09.01.2024 - SWZ - Dostawy materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych i eksploatacyjnych

Kwota jaką Zamawiający zmaierza przeznaczyć na sfinansowanie zamóweinia wynosi:

cz. 1 - 61 500,00 zł brutto

cz. 2 - 61 500,00 zł brutto

cz. 3 - 61 500,00 zł brutto

cz. 4- 61 500,00 zł brutto.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2024-02-13 09:04:26 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-24 12:48:13 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-24 11:00:06 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-19 13:24:34 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-17 14:44:41 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-15 08:40:52 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-12 11:12:10 Aktualizacja Sława Malinowska
2024-01-09 09:10:47 Utworzenie Sława Malinowska
Ilość wyświetleń: 193