30
Aktualizacja3213Dostawa i montaż telebimuMagdalena Szczyrk
2021-11-03 14:51:55
Utworzenie3259Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-11-02 10:13:49
Aktualizacja3172Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-10-29 12:00:33
Aktualizacja3213Dostawa i montaż telebimuMagdalena Szczyrk
2021-10-29 10:15:03
Aktualizacja3213Dostawa i montaż telebimuMagdalena Szczyrk
2021-10-29 08:59:14
Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-10-29 08:14:06
Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-10-28 11:34:10
Aktualizacja3172Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-10-28 11:33:49
Aktualizacja3172Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-10-28 10:09:12
Aktualizacja3172Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-10-27 13:02:03
Aktualizacja3118Ogłoszenie Specjalista ds. kadrJustyna Bielak
2021-10-27 13:00:32
Aktualizacja3118ZawiadomienieJustyna Bielak
2021-10-27 12:33:38
Aktualizacja3187Rozbudowa sieci informatycznej etap IIMagdalena Szczyrk
2021-10-26 20:38:49
Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-10-26 12:12:15
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-10-26 12:11:27
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-10-26 12:03:05
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-10-26 11:03:28
Aktualizacja3205Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-10-26 11:01:18
Aktualizacja3205Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-10-26 10:18:47
Aktualizacja3205Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-10-26 09:19:11
Aktualizacja3187Rozbudowa sieci informatycznej etap IIMagdalena Szczyrk
2021-10-26 08:11:19
Aktualizacja3187Rozbudowa sieci informatycznej etap IIMagdalena Szczyrk
2021-10-25 18:32:49
Aktualizacja3213Dostawa i montaż telebimuMagdalena Szczyrk
2021-10-25 12:03:18
Aktualizacja3205Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-10-25 12:00:33
Aktualizacja3187Rozbudowa sieci informatycznej etap IIMagdalena Szczyrk
2021-10-23 13:21:00
Utworzenie3227Wykonanie instalacji klimatyzacji hali sportowej AMagdalena Szczyrk
2021-10-22 18:56:47
Utworzenie3223Dostawę siatek sznurkowych ochronnych, materacy ochronnych na przeszkody stałe, znaków informacyjnych dla narciarzy oraz tyczek slalomowychMagdalena Szczyrk
2021-10-22 18:27:12
Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-10-22 18:26:52
Aktualizacja3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-10-22 14:03:19
Aktualizacja3190Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-10-22 13:56:30
Aktualizacja3203Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2021-10-22 13:49:49
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-10-22 13:44:29
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-10-22 13:43:18
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-10-22 11:08:15
Aktualizacja3187Rozbudowa sieci informatycznej etap IIMagdalena Szczyrk
2021-10-21 10:02:38
Aktualizacja3187Rozbudowa sieci informatycznej etap IIMagdalena Szczyrk
2021-10-20 14:15:28
Utworzenie3217Dostawa pojazdu czterokołowego typu QUADMagdalena Szczyrk
2021-10-20 13:48:24
Aktualizacja3187Rozbudowa sieci informatycznej etap IIMagdalena Szczyrk
2021-10-20 12:39:47
Utworzenie3213Dostawa i montaż telebimuMagdalena Szczyrk
2021-10-20 10:22:14
Aktualizacja2806Plan zamówień publicznych na 2021r.Magdalena Szczyrk
2021-10-20 10:05:01
Aktualizacja3158Budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy 35,0 m2 w formule „zaprojektuj i wybuduj”Magdalena Szczyrk
2021-10-20 10:04:39
Aktualizacja3089Budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy 35,0 m2 w formule „zaprojektuj i wybuduj"Magdalena Szczyrk
2021-10-19 12:22:50
Utworzenie3207Dostawa i montaż sprzętu do siłowniMagdalena Szczyrk
2021-10-19 09:42:18
Aktualizacja3101Rozbudowa i modernizacja budynku stacji pośredniej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-10-18 17:06:26
Aktualizacja3205Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-10-18 16:59:31
Utworzenie3205Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-10-18 15:46:58
Utworzenie3203Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2021-10-18 08:59:25
Aktualizacja3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-10-15 18:48:25
Utworzenie3193Dostawa automatu sprzedażowego wraz z instalacjąMagdalena Szczyrk
2021-10-15 18:03:06
Utworzenie3192Dostawa nowych gąsienic kompletnych do maszyny Pisten Bully 400Magdalena Szczyrk
2021-10-15 12:34:42
Aktualizacja3190Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-10-15 12:33:25Usunięcie3189Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-10-15 12:32:51
Aktualizacja3189Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-10-15 12:30:45
Aktualizacja3189Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-10-15 12:16:14
Utworzenie3190Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-10-15 12:14:40Usunięcie3189Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-10-15 12:13:49
Utworzenie3189Rozbudowa systemu naśnieżania skoczni narciarskiej SkaliteMagdalena Szczyrk
2021-10-15 10:35:03
Utworzenie3188Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2021-10-15 10:08:16
Aktualizacja3101Rozbudowa i modernizacja budynku stacji pośredniej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-10-14 14:34:47
Utworzenie3187Rozbudowa sieci informatycznej etap IIMagdalena Szczyrk
2021-10-14 09:06:40
Aktualizacja3082Dostawa sprzętu rehabilitacyjnegoMagdalena Szczyrk
2021-10-13 12:46:55
Aktualizacja3172Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-10-13 12:35:17
Utworzenie3172Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej na stacji pośredniej Kolei linowej SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-10-08 14:19:20
Utworzenie3158Budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy 35,0 m2 w formule „zaprojektuj i wybuduj”Magdalena Szczyrk
2021-10-05 10:19:38
Aktualizacja3118Nabór na stanowisko - Specjalista ds. kadrJustyna Bielak
