Historia zmian


Wyświetlone 1-9 260 z 9 260 rekordów.
Data zmiany
Rodzaj zmianyId stronyTytuł stronyAdministrator
2023-03-24 14:33:06
Aktualizacja4414Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. oraz elementów regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej i centrali wentylacyjnej w budynku Małej Hali Sportowej dla COS – OPO we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-03-24 12:14:52
Aktualizacja4413Dostawa urządzeń treningowych z systemem oporu skompresowanym powietrzemEdyta Wolan
2023-03-24 11:40:16
Aktualizacja4395Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023Edyta Wolan
2023-03-24 11:28:50
Aktualizacja4319Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Inwestycji i RemontówEwa Jaśniewicz-Armanko
2023-03-24 10:02:55
Aktualizacja4395Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023Edyta Wolan
2023-03-23 13:54:37
Utworzenie4421Ogłoszenie ponowne o dzierżawę nieruchomości przy ulicy Sportowej - działka nr 2 i 4Joanna Modlińska
2023-03-23 13:53:58
Aktualizacja4420Dostawa produktów mleczarskich ZP 7/2023Edyta Wolan
2023-03-23 13:53:49
Aktualizacja4420Dostawa produktów mleczarskich ZP 7/2023Edyta Wolan
2023-03-23 13:53:40
Aktualizacja4420Dostawa produktów mleczarskich ZP 7/2023Edyta Wolan
2023-03-23 13:53:29
Aktualizacja4420Dostawa produktów mleczarskich ZP 7/2023Edyta Wolan
2023-03-23 13:53:18Aktualizacja4420Dostawa produktów mleczarskich ZP 7/2023Edyta Wolan
2023-03-23 13:52:56Utworzenie4420Dostawa produktów mleczarskich ZP 7/2023Edyta Wolan
2023-03-23 13:35:38
Aktualizacja439415.03.2023 - Przeglądy i konserwacja kotłów gazowych w COS OPO DUSZNIKI ZDRÓJMaciej Ogonowski
2023-03-23 10:50:42
Aktualizacja4386Ogłoszenie o dzierżawę nieruchomości przy ulicy Sportowej - działka nr 2 i 4Joanna Modlińska
2023-03-23 10:03:57
Aktualizacja4419ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku DSU_23.03.2023r_11/2023Edyta Wolan
2023-03-23 10:01:01Utworzenie4419ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku DSU_23.03.2023r_11/2023Edyta Wolan
2023-03-22 14:53:18
Utworzenie4418Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi AdministracyjnejKrystian Suchecki
2023-03-22 14:00:19
Aktualizacja33562022Marcin Miałkowski
2023-03-22 13:38:49
Aktualizacja33562022Marcin Miałkowski
2023-03-22 08:23:34
Aktualizacja33562022Marcin Miałkowski
2023-03-22 08:23:00
Aktualizacja33562022Marcin Miałkowski
2023-03-22 08:22:18
Aktualizacja33562022Marcin Miałkowski
2023-03-21 14:55:34
Aktualizacja4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-03-21 14:08:55
Aktualizacja4388usługi odbioru odpadów gastronomicznych IIEdyta Wolan
2023-03-21 14:05:10
Aktualizacja4355ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 22.02.2023r_DU_7/2023Edyta Wolan
2023-03-21 11:56:52
Utworzenie4417Dostawa sprzętu sportowegoMichał Małaszko
2023-03-21 11:55:43
Utworzenie4416Dostawa pomostów pływającychMichał Małaszko
2023-03-21 11:54:48
Utworzenie4415Dostawa nawozówMichał Małaszko
2023-03-21 09:58:28
Utworzenie4414Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji c.o. oraz elementów regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej i centrali wentylacyjnej w budynku Małej Hali Sportowej dla COS – OPO we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-03-21 09:38:28
Aktualizacja4413Dostawa urządzeń treningowych z systemem oporu skompresowanym powietrzemEdyta Wolan
2023-03-21 09:38:18
Aktualizacja4413Dostawa urządzeń treningowych z systemem oporu skompresowanym powietrzemEdyta Wolan
2023-03-21 09:38:07
Aktualizacja4413Dostawa urządzeń treningowych z systemem oporu skompresowanym powietrzemEdyta Wolan
2023-03-21 09:37:56
Aktualizacja4413Dostawa urządzeń treningowych z systemem oporu skompresowanym powietrzemEdyta Wolan
2023-03-21 09:37:45
Aktualizacja4413Dostawa urządzeń treningowych z systemem oporu skompresowanym powietrzemEdyta Wolan
2023-03-21 09:37:35Aktualizacja4413Dostawa urządzeń treningowych z systemem oporu skompresowanym powietrzemEdyta Wolan
2023-03-21 09:37:08Utworzenie4413Dostawa urządzeń treningowych z systemem oporu skompresowanym powietrzemEdyta Wolan
2023-03-21 08:21:50
Utworzenie441221.03 - Całodobowa usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach COS-OPO DUSZNIKI-ZDRÓJ wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnejMaciej Ogonowski
2023-03-17 12:18:25
Aktualizacja4385Zapytanie ofertowe na zakup papieru toaletowego.Bogumiła Bugajska
2023-03-16 13:46:36
Utworzenie440016.03.2023 - Dostawa energii elektrycznej do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju w okresie 1.04.2023 r. – 31.03.2024 r.Maciej Ogonowski
2023-03-16 13:38:12Utworzenie4399DUSZNIKI-ZDRÓJMaciej Ogonowski
2023-03-16 07:43:21
Utworzenie439816.03.2023 - Prowadzenie prac związanych z bieżącą eksploatacją, konserwacją i serwisem technicznym 2 stacji Trafo średniego i niskiego napięcia w COS-OPO w Dusznikach Zdrój, zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacjiMaciej Ogonowski
2023-03-16 07:42:02
Utworzenie439716.03.2023 - Przeglądy i konserwacja systemów oraz urządzeń w obiektach COS OPO DUSZNIKI ZDRÓJ ul. Olimpijska 4Maciej Ogonowski
2023-03-15 15:00:14
Aktualizacja4375Zapytanie na przedstawienie oferty cenowej na usługę pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracyJoanna Modlińska
2023-03-15 13:21:02
Aktualizacja4395Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023Edyta Wolan
2023-03-15 13:20:54
Aktualizacja4395Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023Edyta Wolan
2023-03-15 13:20:45
Aktualizacja4395Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023Edyta Wolan
2023-03-15 13:20:35
Aktualizacja4395Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023Edyta Wolan
2023-03-15 13:20:24Aktualizacja4395Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023Edyta Wolan
2023-03-15 13:20:02Utworzenie4395Dostawa systemu magazynowania wykładziny sportowej typu Taraflex ZP 5/2023Edyta Wolan
2023-03-15 09:39:57
Utworzenie439415.03.2023 - Przeglądy i konserwacja kotłów gazowych w COS OPO DUSZNIKI ZDRÓJMaciej Ogonowski
2023-03-15 08:42:22
Aktualizacja4382wymiana oświetlenia w pomieszczeniu siłowni podnoszenia ciężarówPiotr Gładysz
2023-03-14 14:45:56
Aktualizacja4381Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oceny zagrożenia wybuchem Piotr Gładysz
2023-03-13 14:58:18
Utworzenie4389Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Zamówień PublicznychMaciej Ogonowski
2023-03-13 14:56:52Aktualizacja4318Duszniki-ZdrójMaciej Ogonowski
2023-03-13 14:52:10
Aktualizacja4381Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oceny zagrożenia wybuchem Piotr Gładysz
2023-03-13 11:06:03
Aktualizacja4377usługi dopasowania rozmiarów wykładziny sportowej Edyta Wolan
2023-03-10 14:05:04
Aktualizacja4388usługi odbioru odpadów gastronomicznych IIEdyta Wolan
2023-03-10 14:04:28
Aktualizacja4388usługi odbioru odpadów gastronomicznych IIEdyta Wolan
2023-03-10 14:04:18
Aktualizacja4388usługi odbioru odpadów gastronomicznych IIEdyta Wolan
2023-03-10 14:04:08
Aktualizacja4388usługi odbioru odpadów gastronomicznych IIEdyta Wolan
2023-03-10 14:03:41Aktualizacja4388usługi odbioru odpadów gastronomicznych IIEdyta Wolan
2023-03-10 14:00:22Utworzenie4388usługi odbioru odpadów gastronomicznych_2Edyta Wolan
2023-03-10 14:00:01
Aktualizacja4356usługi odbioru odpadów gastronomicznych Edyta Wolan
2023-03-10 13:26:19
Utworzenie4386Ogłoszenie o dzierżawę nieruchomości przy ulicy Sportowej - działka nr 2 i 4Joanna Modlińska
2023-03-10 13:25:17
Aktualizacja4353Ogłoszenie o dzierżawę nieruchomości przy ulicy Sportowej - działka nr 2Joanna Modlińska
2023-03-10 13:20:52
Utworzenie4385Zapytanie ofertowe na zakup papieru toaletowego.Bogumiła Bugajska
2023-03-10 13:17:09
Aktualizacja4372Zapytanie ofertowe na kosmetyki hotelowe.Bogumiła Bugajska
2023-03-10 13:14:47
Aktualizacja4370Zakup z dostawą, konfiguracją i uruchomieniem zestawu komputerowego dla COS – OPO we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-03-10 11:28:18
Aktualizacja4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-03-10 10:32:53
