11.01.2024 - Przeglądy i konserwacja systemów oraz urządzeń w obiektach COS Warszawa w podziale na części

Zamawiający infomuje, iż wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 16.01.2024 godz. 11.00. Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Dawid Topa, mail: dawid.topa@cos.pl, tel. +48 721 016 210. 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

cz. 1 - 35 000,00 zł brutto

cz. 2 - 20 000,00 zł brutto

cz. 3. - 125 000,00 zł brutto

cz. 4 - 185 000,00 zł brutto

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2024-04-05 13:39:57 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-03-08 14:17:11 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-02-16 15:17:51 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-02-16 11:28:52 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-02-13 09:03:55 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-25 13:52:03 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-25 13:51:41 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-25 11:03:06 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-25 11:02:00 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-17 14:54:32 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-17 14:43:50 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-17 12:47:22 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-17 08:26:35 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-16 14:17:12 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-16 08:36:34 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-15 14:05:59 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-15 14:03:12 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-15 14:02:24 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-15 08:40:28 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-11 08:56:14 Utworzenie Sława Malinowska
Ilość wyświetleń: 202