2021-10-05 10:12:56
Aktualizacja3118Nabór na stanowisko - Specjalista ds. kadrJustyna Bielak
2021-10-05 09:57:04Utworzenie3118Nabór na stanowisko - Specjalista ds. kadrJustyna Bielak
2021-10-05 09:52:45
Aktualizacja2806Plan zamówień publicznych na 2021r.Magdalena Szczyrk
2021-10-04 10:52:00
Aktualizacja3082Dostawa sprzętu rehabilitacyjnegoMagdalena Szczyrk
2021-10-04 10:13:52
Aktualizacja3082Dostawa sprzętu rehabilitacyjnegoMagdalena Szczyrk
2021-10-01 18:30:08
Aktualizacja3067Dostawa drzwi wejściowych do hali wielofunkcyjnej z niecką basenowąMagdalena Szczyrk
2021-10-01 18:27:22
Utworzenie3109Wymiana drzwi wejściowych do hali wielofunkcyjnej z niecką basenowąMagdalena Szczyrk
2021-09-30 20:09:52
Aktualizacja3101Rozbudowa i modernizacja budynku stacji pośredniej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-09-30 19:59:38
Utworzenie3101Rozbudowa i modernizacja budynku stacji pośredniej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2021-09-30 11:56:34
Aktualizacja3065Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-09-30 11:37:33
Utworzenie3098Dostawę i montaż płytek dywanowych i wykładziny na hole Internatu SportowegoMagdalena Szczyrk
2021-09-30 11:18:08
Aktualizacja3065Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-09-30 10:57:47
Aktualizacja3065Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-09-30 08:47:34
Aktualizacja3046Roboty remontowe pomieszczeń odnowy biologicznejMagdalena Szczyrk
2021-09-30 07:23:47
Aktualizacja3089Budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy 35,0 m2 w formule „zaprojektuj i wybuduj"Magdalena Szczyrk
2021-09-28 08:28:47
Utworzenie3089Budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy 35,0 m2 w formule „zaprojektuj i wybuduj"Magdalena Szczyrk
2021-09-27 11:29:51
Aktualizacja3065Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-09-27 11:14:06
Utworzenie3084Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicami do pomieszczeń Internatu Sportowego w COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-09-24 10:24:48
Utworzenie3082Dostawa sprzętu rehabilitacyjnegoMagdalena Szczyrk
2021-09-23 14:43:46
Aktualizacja3067Dostawa drzwi wejściowych do hali wielofunkcyjnej z niecką basenowąMagdalena Szczyrk
2021-09-23 14:40:45
Aktualizacja3067Dostawa drzwi wejściowych do hali wielofunkcyjnej z niecką basenowąMagdalena Szczyrk
2021-09-23 10:38:52
Aktualizacja3046Roboty remontowe pomieszczeń odnowy biologicznejMagdalena Szczyrk
2021-09-23 10:06:06
Aktualizacja3046Roboty remontowe pomieszczeń odnowy biologicznejMagdalena Szczyrk
2021-09-22 09:04:57
Utworzenie3067Dostawa drzwi wejściowych do hali wielofunkcyjnej z niecką basenowąMagdalena Szczyrk
2021-09-21 19:54:42
Aktualizacja3065Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-09-21 17:53:49
Utworzenie3065Dostawa skuterów śnieżnych wraz z saniamiMagdalena Szczyrk
2021-09-08 13:24:57
Utworzenie3046Roboty remontowe pomieszczeń odnowy biologicznejMagdalena Szczyrk
2021-09-08 09:52:54
Aktualizacja2806Plan zamówień publicznych na 2021r.Magdalena Szczyrk
2021-09-03 18:23:15
Utworzenie3039Dostawa mebli pokojowych wraz z montażem do Internatu Sportowego w COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-08-26 09:39:58
Aktualizacja2993Wykonanie robót remontowych w pokojach internatu Harnaś Magdalena Szczyrk
2021-08-20 14:14:44
Aktualizacja3002Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2021-08-20 14:14:20
Aktualizacja3002Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2021-08-20 12:44:14
Aktualizacja2993Wykonanie robót remontowych w pokojach internatu Harnaś Magdalena Szczyrk
2021-08-20 07:58:17
Aktualizacja2993Wykonanie robót remontowych w pokojach internatu Harnaś Magdalena Szczyrk
2021-08-19 11:37:05
Aktualizacja3002Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2021-08-19 10:14:47
Aktualizacja3002Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2021-08-11 12:57:17
Utworzenie3004Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej pod zbiornik na wodę do celów dośnieżania tras narciarskich na terenie COS –OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-08-11 12:42:33
Utworzenie3002Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2021-08-10 09:49:44
Aktualizacja2997Wykonanie usługi skład i druk albumu „Skrzyczne – góra wspomnień”Magdalena Szczyrk
2021-08-09 13:27:24
Utworzenie2997Wykonanie usługi skład i druk albumu „Skrzyczne – góra wspomnień”Magdalena Szczyrk
2021-08-09 13:26:18
Aktualizacja2987Wykonanie usługi skład i druk albumu „Skrzyczne – góra wspomnień”Magdalena Szczyrk
2021-08-06 13:43:07
Utworzenie2994Wykonanie usługi w zakresie wykoszenia terenu przez który przebiegają trasy narciarskie zjazdowe Skrzyczne z traw i krzaków będących w gestii OśrodkaMagdalena Szczyrk
2021-08-05 13:37:18
Aktualizacja2993Wykonanie robót remontowych w pokojach internatu Harnaś Magdalena Szczyrk
2021-08-05 13:31:41
Utworzenie2993Wykonanie robót remontowych w pokojach internatu Harnaś Magdalena Szczyrk
2021-08-03 09:19:25
Utworzenie2987Wykonanie usługi skład i druk albumu „Skrzyczne – góra wspomnień”Magdalena Szczyrk
2021-08-02 07:48:52
Utworzenie2985Wykonanie utwardzenia terenu przy magazynie krzesełek na Hali JaworzynaMagdalena Szczyrk
2021-07-21 11:09:40
Aktualizacja2978Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w COS-OPO Szczyrk. Renata Kalińska
2021-07-21 11:08:21Utworzenie2978Kompleksowe świadczenie usług informatycznych w COS-OPO Szczyrk. Renata Kalińska
2021-06-22 13:31:46
Utworzenie2938Skrócenie liny holującej na wyciągu narciarskimMagdalena Szczyrk
2021-06-17 09:22:13Usunięcie2857Ogłoszenie o naborze pracownik działu kadr i płacJustyna Bielak
2021-06-11 10:22:56
Aktualizacja2918Najem powierzchni reklamowych na obiekcie Kolei Linowej na Skrzyczne w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-06-11 10:20:01
Aktualizacja2918Najem powierzchni reklamowych na obiekcie Kolei Linowej na Skrzyczne w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-06-11 10:17:42
