Status prawny

Centralny Ośrodek Sportu od dnia 01 stycznia 2011 r. jest instytucją gospodarki budżetowej posiadającą osobowość prawną utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Centralny Ośrodek Sportu działa na podstawie Statutu nadanego przez Ministra Sportu i Turystyki, Regulaminu Organizacyjnego określonego przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przedmiot działalności Centralnego Ośrodka Sportu określa Statut.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2022-04-28 18:23:23 Aktualizacja Krystian Suchecki
2019-01-11 13:52:44 Aktualizacja Agnieszka Wagner
2017-09-01 10:59:21 Aktualizacja Krzysztof Jachimek
2017-01-04 09:22:18 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-04 09:22:00 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-04 09:20:16 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2016-02-02 14:57:35 Aktualizacja Superadmin
2016-02-01 18:59:42 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 10903