Aktualizacja4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-03-10 08:41:17
Aktualizacja4384ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku ZTT_09.03.2023r_10/2023Edyta Wolan
2023-03-10 08:40:00Utworzenie4384ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku ZTT_09.03.2023r_10/2023Edyta Wolan
2023-03-09 17:01:03
Aktualizacja4382wymiana oświetlenia w pomieszczeniu siłowni podnoszenia ciężarówPiotr Gładysz
2023-03-09 17:00:51
Aktualizacja4381Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oceny zagrożenia wybuchem Piotr Gładysz
2023-03-09 17:00:21
Aktualizacja4381Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oceny zagrożenia wybuchem Piotr Gładysz
2023-03-09 16:59:32
Aktualizacja4382wymiana oświetlenia w pomieszczeniu siłowni podnoszenia ciężarówPiotr Gładysz
2023-03-09 16:58:59
Aktualizacja4382wymiana oświetlenia w pomieszczeniu siłowni podnoszenia ciężarówPiotr Gładysz
2023-03-09 16:58:35
Aktualizacja4382wymiana oświetlenia w pomieszczeniu siłowni podnoszenia ciężarówPiotr Gładysz
2023-03-09 16:57:46Utworzenie4382wymiana oświetlenia w pomieszczeniu siłowni podnoszenia ciężarówPiotr Gładysz
2023-03-09 16:56:53Aktualizacja4381Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i oceny zagrożenia wybuchem Piotr Gładysz
2023-03-09 16:54:47Utworzenie4381arowego Piotr Gładysz
2023-03-09 15:25:38
Aktualizacja4357dostawa koncentratów soków owocowych Edyta Wolan
2023-03-09 15:24:29
Aktualizacja4358dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych)Edyta Wolan
2023-03-09 15:23:06
Aktualizacja4377usługi dopasowania rozmiarów wykładziny sportowej Edyta Wolan
2023-03-09 15:17:21
Aktualizacja4377usługi dopasowania rozmiarów wykładziny sportowej Edyta Wolan
2023-03-08 15:18:59Aktualizacja10Kontakt - Ośrodki Przygotowań OlimpijskichKrystian Suchecki
2023-03-08 09:50:46
Aktualizacja4377usługi dopasowania rozmiarów wykładziny sportowej Edyta Wolan
2023-03-08 09:50:28Utworzenie4377usługi dopasowania rozmiarów wykładziny sportowej Edyta Wolan
2023-03-08 09:40:56Aktualizacja10Kontakt - Ośrodki Przygotowań OlimpijskichKrystian Suchecki
2023-03-08 09:40:26Aktualizacja8Struktura organizacyjnaKrystian Suchecki
2023-03-07 10:23:12
Utworzenie4375Zapytanie na przedstawienie oferty cenowej na usługę pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracyJoanna Modlińska
2023-03-07 08:02:46
Aktualizacja4374ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 03.03.2023r_9/2023Edyta Wolan
2023-03-07 08:02:09Utworzenie4374ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 03.03.2023r_9/2023Edyta Wolan
2023-03-06 14:49:13
Aktualizacja4373usługi konserwacji i naprawy układów kontrolno-pomiarowych i sterowania kotłowni i urządzeń cieplnych i klimatyzacji. Piotr Gładysz
2023-03-06 14:48:34
Aktualizacja4373usługi konserwacji i naprawy układów kontrolno-pomiarowych i sterowania kotłowni i urządzeń cieplnych i klimatyzacji. Piotr Gładysz
2023-03-06 14:47:46Utworzenie4373usługi konserwacji i naprawy układów kontrolno-pomiarowych i sterowania kotłowni i urządzeń cieplnych i klimatyzacji. Piotr Gładysz
2023-03-06 14:47:27
Utworzenie4372Zapytanie ofertowe na kosmetyki hotelowe.Bogumiła Bugajska
2023-03-06 11:30:27
Utworzenie4370Zakup z dostawą, konfiguracją i uruchomieniem zestawu komputerowego dla COS – OPO we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-03-03 14:17:33
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejJoanna Modlińska
2023-03-03 13:48:50
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-03-03 13:43:42
Aktualizacja4369Plan zamówień publicznych na rok 2023Edyta Wolan
2023-03-03 13:43:24Utworzenie4369Plan zamówień publicznych na rok 2023Edyta Wolan
2023-03-02 12:36:47
Aktualizacja4363ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 01.03.2023r_DU_8/2023Edyta Wolan
2023-03-02 12:36:27Utworzenie4363ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 01.03.2023r_DU_8/2023Edyta Wolan
2023-03-02 12:30:36
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-03-02 11:54:29
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-03-02 10:12:06
Aktualizacja4351Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Obsługi i AdministracjiKrystian Suchecki
2023-03-01 09:08:23
Aktualizacja4346dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznych - 2 postępowanieEdyta Wolan
2023-03-01 08:10:39
Aktualizacja4356usługi odbioru odpadów gastronomicznych Edyta Wolan
2023-02-28 14:00:52
Utworzenie4361Dostawy jaj kurzych Ireneusz Mierziak
2023-02-28 13:17:04
Aktualizacja4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-02-28 13:16:49
Aktualizacja4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-02-28 13:16:40
Aktualizacja4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-02-28 13:16:18
Aktualizacja4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-02-28 13:16:05
Aktualizacja4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-02-28 13:15:37Utworzenie4360Dostawy produktów spożywczych ZP 4/2023Edyta Wolan
2023-02-28 10:14:30
Aktualizacja4355ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 22.02.2023r_DU_7/2023Edyta Wolan
2023-02-28 10:12:21
Aktualizacja4355ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 22.02.2023r_DU_7/2023Edyta Wolan
2023-02-27 14:42:06
Aktualizacja4321przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego Edyta Wolan
2023-02-27 09:52:38
Aktualizacja4358dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych)Edyta Wolan
2023-02-27 09:52:29
Aktualizacja4358dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych)Edyta Wolan
2023-02-27 09:52:20
Aktualizacja4358dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych)Edyta Wolan
2023-02-27 09:52:10
Aktualizacja4358dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych)Edyta Wolan
2023-02-27 09:52:00
Aktualizacja4358dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych)Edyta Wolan
2023-02-27 09:51:45Utworzenie4358dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych (nie mrożonych)Edyta Wolan
2023-02-27 09:43:05
Aktualizacja4357dostawa koncentratów soków owocowych Edyta Wolan
2023-02-27 09:42:53
Aktualizacja4357dostawa koncentratów soków owocowych Edyta Wolan
2023-02-27 09:42:43
Aktualizacja4357dostawa koncentratów soków owocowych Edyta Wolan
2023-02-27 09:42:32
Aktualizacja4357dostawa koncentratów soków owocowych Edyta Wolan
2023-02-27 09:42:02Utworzenie4357dostawa koncentratów soków owocowych Edyta Wolan
2023-02-27 09:37:49
Aktualizacja4356usługi odbioru odpadów gastronomicznych Edyta Wolan
2023-02-27 09:37:38
Aktualizacja4356usługi odbioru odpadów gastronomicznych Edyta Wolan
2023-02-27 09:37:26
Aktualizacja4356usługi odbioru odpadów gastronomicznych Edyta Wolan
2023-02-27 09:36:40Utworzenie4356usługi odbioru odpadów gastronomicznych Edyta Wolan
2023-02-24 15:28:39
Aktualizacja434116.02.2023 - Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż tablic informacyjnych COS-OPO Duszniki-ZdrójMaciej Ogonowski
2023-02-24 12:47:34
Aktualizacja4355ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 22.02.2023r_DU_7/2023Edyta Wolan
2023-02-24 12:47:17Utworzenie4355ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 22.02.2023r_DU_7/2023Edyta Wolan
2023-02-24 09:06:02
Aktualizacja4140Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć sportowych na wczasach kondycyjnych.Joanna Modlińska
2023-02-24 09:05:28
Aktualizacja4142Zapytanie ofertowe na dostawę garnków i patelni.Joanna Modlińska
2023-02-24 09:05:15
Aktualizacja4162Zapytanie ofertowe na dostawę profesjonalnych płynów myjących do zmywarek WinterhalterJoanna Modlińska
2023-02-24 09:05:03
Aktualizacja4163Zapytanie ofertowe na zakup dyspensera do mleka, bułek, otwieraczy do konserw,ekspozytora bufetowegoJoanna Modlińska
2023-02-24 09:04:52
Aktualizacja4169Zapytanie ofertowe na dostawę tac kelnerskich.Joanna Modlińska
2023-02-24 09:04:33
Aktualizacja4170Zapytanie ofertowe na dostawę środków do pieców konwekcyjno-parowych.Joanna Modlińska
2023-02-24 09:04:01
Aktualizacja4174Zapytanie ofertowe na zakup pralek Samsung - 3 szt.Joanna Modlińska
2023-02-24 09:03:19