Utworzenie2918Najem powierzchni reklamowych na obiekcie Kolei Linowej na Skrzyczne w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-05-31 13:47:03
Aktualizacja2888Ogłoszenie o przetargu na najem miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na Skrzyczne w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-05-31 13:31:05
Aktualizacja2888Ogłoszenie o przetargu na najem miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na Skrzyczne w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-05-28 11:08:45
Aktualizacja2886Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2021-05-27 08:03:47
Aktualizacja2886Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2021-05-26 12:15:05
Aktualizacja2857Ogłoszenie o naborze pracownik działu kadr i płacJustyna Bielak
2021-05-26 12:13:57
Aktualizacja2857Ogłoszenie o naborze pracownik działu kadr i płacJustyna Bielak
2021-05-25 10:06:58
Aktualizacja2886Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2021-05-25 08:09:06
Aktualizacja2882Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2021-05-20 12:50:54
Aktualizacja2882Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2021-05-20 11:53:10
Aktualizacja2882Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2021-05-20 10:06:55
Aktualizacja2882Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2021-05-18 13:03:55
Utworzenie2888Ogłoszenie o przetargu na najem miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na Skrzyczne w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-05-17 18:15:17
Utworzenie2886Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2021-05-12 17:23:57
Aktualizacja2882Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2021-05-12 17:21:17
Utworzenie2882Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2021-05-10 19:46:10
Utworzenie2876Wykonanie wymiany części konstrukcji zeskoku skoczni wraz z poszyciem z igielitu na skoczni w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2021-05-06 15:20:10
Utworzenie2870Wykonanie docieplenia ścian zewn.wiatrołapu z wyłączeniem wymiany stolarki okiennej w INTERNACIE HARNAŚMagdalena Szczyrk
2021-05-06 15:10:20
Utworzenie2869Usługi pralnicze bielizny hotelowej dla COS OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2021-05-04 18:30:43
Aktualizacja2827Budowa instalacji dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2021-04-30 10:46:56
Aktualizacja2857Ogłoszenie o naborze pracownik działu kadr i płacJustyna Bielak
2021-04-29 08:06:47
Utworzenie2860Wykonanie wymiany części konstrukcji zeskoku skoczni wraz z poszyciem z igielitu na skoczni w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2021-04-23 19:03:54Usunięcie2408wynik nabowu na samodzielne stanowisko ds organizacji i kadrMagdalena Szczyrk
2021-04-23 19:03:48Usunięcie2395ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko ds organizacji i kadrMagdalena Szczyrk
2021-04-23 19:03:32Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorMagdalena Szczyrk
2021-04-23 19:01:32
Utworzenie2857Ogłoszenie o naborze pracownik działu kadr i płacMagdalena Szczyrk
2021-04-23 14:41:04
Utworzenie2856Dostawa /wykonanie drewna konstrukcyjnego sosnowego Magdalena Szczyrk
2021-04-19 11:30:14
Aktualizacja2827Budowa instalacji dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2021-04-19 10:09:13
Aktualizacja2827Budowa instalacji dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2021-04-16 19:45:39
Utworzenie2851Ogłoszenie - Trybuny do hali Sportowej IIMagdalena Szczyrk
2021-04-15 13:36:35
Utworzenie2849Wykonanie przyłącza wodociągowego do komory wodomierzowej dla potrzeb hydrantu p.poż zewnętrznegoMagdalena Szczyrk
2021-04-14 20:34:34
Aktualizacja2827Budowa instalacji dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2021-04-12 18:40:55
Aktualizacja2827Budowa instalacji dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2021-04-08 17:39:41
Utworzenie2836Remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w budynku administracji KL Skrzyczne Szczyrk ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2021-03-31 22:04:40
Utworzenie2829Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - SzczyrkMagdalena Szczyrk
2021-03-31 17:25:40
Utworzenie2827Budowa instalacji dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2021-03-29 10:28:46
Aktualizacja2819Ogłoszenie - Trybuny do hali SportowejMagdalena Szczyrk
2021-03-27 09:30:41Utworzenie2819Ogłoszenie - Trybuny do hali SportowejMagdalena Szczyrk
2021-03-27 09:29:51Usunięcie2818Ogłoszenie - Trybuny do hali SportowejMagdalena Szczyrk
2021-03-27 09:27:07Utworzenie2818Ogłoszenie - Trybuny do hali SportowejMagdalena Szczyrk
2021-03-22 09:42:24
Aktualizacja2806Plan zamówień publicznych na 2021r.Magdalena Szczyrk
2021-03-22 09:23:29
Aktualizacja2806Plan zamówień publicznych na 2021r.Magdalena Szczyrk
2021-03-22 09:21:45
Utworzenie2806Plan zamówień na 2021r.Magdalena Szczyrk
2021-03-19 12:08:15
Aktualizacja2802Wykonanie robót malarskich w pokojach Internatu Sportowego nr 225-239 i 135-138 (ogółem 19 pokoi)Magdalena Szczyrk
2021-03-19 09:38:42
Aktualizacja2802Wykonanie robót malarskich w pokojach Internatu Sportowego nr 225-239 i 135-138 (ogółem 19 pokoi)Magdalena Szczyrk
2021-03-19 09:32:51
Aktualizacja2802Wykonanie robót malarskich w pokojach Internatu Sportowego nr 225-239 i 135-138 (ogółem 19 pokoi)Magdalena Szczyrk
2021-03-19 09:28:11
Utworzenie2802Wykonanie robót malarskich w pokojach Internatu Sportowego nr 225-239 i 135-138 (ogółem 19 pokoi)Magdalena Szczyrk
2021-03-19 09:27:01
Aktualizacja2793Wykonanie robót malarskich w pokojach Internatu Sportowego Magdalena Szczyrk
2021-03-15 12:15:36
Utworzenie2793Wykonanie robót malarskich w pokojach Internatu Sportowego Magdalena Szczyrk
2021-03-01 18:14:01
Utworzenie2779Ogłoszenie - sprzedaż podnośnikaMagdalena Szczyrk
2021-02-26 16:15:15
Utworzenie2778Dostawa pieczywaMagdalena Szczyrk
2021-02-12 08:31:40
Aktualizacja2754USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA I DZIAŁALNOŚCI COS OPO W SZCZYRKU W OKRESIE 01.03.2021 – 28.02.2022Magdalena Szczyrk
2021-02-05 14:56:09
Aktualizacja2754USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA I DZIAŁALNOŚCI COS OPO W SZCZYRKU W OKRESIE 01.03.2021 – 28.02.2022Magdalena Szczyrk
2021-02-04 16:57:20
Utworzenie2754USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA I DZIAŁALNOŚCI COS OPO W SZCZYRKU W OKRESIE 01.03.2021 – 28.02.2022Magdalena Szczyrk
2021-01-28 12:59:31
Aktualizacja2723Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskich obejmujących dwie części zamówieniaMagdalena Szczyrk
2021-01-18 13:11:51
Aktualizacja2723Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskich obejmujących dwie części zamówieniaMagdalena Szczyrk
2021-01-12 12:47:51
Aktualizacja2723Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskich obejmujących dwie części zamówieniaMagdalena Szczyrk
2021-01-08 16:59:36
Utworzenie2735Dostawa wody mineralnej Magdalena Szczyrk
2021-01-07 13:57:44
Utworzenie2728Dostawa i montaż internetowego basenowego automatu dozującego typu PCS lub równoważnegoMagdalena Szczyrk
2020-12-31 16:21:43
Aktualizacja2723Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskich obejmujących dwie części zamówieniaMagdalena Szczyrk
2020-12-31 12:30:31
Utworzenie2723Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskich obejmujących dwie części zamówieniaMagdalena Szczyrk
2020-12-23 13:12:02
Aktualizacja2699Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach COS-OPO SZCZYRKMagdalena Szczyrk
2020-12-22 12:20:08
Aktualizacja2699Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach COS-OPO SZCZYRKMagdalena Szczyrk
2020-12-22 12:18:33
Aktualizacja2699Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach COS-OPO SZCZYRKMagdalena Szczyrk
2020-12-18 13:53:39
Aktualizacja2699Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach COS-OPO SZCZYRKMagdalena Szczyrk
2020-12-15 17:50:15
Utworzenie2699Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach COS-OPO SZCZYRKMagdalena Szczyrk
2020-12-08 11:30:27
Aktualizacja2616Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku - II częściMagdalena Szczyrk
2020-12-01 09:35:51
Aktualizacja2650 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-30 11:46:52
Utworzenie2668Dostawa 8-mio osobowego samochoduMagdalena Szczyrk
2020-11-27 17:59:17
Aktualizacja2596Dostawa systemu pomiaru grubości pokrywy śniegu i kontroli parkiem maszynMagdalena Szczyrk
2020-11-27 17:23:14
Aktualizacja2585Dostawa kompletnego systemu pomiaru odległości skoczka oraz rozbudowa istniejącej instalacji monitorowania pogody Magdalena Szczyrk
2020-11-27 16:51:06
Aktualizacja2586Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2020-11-26 11:32:08
Aktualizacja2650 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-25 11:51:51
Aktualizacja2616Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku - II częściMagdalena Szczyrk
2020-11-25 11:51:17
Aktualizacja2616Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku - II częściMagdalena Szczyrk
2020-11-23 13:07:55
Aktualizacja2632Usługi utrzymania czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-23 11:13:54
Aktualizacja2650 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-20 12:54:38
Aktualizacja2616Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku - II częściMagdalena Szczyrk
2020-11-20 12:03:41
Aktualizacja2586Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2020-11-19 17:33:17
Utworzenie2653Dostawa systemu startowego rozszerzającego system pomiaru czasu dla narciarstwa w COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2020-11-19 17:32:31
Aktualizacja2577Dostawa systemu startowego rozszerzającego system pomiaru czasu dla narciarstwa w COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2020-11-19 14:00:42
Aktualizacja2616Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku - II częściMagdalena Szczyrk
2020-11-18 18:27:06
Utworzenie2650 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-18 16:59:46
Aktualizacja2582 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-18 16:15:58
Aktualizacja2649Dostawę i montaż elektronicznego dostępu do stołówki - TrisoftMagdalena Szczyrk
2020-11-18 16:10:12
Utworzenie2649Dostawę i montaż elektronicznego dostępu do stołówki - TrisoftMagdalena Szczyrk
2020-11-18 10:53:50
Aktualizacja2596Dostawa systemu pomiaru grubości pokrywy śniegu i kontroli parkiem maszynMagdalena Szczyrk
2020-11-17 12:59:47
Utworzenie2632Usługi utrzymania czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-17 11:48:20
Aktualizacja2585Dostawa kompletnego systemu pomiaru odległości skoczka oraz rozbudowa istniejącej instalacji monitorowania pogody Magdalena Szczyrk
2020-11-16 11:36:01
Aktualizacja2582 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-13 11:03:57
Utworzenie2616Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku - II częściMagdalena Szczyrk
2020-11-12 10:54:29
Aktualizacja2586Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2020-11-12 09:58:18
Aktualizacja2582 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-10 14:00:21
Utworzenie2596Dostawa systemu pomiaru grubości pokrywy śniegu i kontroli parkiem maszynMagdalena Szczyrk
2020-11-09 09:25:24
Utworzenie2586Dostawa dużej i małej maszyny śnieżnej (ratraki) -2 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2020-11-06 14:02:50
Aktualizacja2585Dostawa kompletnego systemu pomiaru odległości skoczka oraz rozbudowa istniejącej instalacji monitorowania pogody Magdalena Szczyrk
2020-11-06 13:56:42
Utworzenie2585Dostawa kompletnego systemu pomiaru odległości skoczka oraz rozbudowa istniejącej instalacji monitorowania pogody Magdalena Szczyrk
2020-11-06 10:30:38
Aktualizacja2538Przebudowa rozbiegu skoczni narciarskiej K-70 w Szczyrku SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-11-05 14:06:20