Aktualizacja4180Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą sokowirówki J100 Ultra Robot CoupeJoanna Modlińska
2023-02-24 09:03:04
Aktualizacja4195Zapytanie ofertowe na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego - ponowne ogłoszenie Joanna Modlińska
2023-02-24 09:02:47
Aktualizacja4196Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów pól i promieniowania elektromagnetycznego dla celów bhp, na stanowiskach pracy z urządzeniami wytwarzającymi pola elektromagnetyczne, stosowane w celach terapeutycznychJoanna Modlińska
2023-02-24 09:02:24
Aktualizacja4200Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystościJoanna Modlińska
2023-02-24 09:02:09
Aktualizacja4201Zapytanie ofertowe na dostawę pojemników GN 2/1Joanna Modlińska
2023-02-24 09:01:51
Aktualizacja4214Zapytanie ofertowe na środki czystości.Joanna Modlińska
2023-02-24 09:01:37
Aktualizacja4215Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów jednorazowych.Joanna Modlińska
2023-02-24 09:00:56
Aktualizacja4236Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie floty pojazdówJoanna Modlińska
2023-02-24 08:59:52
Aktualizacja4217Zapytanie ofertowe na dostawę sztućcówJoanna Modlińska
2023-02-23 15:15:07
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-02-23 13:56:21
Aktualizacja4343Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego internatu sportowego Rybitwa i budowa internatu Nowa Rybitwa w COS-OPO Cetniewo we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-02-22 14:25:29
Aktualizacja2842OGŁOSZENIE NR 2 O AUKCJI NA SPRZEDAŻ MELEXa Joanna Modlińska
2023-02-22 14:24:54
Aktualizacja3093Ogłoszenia o sprzedaży zbędnego majątku 29.09.2021 01ZSU2021Joanna Modlińska
2023-02-22 14:24:05
Aktualizacja3495Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod automaty z napojami gorącymi w budynku hotelu AlbatrosJoanna Modlińska
2023-02-22 14:23:50
Aktualizacja3496Ogłoszenie na dzierżawę części I i II nieruchomości gruntowych na terenie COS OPO CetniewoJoanna Modlińska
2023-02-22 14:22:39
Aktualizacja3604Ogłoszenie na dzierżawę działki przy zejściu na plażę nr 11 z dnia 20 majaJoanna Modlińska
2023-02-22 14:22:25Aktualizacja3635Ogłoszenie na dzierżawę przy wejściu na plażę 2Joanna Modlińska
2023-02-22 14:22:09
Aktualizacja3635Ogłoszenie na dzierżawę przy wejściu na plażę 2Joanna Modlińska
2023-02-22 14:21:48
Aktualizacja3562Ogłoszenie kolejne na dzierżawę cz. I Joanna Modlińska
2023-02-22 14:21:05
Utworzenie4353Ogłoszenie o dzierżawę nieruchomości przy ulicy Sportowej - działka nr 2Joanna Modlińska
2023-02-22 14:17:09
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-02-22 10:16:08
Aktualizacja4330dostawa sprzętu sportowego Edyta Wolan
2023-02-22 10:15:43Aktualizacja4330dostawa sprzętu sportowego Edyta Wolan
2023-02-22 10:15:35
Aktualizacja4330dostawa sprzętu sportowego Edyta Wolan
2023-02-21 17:30:48
Utworzenie4351Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Obsługi i AdministracjiKrystian Suchecki
2023-02-21 13:20:27Utworzenie4350Sprawa nr 13/2023 Sukcesywne dostawy pieczywa – część I oraz ciast i ciastek – część II do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportuTeresa Sieradzka
2023-02-21 12:34:07
Aktualizacja4328Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą urządzenia wysokociśnieniowego wraz z kompletem oprzyrządowaniaJoanna Modlińska
2023-02-20 12:27:38
Aktualizacja4343Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego internatu sportowego Rybitwa i budowa internatu Nowa Rybitwa w COS-OPO Cetniewo we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-02-20 09:56:37
Aktualizacja4349usługa transportu towarowego Piotr Gładysz
2023-02-20 09:56:05Utworzenie4349usługa transportu towarowego Piotr Gładysz
2023-02-17 14:23:46
Aktualizacja4346dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznych - 2 postępowanieEdyta Wolan
2023-02-17 14:23:34
Aktualizacja4346dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznych - 2 postępowanieEdyta Wolan
2023-02-17 14:23:03
Aktualizacja4346dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznych - 2 postępowanieEdyta Wolan
2023-02-17 14:22:43Utworzenie4346dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznych - 2 postępowanieEdyta Wolan
2023-02-17 13:06:53
Aktualizacja4343Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego internatu sportowego Rybitwa i budowa internatu Nowa Rybitwa w COS-OPO Cetniewo we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-02-17 12:49:41
Aktualizacja4329dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznychEdyta Wolan
2023-02-17 10:38:43
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-16 15:15:21
Utworzenie4344Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Specjalisty ds. KadrKrystian Suchecki
2023-02-16 14:34:21
Utworzenie4343Zapytanie ofertowe na pełnienie usługi wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego internatu sportowego Rybitwa i budowa internatu Nowa Rybitwa w COS-OPO Cetniewo we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-02-16 12:50:00
Utworzenie434116.02.2023 - Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż tablic informacyjnych COS-OPO Duszniki-ZdrójMaciej Ogonowski
2023-02-16 12:47:31Utworzenie4340Duszniki-ZdrójMaciej Ogonowski
2023-02-15 12:08:58
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-02-15 11:56:03
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:42:09Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:40:41
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:40:13
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:40:01
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:39:49
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:39:37
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:39:26
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:39:16
Aktualizacja4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-14 13:39:02Utworzenie4336Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 3/2023Edyta Wolan
2023-02-13 13:59:45
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejJoanna Modlińska
2023-02-13 13:58:52
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejJoanna Modlińska
2023-02-10 10:14:16
Aktualizacja4241usługi medyczneEdyta Wolan
2023-02-10 10:11:22
Aktualizacja4305usługi medyczne Edyta Wolan
2023-02-10 09:56:55
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-02-09 14:54:03
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejMichał Kirszling
2023-02-09 14:09:44Utworzenie4331Sprawa nr 12/2023 Zakup i dostawa zestawów zawodniczych sztang do podnoszenia ciężarów z certyfikatem IWF do wysokiego wyczynu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieTeresa Sieradzka
2023-02-09 13:05:01
Aktualizacja4330dostawa sprzętu sportowego Edyta Wolan
2023-02-09 13:04:47
Aktualizacja4330dostawa sprzętu sportowego Edyta Wolan
2023-02-09 13:04:29Utworzenie4330dostawa sprzętu sportowego Edyta Wolan
2023-02-09 12:50:21
Aktualizacja4291dzierżawa dystrybutorów do wody Edyta Wolan
2023-02-09 12:48:16
Aktualizacja4329dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznychEdyta Wolan
2023-02-09 12:41:12
Aktualizacja4329dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznychEdyta Wolan
2023-02-09 12:40:59
Aktualizacja4329dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznychEdyta Wolan
2023-02-09 12:40:40
Aktualizacja4329dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznychEdyta Wolan
2023-02-09 12:39:51Utworzenie4329dostawa środków do czyszczenia urządzeń gastronomicznychEdyta Wolan
2023-02-08 14:15:11
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-02-08 14:14:53
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-02-08 14:11:34
Utworzenie4328Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą urządzenia wysokociśnieniowego wraz z kompletem oprzyrządowaniaJoanna Modlińska
2023-02-08 13:53:48Utworzenie4327Sprawa nr 10/2023 Sukcesywne dostawy przypraw, sosów, marynat, dodatków do dań – część I oraz soków i napojów gazowanych – część II do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie wraz z usługą transportuTeresa Sieradzka