Aktualizacja2582 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-05 14:02:45
Utworzenie2582 Dostawa sprzętu do odśnieżania boiska i utrzymania terenów zielonych wokół COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-11-05 11:50:45
Aktualizacja2544Przebudowa pomieszczeń technicznych i socjalnych w budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-11-04 19:25:07
Aktualizacja2578Wykonanie przebudowy węzła sanitarnego w Internacie SportowymMagdalena Szczyrk
2020-11-04 19:20:54
Utworzenie2578Wykonanie przebudowy węzła sanitarnego w Internacie SportowymMagdalena Szczyrk
2020-11-04 19:19:16
Utworzenie2577Dostawa systemu startowego rozszerzającego system pomiaru czasu dla narciarstwa w COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2020-11-04 19:18:08
Aktualizacja2561Dostawa systemu startowego rozszerzającego system pomiaru czasu dla narciarstwa w COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2020-11-03 12:31:23
Aktualizacja2544Przebudowa pomieszczeń technicznych i socjalnych w budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-10-30 11:12:38
Aktualizacja2538Przebudowa rozbiegu skoczni narciarskiej K-70 w Szczyrku SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-10-28 08:56:37
Aktualizacja2505Przebudowa instalacji dośnieżania kompleksu skoczni narciarskich Szczyrk SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-10-27 13:53:16
Utworzenie2561Dostawa systemu startowego rozszerzającego system pomiaru czasu dla narciarstwa w COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2020-10-27 13:29:23
Utworzenie2560Dostawa pojazdu czterokołowego typu QUAD side by side lub mule PRO – DXMagdalena Szczyrk
2020-10-27 13:26:38
Aktualizacja2533Dostawa pojazdu czterokołowego typu QUAD side by side lub mule PRO – DX marki Kawasaki lub CAN AMMagdalena Szczyrk
2020-10-23 14:35:03
Aktualizacja2538Przebudowa rozbiegu skoczni narciarskiej K-70 w Szczyrku SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-10-23 14:31:42
Aktualizacja2538Przebudowa rozbiegu skoczni narciarskiej K-70 w Szczyrku SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-10-22 12:35:43
Aktualizacja2504Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-10-20 10:24:09
Utworzenie2548Dostawa mebli pokojowych wraz z montażem do Internatu Sportowego w COS-OPO SzczyrkMagdalena Szczyrk
2020-10-19 14:05:33
Utworzenie2544Przebudowa pomieszczeń technicznych i socjalnych w budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-10-19 12:36:25
Aktualizacja2509Przebudowa pomieszczeń technicznych i socjalnych w budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-10-16 13:35:32
Aktualizacja2543Ogłoszenie - Odsprzedaż maszyny śnieżnej KASBOHRER PB 200Magdalena Szczyrk
2020-10-16 13:33:25
Utworzenie2543Odsprzedaż maszyny śnieżnej KASBOHRER PB 200Magdalena Szczyrk
2020-10-15 19:02:50
Utworzenie2539Dostawa siatek sznurkowych ochronnych oraz materacy ochronnych na przeszkody stałeMagdalena Szczyrk
2020-10-15 16:30:54
Utworzenie2538Przebudowa rozbiegu skoczni narciarskiej K-70 w Szczyrku SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-10-14 19:40:44
Aktualizacja2517Dostawa wraz z montażem ciągu wydawczegoMagdalena Szczyrk
2020-10-14 19:28:00
Utworzenie2536Dostawa wraz z montażem - Ciągu wydawczegoMagdalena Szczyrk
2020-10-13 11:45:20
Utworzenie2533Dostawa pojazdu czterokołowego typu QUAD side by side lub mule PRO – DX marki Kawasaki lub CAN AMMagdalena Szczyrk
2020-10-13 08:55:52
Aktualizacja2509Przebudowa pomieszczeń technicznych i socjalnych w budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-10-12 14:08:04
Aktualizacja2530Dostawa kosiarek dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-10-12 14:02:47
Utworzenie2530Dostawa kosiarek dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-10-12 12:29:12
Aktualizacja2499Przebudowa rozbiegu skoczni narciarskiej K-70 w Szczyrku SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-10-12 10:49:40
Aktualizacja2505Przebudowa instalacji dośnieżania kompleksu skoczni narciarskich Szczyrk SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-10-09 11:47:04
Aktualizacja2446Dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekt KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-10-08 18:33:43
Aktualizacja2517Dostawa wraz z montażem ciągu wydawczegoMagdalena Szczyrk
2020-10-08 18:16:44
Utworzenie2525Dostawa wraz z montażem sprzętu kuchennegoMagdalena Szczyrk
2020-10-08 11:45:43
Aktualizacja2493Roboty remontowe pokoi internatu HarnaśMagdalena Szczyrk
2020-10-07 14:07:43
Utworzenie2517Dostawa wraz z montażem ciągu wydawczegoMagdalena Szczyrk
2020-10-07 11:30:19
Aktualizacja2513Dostawę wraz z montażem ciągu wydawniczegoMagdalena Szczyrk
2020-10-06 18:07:08
Utworzenie2513Dostawę wraz z montażem ciągu wydawniczegoMagdalena Szczyrk
2020-10-06 15:59:42
Aktualizacja2485Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej SN-15 kV dla zasilania systemu dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2020-10-06 11:10:05
Aktualizacja2499Przebudowa rozbiegu skoczni narciarskiej K-70 w Szczyrku SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-10-05 13:11:44
Aktualizacja2504Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-10-05 12:30:50
Aktualizacja2504Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-10-05 11:33:15
Aktualizacja2504Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-10-05 11:00:42
Aktualizacja2493Roboty remontowe pokoi internatu HarnaśMagdalena Szczyrk
2020-10-02 14:08:50
Utworzenie2509Przebudowa pomieszczeń technicznych i socjalnych w budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-10-01 11:37:09
Aktualizacja2504Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-09-30 13:35:10
Aktualizacja2504Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-09-29 14:02:14
Aktualizacja2504Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-09-29 08:29:34
Aktualizacja2487Rozbudowa – wymiana infrastruktury sieciowej COS-OPO w SzczyrkMagdalena Szczyrk