2023-02-08 12:54:50
Aktualizacja4312dostawa środków piorących do zakładowej pralniiEdyta Wolan
2023-02-08 12:50:30
Aktualizacja4325ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 07.02.2023r_DU_6/2023Edyta Wolan
2023-02-08 12:49:33Utworzenie4325ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 07.02.2023r_DU_6/2023Edyta Wolan
2023-02-08 12:49:17
Aktualizacja4324ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 07.02.2023r_DU_5/2023Edyta Wolan
2023-02-08 12:48:47
Aktualizacja4324ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 07.02.2023r_DU_5/2023Edyta Wolan
2023-02-08 12:48:07Utworzenie4324ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 07.02.2023r_DU_5/2023Edyta Wolan
2023-02-08 10:45:52
Aktualizacja4308Zapytanie ofertowe na dostawę koncentratów sokówJoanna Modlińska
2023-02-07 15:39:08Aktualizacja9Kontakt - Centrala w WarszawieKrystian Suchecki
2023-02-07 15:38:36Aktualizacja9Kontakt - Centrala w WarszawieKrystian Suchecki
2023-02-07 13:54:50
Aktualizacja4321przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego Edyta Wolan
2023-02-07 13:54:27Utworzenie4321przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego Edyta Wolan
2023-02-07 13:31:40
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-02-07 11:01:46
Utworzenie4319Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Inwestycji i RemontówKrystian Suchecki
2023-02-07 10:59:43Utworzenie4318Duszniki-ZdrójKrystian Suchecki
2023-02-06 13:14:59
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-02-06 11:53:55
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-02-06 11:53:47
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-02-03 11:17:23
Aktualizacja4307Zapytanie ofertowe na jednorazowy zakup i dostawę śrdoków czystościAleksandra Bystram
2023-02-02 12:29:00
Aktualizacja4312dostawa środków piorących do zakładowej pralniiEdyta Wolan
2023-02-02 12:28:24Utworzenie4312dostawa środków piorących do zakładowej pralniiEdyta Wolan
2023-02-02 11:46:12
Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2023-02-02 09:06:44
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejJoanna Modlińska
2023-02-02 09:00:36
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejJoanna Modlińska
2023-02-02 07:49:34
Aktualizacja4300dostawy artykułów kateringowych Edyta Wolan
2023-02-02 07:47:50
Aktualizacja4298dostawy wyrobów cukierniczych - ciastaEdyta Wolan
2023-02-01 18:51:08
Utworzenie4310Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń stref saun przy pływalni DelfinMichał Małaszko
2023-02-01 18:03:07
Utworzenie4309Remont wejścia do pływalni DelfinMichał Małaszko
2023-02-01 14:04:44
Utworzenie4308Zapytanie ofertowe na dostawę koncentratów sokówJoanna Modlińska
2023-02-01 09:20:05
Utworzenie4307Zapytanie ofertowe na jednorazowy zakup i dostawę śrdoków czystościJoanna Modlińska
2023-01-31 14:28:10
Aktualizacja4305usługi medyczne Edyta Wolan
2023-01-31 14:27:55Utworzenie4305usługi medyczne Edyta Wolan
2023-01-31 13:47:25
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-01-31 13:47:15
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni ZP 2/2023Edyta Wolan
2023-01-31 13:47:04
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Edyta Wolan
2023-01-31 13:46:54
Aktualizacja4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Edyta Wolan
2023-01-31 13:46:41Utworzenie4304Usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Edyta Wolan
2023-01-31 09:40:28
Aktualizacja4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2023-01-30 13:59:14
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-30 13:58:51
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-30 13:57:16
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-27 11:31:18
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-27 10:29:09
Aktualizacja4296Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów gastronomicznychJoanna Modlińska
2023-01-27 10:27:47
Aktualizacja4256Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów gastronomicznych i zużytego olejuJoanna Modlińska
2023-01-27 10:26:59
Aktualizacja4256Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów gastronomicznych i zużytego olejuJoanna Modlińska
2023-01-26 12:42:08
Aktualizacja4284ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup z dostawą maszyny do zarządzania odpadami zielonymi – samojezdnej dmuchawy do liści dla Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieMarcin Toczek
2023-01-26 12:41:40
Aktualizacja4285ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup z dostawą maszyny do zbierania liści na przyczepie dla Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieMarcin Toczek
2023-01-26 10:06:51
Aktualizacja4283Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą kamery inspekcyjnej akumulatorowej 60 mMarcin Toczek
2023-01-25 14:52:14
Aktualizacja4296Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów gastronomicznychBogumiła Bugajska
2023-01-24 12:05:34
Aktualizacja4300dostawy artykułów kateringowych Piotr Gładysz
2023-01-24 12:05:15
Aktualizacja4300dostawy artykułów kateringowych Piotr Gładysz
2023-01-24 12:04:56Utworzenie4300dostawy artykułów kateringowych Piotr Gładysz
2023-01-20 15:25:07
Aktualizacja4298dostawy wyrobów cukierniczych - ciastaPiotr Gładysz
2023-01-20 15:24:45Utworzenie4298dostawy wyrobów cukierniczych - ciastaPiotr Gładysz
2023-01-20 12:46:22
Utworzenie4296Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów gastronomicznychBogumiła Bugajska
2023-01-19 11:45:25
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejTeresa Sieradzka
2023-01-19 11:44:12
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejTeresa Sieradzka
2023-01-19 11:39:28
Aktualizacja4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejTeresa Sieradzka
2023-01-19 11:07:00
Aktualizacja4283Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą kamery inspekcyjnej akumulatorowej 60 mMarcin Toczek
2023-01-18 14:29:27
Utworzenie4292Ogłoszenie na dzierżawę terenów przy ulicy SportowejJoanna Modlińska
2023-01-18 12:13:28
Aktualizacja4291dzierżawa dystrybutorów do wody Piotr Gładysz
2023-01-18 12:13:07Utworzenie4291dzierżawa dystrybutorów do wody Piotr Gładysz
2023-01-18 08:40:27
Aktualizacja4256Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów gastronomicznych i zużytego olejuJoanna Modlińska
2023-01-17 09:16:51
Aktualizacja4285ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup z dostawą maszyny do zbierania liści na przyczepie dla Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-01-17 09:15:08
Aktualizacja4285ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup z dostawą maszyny do zbierania liści na przyczepie dla Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-01-17 08:54:36
Aktualizacja4287dostawa namiotu magazynowegoPiotr Gładysz
2023-01-17 08:53:59Utworzenie4287dostawa namiotu magazynowegoPiotr Gładysz
2023-01-16 15:04:53
Utworzenie4285ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup z dostawą maszyny do zbierania liści na przyczepie dla Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-01-16 15:02:49
Utworzenie4284ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup z dostawą maszyny do zarządzania odpadami zielonymi – samojezdnej dmuchawy do liści dla Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we WładysławowieJoanna Modlińska
2023-01-16 13:05:23
Utworzenie4283Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą kamery inspekcyjnej akumulatorowej 60 mJoanna Modlińska
2023-01-16 09:44:51
Aktualizacja4269Zapytanie ofertowe na jednorazowy zakup i dostawę profesjonalnych środków piorącychBogumiła Bugajska
2023-01-13 13:21:20
Aktualizacja4255Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnychJoanna Modlińska
2023-01-13 13:18:17
Aktualizacja4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2023-01-11 16:31:06Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:30:53Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:29:47
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:29:26
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:29:15
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:29:01
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:28:49
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:28:37
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:28:24
Aktualizacja4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 16:21:48Utworzenie4270Dostawa energii elektrycznej do COS-OPO w Spale ZP 1/2023Edyta Wolan
2023-01-11 11:52:05
Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2023-01-11 10:49:26
Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2023-01-11 08:37:48
Aktualizacja4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2023-01-11 08:33:46
Aktualizacja4236Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie floty pojazdówJoanna Modlińska
2023-01-10 13:10:48
Aktualizacja4216Ogłoszenie o naborze recepcjonista/recepcjonistka w Dziale Rehabilitacji i Odnowy BiologicznejJoanna Modlińska
2023-01-10 11:49:17
Utworzenie4269Zapytanie ofertowe na jednorazowy zakup i dostawę profesjonalnych środków piorącychJoanna Modlińska
2023-01-10 09:34:48
Aktualizacja4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2023-01-10 09:21:19
Aktualizacja4241usługi medyczneEdyta Wolan
2023-01-10 08:59:37
Aktualizacja4268ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 09.01.2023r_DU_3/2023Edyta Wolan
2023-01-10 08:59:18Utworzenie4268ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 09.01.2023r_DU_3/2023Edyta Wolan
2023-01-10 08:58:10
Aktualizacja4267ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 09.01.2023r_DU_2/2023Edyta Wolan
2023-01-10 08:57:51Utworzenie4267ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 09.01.2023r_DU_2/2023Edyta Wolan
2023-01-10 08:46:55
Aktualizacja4266ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 09.01.2023r_DU_1/2023Edyta Wolan
2023-01-10 08:46:27Utworzenie4266ogłoszenie o sprzedaży zbędnego majątku 09.01.2023r_DU_1/2023Edyta Wolan
2023-01-05 14:09:48
Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2023-01-05 13:47:38
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2023-01-05 11:36:57
Aktualizacja4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2023-01-05 10:34:58
Aktualizacja4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2023-01-04 08:26:12
Aktualizacja4234dostawa pieczywa Edyta Wolan
2023-01-03 13:19:21
Aktualizacja42442023Marcin Miałkowski
2023-01-03 13:17:06
Aktualizacja42442023Marcin Miałkowski
2023-01-03 12:07:17
Utworzenie4256Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów gastronomicznych i zużytego olejuJoanna Modlińska
2023-01-03 12:06:20
Utworzenie4255Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnychJoanna Modlińska
2023-01-03 11:54:29
Utworzenie4254Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznychJoanna Modlińska
2023-01-03 08:49:50Aktualizacja9Kontakt - Centrala w WarszawieKrystian Suchecki
2023-01-03 08:23:31Aktualizacja9Kontakt - Centrala w WarszawieKrystian Suchecki
2023-01-02 08:12:05
Aktualizacja4207dostawa wody mineralnej Edyta Wolan
2022-12-30 13:56:19
Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2022-12-30 13:55:19
Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2022-12-30 13:55:07
Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2022-12-30 13:54:50
Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2022-12-30 13:54:35
Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2022-12-30 13:54:21Aktualizacja4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2022-12-30 13:53:57Utworzenie4252Dostawa drobiu i wędlin drobiowych ZP 41/2022Edyta Wolan
2022-12-29 13:15:24
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich ZP 34/2022Edyta Wolan
2022-12-29 11:39:33
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-29 10:46:46
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-29 10:12:43
Aktualizacja4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2022-12-29 10:12:08
Aktualizacja4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2022-12-29 10:11:56
Aktualizacja4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2022-12-29 10:11:45
Aktualizacja4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2022-12-29 10:11:36
Aktualizacja4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2022-12-29 10:11:22Utworzenie4251Dostawa warzyw i owoców ZP 40/2022Edyta Wolan
2022-12-28 13:48:42
Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-28 10:19:40Aktualizacja27132021Marcin Miałkowski
2022-12-28 10:18:51
Utworzenie42442023Marcin Miałkowski
2022-12-28 10:17:30
Aktualizacja27132021Marcin Miałkowski
2022-12-28 10:07:13
Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-28 09:45:03
Aktualizacja4236Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie floty pojazdówJoanna Modlińska
2022-12-28 09:43:05
Aktualizacja4236Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie floty pojazdówJoanna Modlińska
2022-12-27 11:46:31
Aktualizacja4236Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie floty pojazdówTeresa Sieradzka
2022-12-27 09:43:50
Aktualizacja4241usługi medyczneEdyta Wolan
2022-12-27 09:43:29Utworzenie4241usługi medyczneEdyta Wolan
2022-12-22 15:00:44
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-12-22 14:20:58
Aktualizacja4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2022-12-22 14:20:27
Aktualizacja4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2022-12-22 14:20:17
Aktualizacja4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2022-12-22 14:20:04
Aktualizacja4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2022-12-22 14:19:54
Aktualizacja4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2022-12-22 14:19:42Utworzenie4239Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP 39/2022Edyta Wolan
2022-12-22 11:56:32
Aktualizacja4195Zapytanie ofertowe na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego - ponowne ogłoszenie Joanna Modlińska
2022-12-21 13:54:09
Utworzenie4236Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie floty pojazdówJoanna Modlińska
2022-12-21 08:46:21
Aktualizacja4195Zapytanie ofertowe na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego - ponowne ogłoszenie Joanna Modlińska
2022-12-20 13:44:39
Aktualizacja4202usługi DDD Edyta Wolan
2022-12-20 11:55:22
Aktualizacja4217Zapytanie ofertowe na dostawę sztućcówJoanna Modlińska
2022-12-19 14:34:15
Aktualizacja4234dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-19 14:32:08
Aktualizacja4234dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-19 14:31:51
Aktualizacja4234dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-19 14:28:46
Aktualizacja4234dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-19 14:28:20Utworzenie4234dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-19 13:59:33Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-19 13:59:21
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-19 13:58:49
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-19 13:58:39
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-19 13:58:28
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-19 13:58:19
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-19 13:58:08
Aktualizacja4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-19 13:57:58Utworzenie4233Dostawa ryb przetworzonych i mrożonek warzyw i owoców ZP 38/2022Edyta Wolan
2022-12-19 11:22:23Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-19 11:21:34
Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-19 11:21:10
Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-19 11:21:01
Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-19 11:20:13
Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-19 11:20:00
Aktualizacja4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-19 11:16:20Utworzenie4230Usługi odbioru odpadów komunalnych ZP 37/2022Edyta Wolan
2022-12-16 14:11:06
Aktualizacja4200Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystościJoanna Modlińska
2022-12-16 14:10:34
Aktualizacja4214Zapytanie ofertowe na środki czystości.Bogumiła Bugajska
2022-12-16 14:09:55