2020-09-25 13:37:11
Aktualizacja2505Przebudowa instalacji dośnieżania kompleksu skoczni narciarskich Szczyrk SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-09-25 13:33:54
Utworzenie2505Przebudowa instalacji dośnieżania kompleksu skoczni narciarskich Szczyrk SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-09-25 12:56:39
Aktualizacja2476Wykonanie zagospodarowania terenu na stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-09-25 11:07:11
Aktualizacja2485Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej SN-15 kV dla zasilania systemu dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2020-09-24 13:16:04
Utworzenie2504Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-09-24 11:31:46
Aktualizacja2446Dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekt KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-09-23 11:17:11
Aktualizacja2487Rozbudowa – wymiana infrastruktury sieciowej COS-OPO w SzczyrkMagdalena Szczyrk
2020-09-22 11:53:09
Aktualizacja2476Wykonanie zagospodarowania terenu na stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-09-21 13:11:45
Utworzenie2499Przebudowa rozbiegu skoczni narciarskiej K-70 w Szczyrku SkaliteMagdalena Szczyrk
2020-09-21 09:39:40
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-18 12:19:03
Aktualizacja2485Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej SN-15 kV dla zasilania systemu dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2020-09-18 12:17:12
Aktualizacja2487Rozbudowa – wymiana infrastruktury sieciowej COS-OPO w SzczyrkMagdalena Szczyrk
2020-09-18 10:10:38
Aktualizacja2480Dostawę i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-09-17 15:20:07
Utworzenie2497Dostawa paneli LVT – Splendor do Internatu Sportowego w COS-OPO SzczyrkMagdalena Szczyrk
2020-09-17 10:48:25
Aktualizacja2487Rozbudowa – wymiana infrastruktury sieciowej COS-OPO w SzczyrkMagdalena Szczyrk
2020-09-16 11:25:37
Aktualizacja2480Dostawę i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-09-16 10:58:30
Utworzenie2493Roboty remontowe pokoi internatu HarnaśMagdalena Szczyrk
2020-09-15 11:02:33
Utworzenie2491Dostawa kosza transportowegoMagdalena Szczyrk
2020-09-14 11:37:28
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-11 08:51:31
Utworzenie2487Rozbudowa – wymiana infrastruktury sieciowej COS-OPO w SzczyrkMagdalena Szczyrk
2020-09-10 13:31:17
Utworzenie2485Budowa wewnętrznej linii zasilającej kablowej SN-15 kV dla zasilania systemu dośnieżania tras narciarskich „Wisła-Istebna- Kubalonka”Magdalena Szczyrk
2020-09-10 09:14:40
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-09 13:58:06
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-09 10:41:05
Aktualizacja2446Dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekt KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-09-08 19:28:55
Utworzenie2481Dostawa drzwi wewnątrzlokalowych i technicznych do Internatu Sportowego w COS-OPO SzczyrkMagdalena Szczyrk
2020-09-08 19:01:54
Utworzenie2480Dostawę i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-09-07 14:38:00
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-07 14:29:00
Aktualizacja2476Wykonanie zagospodarowania terenu na stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-09-07 14:23:08
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-07 12:59:16
Utworzenie2476Wykonanie zagospodarowania terenu na stacji pośredniej KL Skrzyczne/hala Jaworzyna/Magdalena Szczyrk
2020-09-04 10:19:42
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-04 10:16:55
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-04 10:13:01
Aktualizacja2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-09-02 13:35:16
Aktualizacja2424Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-09-01 13:46:45
Utworzenie2462DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PARKINGOWEGOMagdalena Szczyrk
2020-08-28 23:07:02
Aktualizacja2446Dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekt KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-08-25 11:34:28
Aktualizacja2424Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-08-25 08:22:51
Aktualizacja2446Dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekt KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-08-24 10:10:03
Aktualizacja2446Dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekt KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-08-24 10:03:56
Utworzenie2446Dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu kontroli przejść pracującego w trybie on-line/off-line na obiekt KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-08-21 13:42:30
Aktualizacja2444Wykonanie opracowania operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia biegowych tras narciarskich w Wiśle-Istebnej-KubalonceMagdalena Szczyrk
2020-08-21 13:38:36
Aktualizacja2444Wykonanie opracowania operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia biegowych tras narciarskich w Wiśle-Istebnej-KubalonceMagdalena Szczyrk
2020-08-21 13:35:40
Aktualizacja2443Wykonanie usługi w zakresie wykoszenia terenu przez który przebiegają trasy narciarskie zjazdowe Skrzyczne z traw i krzaków będących w gestii OśrodkaMagdalena Szczyrk
2020-08-21 13:31:16
Utworzenie2444Wykonanie opracowania operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia biegowych tras narciarskich w Wiśle-Istebnej-KubalonceMagdalena Szczyrk
2020-08-21 13:00:56
Utworzenie2443Wykonanie usługi w zakresie wykoszenia terenu przez który przebiegają trasy narciarskie zjazdowe Skrzyczne z traw i krzaków będących w gestii OśrodkaMagdalena Szczyrk
2020-08-19 13:23:50
Aktualizacja2424Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-08-19 10:27:52
Aktualizacja2418Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2020-08-17 12:10:53
Aktualizacja2418Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2020-08-11 12:17:30
Aktualizacja2418Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2020-08-11 07:51:42