Aktualizacja4214Zapytanie ofertowe na środki czystości.Joanna Modlińska
2022-12-16 13:50:14
Aktualizacja4215Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów jednorazowych.Bogumiła Bugajska
2022-12-15 11:36:57
Aktualizacja4196Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów pól i promieniowania elektromagnetycznego dla celów bhp, na stanowiskach pracy z urządzeniami wytwarzającymi pola elektromagnetyczne, stosowane w celach terapeutycznychJoanna Modlińska
2022-12-15 10:54:41
Aktualizacja4195Zapytanie ofertowe na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego - ponowne ogłoszenie Joanna Modlińska
2022-12-15 10:52:52
Aktualizacja4214Zapytanie ofertowe na środki czystości.Joanna Modlińska
2022-12-15 10:46:43
Aktualizacja4201Zapytanie ofertowe na dostawę pojemników GN 2/1Joanna Modlińska
2022-12-14 09:20:20
Utworzenie4221Usługi przygotowania i utrzymania kompleksu skoczni narciarskich Skalite w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2022-12-14 09:16:35
Aktualizacja4203dostawa ekspresów do kawy Edyta Wolan
2022-12-13 14:14:13
Utworzenie4217Zapytanie ofertowe na dostawę sztućcówBogumiła Bugajska
2022-12-13 11:21:35
Utworzenie4216Ogłoszenie o naborze recepcjonista/recepcjonistka w Dziale Rehabilitacji i Odnowy BiologicznejJoanna Modlińska
2022-12-13 10:32:07
Aktualizacja4195Zapytanie ofertowe na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego - ponowne ogłoszenie Joanna Modlińska
2022-12-12 13:33:04
Utworzenie4215Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów jednorazowych.Bogumiła Bugajska
2022-12-12 13:32:11
Utworzenie4214Zapytanie ofertowe na środki czystości.Bogumiła Bugajska
2022-12-09 14:45:17
Aktualizacja4207dostawa wody mineralnej Edyta Wolan
2022-12-09 14:45:08
Aktualizacja4207dostawa wody mineralnej Edyta Wolan
2022-12-09 14:44:58
Aktualizacja4207dostawa wody mineralnej Edyta Wolan
2022-12-09 14:44:17Utworzenie4207dostawa wody mineralnej Edyta Wolan
2022-12-09 14:42:34
Aktualizacja4206dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-09 14:42:25
Aktualizacja4206dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-09 14:42:16
Aktualizacja4206dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-09 14:41:57Utworzenie4206dostawa pieczywa Edyta Wolan
2022-12-09 14:35:38
Aktualizacja4202usługi DDD Edyta Wolan
2022-12-09 14:29:08Utworzenie4205WarszawaAgnieszka Wagner
2022-12-09 12:57:02
Aktualizacja4195Zapytanie ofertowe na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego - ponowne ogłoszenie Joanna Modlińska
2022-12-09 12:52:57
Aktualizacja4203dostawa ekspresów do kawy Edyta Wolan
2022-12-09 12:52:47
Aktualizacja4203dostawa ekspresów do kawy Edyta Wolan
2022-12-09 12:52:30
Aktualizacja4203dostawa ekspresów do kawy Edyta Wolan
2022-12-09 12:52:21
Aktualizacja4203dostawa ekspresów do kawy Edyta Wolan
2022-12-09 12:52:10
Aktualizacja4203dostawa ekspresów do kawy Edyta Wolan
2022-12-09 12:51:47Utworzenie4203dostawa ekspresów do kawy Edyta Wolan
2022-12-09 12:23:26
Aktualizacja4202usługi DDD Edyta Wolan
2022-12-09 12:23:16
Aktualizacja4202usługi DDD Edyta Wolan
2022-12-09 12:23:05
Aktualizacja4202usługi DDD Edyta Wolan
2022-12-09 12:18:55Utworzenie4202usługi DDD Edyta Wolan
2022-12-09 12:17:41
Aktualizacja4182Dostawa warzyw i owoców ZP 36/2022Edyta Wolan
2022-12-09 12:02:54
Utworzenie4201Zapytanie ofertowe na dostawę pojemników GN 2/1Bogumiła Bugajska
2022-12-09 11:49:52
Aktualizacja4195Zapytanie ofertowe na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego - ponowne ogłoszenie Joanna Modlińska
2022-12-09 10:06:35
Aktualizacja4182Dostawa warzyw i owoców ZP 36/2022Edyta Wolan
2022-12-09 08:41:08
Utworzenie4200Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystościJoanna Modlińska
2022-12-08 14:52:12
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-12-08 10:00:47
Aktualizacja4198dostawy wyrobów garmażeryjnych Edyta Wolan
2022-12-07 14:52:47
Aktualizacja4169Zapytanie ofertowe na dostawę tac kelnerskich.Joanna Modlińska
2022-12-07 14:48:53
Aktualizacja4180Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą sokowirówki J100 Ultra Robot CoupeJoanna Modlińska
2022-12-07 13:57:34
Aktualizacja4174Zapytanie ofertowe na zakup pralek Samsung - 3 szt.Bogumiła Bugajska
2022-12-07 13:20:24
Aktualizacja4198dostawy wyrobów garmażeryjnych Edyta Wolan
2022-12-07 13:20:14
Aktualizacja4198dostawy wyrobów garmażeryjnych Edyta Wolan
2022-12-07 13:20:03
Aktualizacja4198dostawy wyrobów garmażeryjnych Edyta Wolan
2022-12-07 13:12:02
Aktualizacja4198dostawy wyrobów garmażeryjnych Edyta Wolan
2022-12-07 13:11:33Utworzenie4198dostawy wyrobów garmażeryjnych Edyta Wolan
2022-12-06 13:42:12
Aktualizacja4170Zapytanie ofertowe na dostawę środków do pieców konwekcyjno-parowych.Joanna Modlińska
2022-12-06 13:39:26
Utworzenie4196Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów pól i promieniowania elektromagnetycznego dla celów bhp, na stanowiskach pracy z urządzeniami wytwarzającymi pola elektromagnetyczne, stosowane w celach terapeutycznychJoanna Modlińska
2022-12-06 13:34:15
Utworzenie4195Zapytanie ofertowe na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego - ponowne ogłoszenie Joanna Modlińska
2022-12-05 13:58:54
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych ZP 33/2022Edyta Wolan
2022-12-05 13:44:24
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-12-05 09:12:38
Aktualizacja4156Dostawa narzut na łóżkaEdyta Wolan
2022-12-05 08:43:23
Aktualizacja4174Zapytanie ofertowe na zakup pralek Samsung - 3 szt.Bogumiła Bugajska
2022-12-05 08:41:11
Aktualizacja4174Zapytanie ofertowe na zakup pralek Samsung - 3 szt.Bogumiła Bugajska
2022-12-03 10:00:55
Aktualizacja4192dostawa namiotu magazynowegoPiotr Gładysz
2022-12-03 10:00:34
Aktualizacja4192dostawa namiotu magazynowegoPiotr Gładysz
2022-12-03 10:00:21
Aktualizacja4192dostawa namiotu magazynowegoPiotr Gładysz
2022-12-03 10:00:01Utworzenie4192dostawa namiotu magazynowegoPiotr Gładysz
2022-12-02 09:16:17
Aktualizacja4136Zapytanie ofertowe na dostawę wagi elektronicznej i regałów magazynowych.Joanna Modlińska
2022-12-02 09:15:05
Aktualizacja4163Zapytanie ofertowe na zakup dyspensera do mleka, bułek, otwieraczy do konserw,ekspozytora bufetowegoJoanna Modlińska
2022-12-02 08:05:33
Aktualizacja4189ogłoszenie na dzierżawę lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej _Kawiarnia Edyta Wolan
2022-12-02 08:03:41Aktualizacja4189ogłoszenie na dzierżawę lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej _Kawiarnia Edyta Wolan
2022-12-02 08:00:24Utworzenie4189ogłoszenie Edyta Wolan
2022-12-01 15:14:08
Aktualizacja3806Dostawa i montaż telebimu-ekran LED na halę sportową do gier zespołowych ZP 24/2022Edyta Wolan
2022-12-01 09:42:23
Aktualizacja4184dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:41:56
Aktualizacja4184dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:41:35
Aktualizacja4184dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:41:19
Aktualizacja4184dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:40:53Utworzenie4184dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:40:02Usunięcie4183dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:38:03
Aktualizacja4183dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:37:37
Aktualizacja4183dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:37:10
Aktualizacja4183dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-12-01 09:36:49Utworzenie4183dostawy odzieży bhpPiotr Gładysz
2022-11-30 13:15:19
Aktualizacja4182Dostawa warzyw i owoców ZP 36/2022Edyta Wolan
2022-11-30 13:11:49
Aktualizacja4182Dostawa warzyw i owoców ZP 36/2022Edyta Wolan
2022-11-30 13:11:38
Aktualizacja4182Dostawa warzyw i owoców ZP 36/2022Edyta Wolan
2022-11-30 13:11:25
Aktualizacja4182Dostawa warzyw i owoców ZP 36/2022Edyta Wolan
2022-11-30 13:11:14
Aktualizacja4182Dostawa warzyw i owoców ZP 36/2022Edyta Wolan
2022-11-30 13:11:02Utworzenie4182Dostawa warzyw i owoców ZP 36/2022Edyta Wolan
2022-11-30 13:10:44
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich ZP 34/2022Edyta Wolan
2022-11-30 10:49:32