Aktualizacja2424Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-08-10 12:47:46
Utworzenie2424Dostawa i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment AMagdalena Szczyrk
2020-08-05 11:20:00
Utworzenie2418Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2020-07-24 10:25:25
Utworzenie2408wynik nabowu na samodzielne stanowisko ds organizacji i kadrAleksandra Jastrzębska
2020-07-24 10:16:34
Aktualizacja2395ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko ds organizacji i kadrAleksandra Jastrzębska
2020-07-21 11:19:50
Aktualizacja2384Przebudowa sieci energetycznych NN i SN na trasach narciarskich w WIŚLE- ISTEBNEJ-KUBALONCEMagdalena Szczyrk
2020-07-17 09:28:18
Aktualizacja2394Przetarg na najem pomieszczenia siłowni i sali fitneesAleksandra Jastrzębska
2020-07-16 11:41:51
Aktualizacja2384Przebudowa sieci energetycznych NN i SN na trasach narciarskich w WIŚLE- ISTEBNEJ-KUBALONCEMagdalena Szczyrk
2020-07-13 09:01:41
Utworzenie2395ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko ds organizacji i kadrAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:56:49Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:56:27Usunięcie796Nabór na stanowisko - technolog żywienia Aleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:56:19Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:56:12Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:56:04Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:59Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:54Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:49Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:45Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:40Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:35Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:30Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:26Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:22Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:18Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:13Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:08Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:55:03Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:59Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:55Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:50Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:46Usunięcie796Nabór na stanowisko - technolog żywienia Aleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:42Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:39Usunięcie1391Rekrutacja - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:36Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:31Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:27Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:21Usunięcie796Nabór na stanowisko - technolog żywienia Aleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:18Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:54:11Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2020-07-13 08:51:44
Utworzenie2394Przetarg na najem pomieszczenia siłowni i sali fitneesAleksandra Jastrzębska
2020-07-09 10:56:37
Aktualizacja2384Przebudowa sieci energetycznych NN i SN na trasach narciarskich w WIŚLE- ISTEBNEJ-KUBALONCEMagdalena Szczyrk
2020-07-07 08:16:56
Aktualizacja2379Przetarg na najem miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-07-02 10:04:53
Aktualizacja2384Przebudowa sieci energetycznych NN i SN na trasach narciarskich w WIŚLE- ISTEBNEJ-KUBALONCEMagdalena Szczyrk
2020-07-01 13:54:33
Aktualizacja2384Przebudowa sieci energetycznych NN i SN na trasach narciarskich w WIŚLE- ISTEBNEJ-KUBALONCEMagdalena Szczyrk
2020-07-01 13:46:47
Utworzenie2384Przebudowa sieci energetycznych NN i SN na trasach narciarskich w WIŚLE- ISTEBNEJ-KUBALONCEMagdalena Szczyrk
2020-07-01 09:46:38
Aktualizacja2379Przetarg na najem miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-07-01 09:46:00
Aktualizacja2379Przetarg na najem miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-06-25 12:41:09
Aktualizacja2379Przetarg na najem miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-06-25 12:38:39
Utworzenie2379Przetarg na najem miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-05-26 11:19:41
Aktualizacja2346Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2020-05-21 18:18:32
Utworzenie2354Wykonanie projektu wydzielenia tras narciarskich w Wiśle-Istebna-KubalonkaMagdalena Szczyrk
2020-05-20 11:34:22
Aktualizacja2346Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2020-05-12 11:20:41
Aktualizacja2346Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2020-05-12 11:07:29
Utworzenie2346Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2020-05-08 11:13:00
Aktualizacja2330Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2020-05-07 12:08:04
Aktualizacja2337Wykonanie usług obowiązkowych rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych budynków, budowli, obiektów budowlanych będących własnością COS-OPO w Szczyrku.Magdalena Szczyrk
2020-04-29 10:58:40
Aktualizacja2330Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2020-04-27 10:39:15
Aktualizacja2333Wykonanie projektu wydzielenia tras narciarskich na górze SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-04-24 17:48:58
Utworzenie2337Wykonanie usług obowiązkowych rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych budynków, budowli, obiektów budowlanych będących własnością COS-OPO w Szczyrku.Magdalena Szczyrk
2020-04-22 16:17:20
Utworzenie2333Wykonanie projektu wydzielenia tras narciarskich na górze SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2020-04-20 11:34:24
Utworzenie2330Sukcesywne dostawy mleka, produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2020-03-17 10:24:03
Aktualizacja2283Dostawa i montaż okna do siłowniMagdalena Szczyrk
2020-03-05 11:27:49
Aktualizacja2283Dostawa i montaż okna do siłowniMagdalena Szczyrk