Aktualizacja4162Zapytanie ofertowe na dostawę profesjonalnych płynów myjących do zmywarek WinterhalterJoanna Modlińska
2022-11-30 10:40:03
Utworzenie4180Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą sokowirówki J100 Ultra Robot CoupeJoanna Modlińska
2022-11-29 13:43:17Aktualizacja10Kontakt - Ośrodki Przygotowań OlimpijskichKrystian Suchecki
2022-11-29 11:18:41
Utworzenie4174Zapytanie ofertowe na zakup pralek Samsung - 3 szt.Bogumiła Bugajska
2022-11-29 10:04:18
Aktualizacja4140Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć sportowych na wczasach kondycyjnych.Bogumiła Bugajska
2022-11-29 09:58:45
Utworzenie4170Zapytanie ofertowe na dostawę środków do pieców konwekcyjno-parowych.Bogumiła Bugajska
2022-11-29 09:57:04
Utworzenie4169Zapytanie ofertowe na dostawę tac kelnerskich.Bogumiła Bugajska
2022-11-28 15:01:09
Aktualizacja4145Dostawa wózków platformowych elektrycznych Edyta Wolan
2022-11-28 14:58:30
Aktualizacja4136Zapytanie ofertowe na dostawę wagi elektronicznej i regałów magazynowych.Joanna Modlińska
2022-11-28 14:57:57
Aktualizacja4142Zapytanie ofertowe na dostawę garnków i patelni.Joanna Modlińska
2022-11-25 13:47:56
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-25 10:40:30
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-24 13:43:59
Aktualizacja4138Zapytanie ofertowe na dostawę lodówek - chłodziarek 30 szt.Bogumiła Bugajska
2022-11-24 13:42:32
Aktualizacja4138Zapytanie ofertowe na dostawę lodówek - chłodziarek 30 szt.Bogumiła Bugajska
2022-11-24 13:42:02
Aktualizacja4139Zapytanie ofertowe na dostawę czajników elektrycznych 100 szt.Bogumiła Bugajska
2022-11-24 11:54:21
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych ZP 33/2022Edyta Wolan
2022-11-24 11:48:54
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych ZP 33/2022Edyta Wolan
2022-11-24 10:33:21
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych ZP 33/2022Edyta Wolan
2022-11-24 10:10:50
Aktualizacja4094Dostawa wyciskarki Edyta Wolan
2022-11-24 09:30:33
Utworzenie4163Zapytanie ofertowe na zakup dyspensera do mleka, bułek, otwieraczy do konserw,ekspozytora bufetowegoJoanna Modlińska
2022-11-24 09:28:07
Utworzenie4162Zapytanie ofertowe na dostawę profesjonalnych płynów myjących do zmywarek WinterhalterJoanna Modlińska
2022-11-23 15:07:16
Aktualizacja4115Zapytanie ofertowe na dostawę bufetu-wózka grzewczegoJoanna Modlińska
2022-11-23 15:06:50
Aktualizacja4116Zapytanie ofertowe na dostawę podgrzewaczy, kociołkówJoanna Modlińska
2022-11-23 14:24:02Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:23:08
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:22:50
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:22:38
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:22:27
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:22:11
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:21:59
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:21:49
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:21:35
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:21:24
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:21:13
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:21:03
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:20:53
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:20:43
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:20:31
Aktualizacja4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 14:17:49Utworzenie4160Usługi ubezpieczenia majątkowego Edyta Wolan
2022-11-23 10:39:23
Aktualizacja4121Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż depozytorów kluczy SafeKeyBogumiła Bugajska
2022-11-23 09:29:45
Aktualizacja4156Dostawa narzut na łóżkaEdyta Wolan
2022-11-23 09:29:30Utworzenie4156Dostawa narzut na łóżkaEdyta Wolan
2022-11-22 13:54:00
Aktualizacja4109Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej Edyta Wolan
2022-11-22 13:44:40
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-22 13:44:24
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-22 11:33:55
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich Edyta Wolan
2022-11-22 10:52:19
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich Edyta Wolan
2022-11-21 20:11:50
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych ZP 33/2022Edyta Wolan
2022-11-21 14:14:37
Aktualizacja4138Zapytanie ofertowe na dostawę lodówek - chłodziarek 30 szt.Bogumiła Bugajska
2022-11-18 14:47:32
Aktualizacja4094Dostawa wyciskarki Edyta Wolan
2022-11-18 14:44:42
Aktualizacja4092Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego Edyta Wolan
2022-11-18 14:41:11
Aktualizacja4093Dostawa zastawy stołowejEdyta Wolan
2022-11-18 14:38:44
Aktualizacja4074Dostawa maszyny_wilka do mięsa_3Edyta Wolan
2022-11-18 14:37:39
Aktualizacja4145Dostawa wózków platformowych elektrycznych Edyta Wolan
2022-11-18 14:37:18Utworzenie4145Dostawa wózków platformowych elektrycznych Edyta Wolan
2022-11-18 12:36:27
Aktualizacja4046Dostawa sprzętu informatycznego do obsługi elektronicznego obiegu dokumentówEdyta Wolan
2022-11-18 10:58:59
Utworzenie4142Zapytanie ofertowe na dostawę garnków i patelni.Bogumiła Bugajska
2022-11-18 09:25:58
Utworzenie4140Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć sportowych na wczasach kondycyjnych.Bogumiła Bugajska
2022-11-18 09:24:41
Utworzenie4139Zapytanie ofertowe na dostawę czajników elektrycznych 100 szt.Bogumiła Bugajska
2022-11-18 09:23:55
Utworzenie4138Zapytanie ofertowe na dostawę lodówek - chłodziarek 30 szt.Bogumiła Bugajska
2022-11-17 11:29:47
Utworzenie4136Zapytanie ofertowe na dostawę wagi elektronicznej i regałów magazynowych.Bogumiła Bugajska
2022-11-16 13:54:27
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych ZP 33/2022Edyta Wolan
2022-11-16 13:54:06
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych ZP 33/2022Edyta Wolan
2022-11-16 13:53:44
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych ZP 33/2022Edyta Wolan
2022-11-15 08:19:13
Utworzenie4121Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż depozytorów kluczy SafeKeyBogumiła Bugajska
2022-11-14 14:35:15
Utworzenie4120Sukcesywna dostawa warzyw i owocówMichał Małaszko
2022-11-14 14:34:24Usunięcie4119Sukcesywna dostawa warzyw i owocówMichał Małaszko
2022-11-14 14:34:12Utworzenie4119Sukcesywna dostawa warzyw i owocówMichał Małaszko
2022-11-14 14:07:51
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-14 14:06:21
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-14 14:06:08
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-14 14:05:56
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-14 14:05:44
Aktualizacja4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-14 14:05:34Utworzenie4118Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 35/2022Edyta Wolan
2022-11-14 11:33:42
Utworzenie4116Zapytanie ofertowe na dostawę podgrzewaczy, kociołkówBogumiła Bugajska
2022-11-14 11:32:41
Utworzenie4115Zapytanie ofertowe na dostawę bufetu-wózka grzewczegoBogumiła Bugajska
2022-11-10 14:33:02
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich Edyta Wolan
2022-11-10 14:31:45
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich Edyta Wolan
2022-11-10 14:31:36
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich Edyta Wolan
2022-11-10 14:31:26
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich Edyta Wolan
2022-11-10 14:31:15
Aktualizacja4112Dostawa produktów mleczarskich Edyta Wolan
2022-11-10 14:31:04Utworzenie4112Dostawa produktów mleczarskich Edyta Wolan
2022-11-10 11:41:56
Aktualizacja4109Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej Edyta Wolan
2022-11-10 11:41:34Aktualizacja4109Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej Edyta Wolan
2022-11-10 11:40:52Utworzenie4109Dostawa chemii basenowej Edyta Wolan
2022-11-09 15:56:26
Aktualizacja4063Dostawa narzut na łóżka do pokoi Edyta Wolan
2022-11-09 15:46:59
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-09 14:55:19
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-09 10:33:32
Utworzenie4101Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż depozytorów kluczy SafeKeyBogumiła Bugajska
2022-11-08 14:55:04
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-08 14:53:59
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-08 14:53:49
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-08 14:53:38
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-08 14:53:24
Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-08 14:53:14Aktualizacja4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-08 14:52:40Utworzenie4099Dostawa i montaż odbiorników telewizyjnych Edyta Wolan
2022-11-08 14:00:27
Aktualizacja4034Zapytanie ofertowe na zakup odzieży roboczej ocieplanej i obuwia roboczego ocieplanegoBogumiła Bugajska
2022-11-08 07:23:17
Aktualizacja4094Dostawa wyciskarki Edyta Wolan
2022-11-08 07:23:06
Aktualizacja4094Dostawa wyciskarki Edyta Wolan
2022-11-08 07:22:57
Aktualizacja4094Dostawa wyciskarki Edyta Wolan
2022-11-08 07:22:01Utworzenie4094Dostawa wyciskarki Edyta Wolan
2022-11-08 07:21:29
Aktualizacja4093Dostawa zastawy stołowejEdyta Wolan
2022-11-08 07:21:18
Aktualizacja4093Dostawa zastawy stołowejEdyta Wolan
2022-11-08 07:21:08
Aktualizacja4093Dostawa zastawy stołowejEdyta Wolan
2022-11-08 07:20:46Utworzenie4093Dostawa zastawy stołowejEdyta Wolan
2022-11-08 07:20:30
Aktualizacja4092Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego Edyta Wolan
2022-11-08 07:19:14
Aktualizacja4092Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego Edyta Wolan
2022-11-08 07:19:05
Aktualizacja4092Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego Edyta Wolan
2022-11-08 07:18:55
Aktualizacja4092Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego Edyta Wolan
2022-11-08 07:18:25Utworzenie4092Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego Edyta Wolan
2022-11-04 14:23:29
Aktualizacja4051Sukcesywna dostawa produktów mleczarskichIreneusz Mierziak
2022-11-04 13:13:14
Aktualizacja4074Dostawa maszyny_wilka do mięsa_3Edyta Wolan
2022-11-04 13:12:35
Aktualizacja4074Dostawa maszyny_wilka do mięsa_3Edyta Wolan
2022-11-04 13:12:16
Aktualizacja4074Dostawa maszyny_wilka do mięsa_3Edyta Wolan
2022-11-04 13:12:00Utworzenie4074Dostawa maszyny_wilka do mięsa_3Edyta Wolan
2022-11-04 13:09:05
Aktualizacja4052Dostawa maszyny_wilka do mięsa Edyta Wolan
2022-11-03 12:49:34
Aktualizacja4047Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą i montażem znaków informacyjnych na otwartym terenie COS - OPO we WładysławowieJoanna Modlińska
2022-11-03 12:22:43
Aktualizacja4034Zapytanie ofertowe na zakup odzieży roboczej ocieplanej i obuwia roboczego ocieplanegoJoanna Modlińska
2022-11-03 11:33:11
Utworzenie4068Zapytanie ofertowe na dostawę nożyJoanna Modlińska
2022-11-03 10:27:54
Aktualizacja3995Dostawa wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych Piotr Gładysz
2022-11-02 12:52:11
Aktualizacja4021Dostawa sprzętu komputerowego _ 4 kompletyEdyta Wolan
2022-11-02 12:48:22
Aktualizacja4063Dostawa narzut na łóżka do pokoi Edyta Wolan
2022-11-02 12:47:57Utworzenie4063Dostawa narzut na łóżka do pokoi Edyta Wolan
2022-11-02 12:12:34
Aktualizacja3980Dostawa i montaż stacji do zmiękczania wodyEdyta Wolan
2022-11-02 12:02:44
Aktualizacja3999Dostawa sprzetu do siłowniEdyta Wolan
2022-11-02 11:59:54
Aktualizacja3981Remont pomostu wypłycającego na pływalniiEdyta Wolan
2022-10-31 13:13:23
Aktualizacja4032Zapytanie ofertowe na dostawę dozowników do miodu i dżemu oraz potrójnego dozownika do płatków.Joanna Modlińska
2022-10-31 13:12:22
Aktualizacja4010Zapytanie ofert na zakup szklanek i dzbankówJoanna Modlińska
2022-10-31 13:11:49
Aktualizacja4016Zapytanie ofertowe na zakup z dostawa GN 2/1Joanna Modlińska
2022-10-28 15:15:15
Aktualizacja3946Usługi nadzoru inwestorskiego - przebudowa stadionuPiotr Gładysz
2022-10-28 15:14:22
Aktualizacja3971Dostawa zintegrowanego zestawu mebli warsztatowychPiotr Gładysz
2022-10-28 14:58:34
Aktualizacja3988Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 32/2022Edyta Wolan
2022-10-28 13:38:06
Aktualizacja3961Modernizacja i rozbudowa systemów teletechnicznychEdyta Wolan
2022-10-28 12:51:09
Aktualizacja3958dostawa jaj spożywczych Edyta Wolan
2022-10-28 12:27:50
Aktualizacja4052Dostawa maszyny_wilka do mięsa Edyta Wolan
2022-10-28 12:27:39
Aktualizacja4052Dostawa maszyny_wilka do mięsa Edyta Wolan
2022-10-28 12:27:29
Aktualizacja4052Dostawa maszyny_wilka do mięsa Edyta Wolan
2022-10-28 12:26:54Utworzenie4052Dostawa maszyny_wilka do mięsa Edyta Wolan
2022-10-28 11:52:00
Aktualizacja3804Dostawa wilka do mięsa Edyta Wolan
2022-10-28 10:36:38
Aktualizacja3804Dostawa wilka do mięsa Edyta Wolan
2022-10-28 09:46:47
Aktualizacja4047Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą i montażem znaków informacyjnych na otwartym terenie COS - OPO we WładysławowieJoanna Modlińska
2022-10-28 09:17:46
Utworzenie4051Sukcesywna dostawa produktów mleczarskichMichał Małaszko
2022-10-27 14:36:40
Aktualizacja4034Zapytanie ofertowe na zakup odzieży roboczej ocieplanej i obuwia roboczego ocieplanegoJoanna Modlińska
2022-10-27 14:22:51
Aktualizacja3988Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 32/2022Edyta Wolan
2022-10-27 12:30:52
Aktualizacja4001Zapytanie ofertowe na dostawę zastawy stołowejJoanna Modlińska
2022-10-27 12:06:39
Aktualizacja3988Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 32/2022Edyta Wolan
2022-10-27 11:28:28
Aktualizacja4046Dostawa sprzętu informatycznego do obsługi elektronicznego obiegu dokumentówEdyta Wolan
2022-10-27 11:20:23
Aktualizacja4011zapytanie ofertowe na ręczniki i bieliznę pościelowąJoanna Modlińska
2022-10-27 10:19:42
Aktualizacja3988Dostawa i montaż ekspresów do kawy ZP 32/2022Edyta Wolan
2022-10-26 14:28:20
Utworzenie4047Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą i montażem znaków informacyjnych na otwartym terenie COS - OPO we WładysławowieJoanna Modlińska
2022-10-26 13:54:29
Aktualizacja4046Dostawa sprzętu informatycznego do obsługi elektronicznego obiegu dokumentówEdyta Wolan
2022-10-26 13:54:09
Aktualizacja4046Dostawa sprzętu informatycznego do obsługi elektronicznego obiegu dokumentówEdyta Wolan
2022-10-26 13:52:37Utworzenie4046Dostawa sprzętu informatycznego do obsługi elektronicznego obiegu dokumentówEdyta Wolan
2022-10-26 13:25:16
Aktualizacja3998Dostawa rowerków elektrycznychEdyta Wolan
2022-10-26 12:41:57
Aktualizacja3915Dostawa wyrobów cukierniczych IIEdyta Wolan
2022-10-26 12:40:08
Aktualizacja3975Dostawa i montaż zasłon i firan Edyta Wolan
2022-10-26 10:35:54
Aktualizacja4011zapytanie ofertowe na ręczniki i bieliznę pościelowąBogumiła Bugajska
2022-10-25 14:01:08
Aktualizacja3841Dostawa sprzętu do utrzymania obiektów sportowych ZP 26/2022Edyta Wolan
2022-10-25 13:32:18
Utworzenie4034Zapytanie ofertowe na zakup odzieży roboczej ocieplanej i obuwia roboczego ocieplanegoJoanna Modlińska
2022-10-25 11:18:03
Utworzenie4032Zapytanie ofertowe na dostawę dozowników do miodu i dżemu oraz potrójnego dozownika do płatków.Joanna Modlińska
2022-10-25 09:24:48
Aktualizacja3996Zapytnie ofertowe na zakup płytek dywanowych Burmatex Go To Coal Grey Stripe 21902Joanna Modlińska
2022-10-24 12:01:52
Aktualizacja4011zapytanie ofertowe na ręczniki i bieliznę pościelowąJoanna Modlińska
2022-10-21 11:32:11
Aktualizacja3985Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą profesjonalnego odkurzacza Sprintus AresJoanna Modlińska
2022-10-21 10:27:38
Aktualizacja4021Dostawa sprzętu komputerowego _ 4 kompletyEdyta Wolan
2022-10-21 10:27:00
Aktualizacja4021Dostawa sprzętu komputerowego _ 4 kompletyEdyta Wolan
2022-10-21 10:26:43
Aktualizacja4021Dostawa sprzętu komputerowego _ 4 kompletyEdyta Wolan
2022-10-21 10:26:31
Aktualizacja4021Dostawa sprzętu komputerowego _ 4 kompletyEdyta Wolan
2022-10-21 10:26:11Utworzenie4021Dostawa sprzętu komputerowego _ 4 kompletyEdyta Wolan
2022-10-20 13:59:57
Utworzenie4016Zapytanie ofertowe na zakup z dostawa GN 2/1Joanna Modlińska
2022-10-20 10:59:45
Utworzenie4011zapytanie ofertowe na ręczniki i bieliznę pościelowąJoanna Modlińska
2022-10-20 08:49:18
Utworzenie4010Zapytanie ofert na zakup szklanek i dzbankówJoanna Modlińska