2020-03-03 10:00:16Usunięcie1391Rekrutacja - konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:59:01Usunięcie1270Ogłoszenie o naborze - konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:58:51Usunięcie1561Ogłoszenie o naborze - konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:58:43Usunięcie1390Rekrutacja - Kierownik Działu UsługMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:58:35Usunięcie944Ogłoszenie o naborze - konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:58:26Usunięcie994Nabór na stanowisko - technolog żywieniaMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:58:10Usunięcie1001Nabór na stanowisko - konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:58:02Usunięcie1518nabór recepcjonistaMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:57:53Usunięcie1475nabór konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:57:45Usunięcie1585In formacja o wyniku naboru-konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:57:36Usunięcie1553wynik naboru recepcjonistaMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:56:48Usunięcie1650nabór recepcjonistaMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:56:22Usunięcie1753wynik naboru - ratownik wodnyMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:56:03Usunięcie796Nabór na stanowisko - technolog żywienia Magdalena Szczyrk
2020-03-03 09:55:53Usunięcie1544wynik konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:55:42Usunięcie1715nabór na ratownika wodnegoMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:55:36Usunięcie1715nabór na ratownika wodnegoMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:55:30Usunięcie1753wynik naboru - ratownik wodnyMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:55:21Usunięcie1753wynik naboru - ratownik wodnyMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:55:07Usunięcie1753wynik naboru - ratownik wodnyMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:55:00Usunięcie1753wynik naboru - ratownik wodnyMagdalena Szczyrk
2020-03-03 09:54:53Usunięcie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorMagdalena Szczyrk
2020-02-28 13:28:12
Aktualizacja2270Usługa ubezpieczenia mienia i działalności COS -OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-02-25 13:00:54
Aktualizacja2285Dostawa pieczywa Magdalena Szczyrk
2020-02-25 12:52:43
Utworzenie2285Dostawęa pieczywa Magdalena Szczyrk
2020-02-25 11:11:28
Utworzenie2283Dostawa i montaż okna do siłowniMagdalena Szczyrk
2020-02-20 13:46:27
Aktualizacja2251Dostawę wraz z montażem -Komory mroźniczej Magdalena Szczyrk
2020-02-20 13:42:57
Aktualizacja2236Dostawa wody mineralnej Magdalena Szczyrk
2020-02-19 13:53:26
Utworzenie2276Plan zamówień publicznych na 2020r.Magdalena Szczyrk
2020-02-13 10:26:49
Aktualizacja2270Usługa ubezpieczenia mienia i działalności COS -OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-02-13 10:24:01
Utworzenie2270usługę ubezpieczenia mienia i działalności COS OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-01-31 13:00:52
Aktualizacja2234Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskich obejmujących dwie części zamówieniaMagdalena Szczyrk
2020-01-31 08:30:26
Aktualizacja2251Dostawę wraz z montażem -Komory mroźniczej Magdalena Szczyrk
2020-01-31 08:08:36
Utworzenie2251Dostawę wraz z montażem -Komory mroźniczej Magdalena Szczyrk
2020-01-28 13:43:41
Aktualizacja2234Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskich obejmujących dwie części zamówieniaMagdalena Szczyrk
2020-01-27 13:53:21
Aktualizacja2226Najem powierzchni handlowej na terenie dolnej stacji Kolei Linowej Skrzyczne COS Szczyrk ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2020-01-22 11:52:38
Aktualizacja2219Usługi pralnicze bielizny hotelowej dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2020-01-22 11:21:00
Utworzenie2236Dostawa wody mineralnej Magdalena Szczyrk
2020-01-20 13:52:43
Utworzenie2234Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskich obejmujących dwie części zamówieniaMagdalena Szczyrk
2020-01-16 13:24:55
Utworzenie2226Najem powierzchni handlowej na terenie dolnej stacji Kolei Linowej Skrzyczne COS Szczyrk ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2020-01-14 13:19:28
Utworzenie2219Usługi pralnicze bielizny hotelowej dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2019-12-20 14:09:56
Aktualizacja2180Najem powierzchni handlowej w poczekalni dla turystów, budynek dolnej stacji kolei linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2019-12-12 13:17:03
Aktualizacja2159Przetarg na najem części budynku na stacji pośredniej JaworzynaMagdalena Szczyrk
2019-12-11 13:36:46
Aktualizacja2180Najem powierzchni handlowej w poczekalni dla turystów, budynek dolnej stacji kolei linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2019-12-11 13:32:26
Utworzenie2180Najem powierzchni handlowej w poczekalni dla turystów, budynek dolnej stacji kolei linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2019-12-10 13:07:54
Utworzenie2176Dostawa łóżka do suchego hydromasażu Aguatizer QZ-240Magdalena Szczyrk
2019-12-01 11:29:00
Utworzenie2159Przetarg na najem części budynku na stacji pośredniej JaworzynaMagdalena Szczyrk
2019-11-28 12:42:49
Aktualizacja2097Dostawa dużej maszyny śnieżnej (ratraka)-1 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2019-11-28 12:21:43
Aktualizacja2053Dostawę pojazdu czterokołowego typu QUAD side by side lub mule PRO – DXMagdalena Szczyrk
2019-11-28 12:21:06
Utworzenie2152Dostawa pojazdu czterokołowego typu QUAD side by side lub mule PRO – DXMagdalena Szczyrk
2019-11-22 12:22:52
Aktualizacja2097Dostawa dużej maszyny śnieżnej (ratraka)-1 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2019-11-20 13:23:27
Utworzenie2136Wymiana liny holującej na wyciągu narciarskim Doliny IIMagdalena Szczyrk
2019-11-15 10:21:06
Aktualizacja2097Dostawa dużej maszyny śnieżnej (ratraka)-1 szt. do przygotowania tras narciarskichMagdalena Szczyrk
2019-11-12 09:01:38