6.02.2023 - Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, eksploatacyjnych, elektrycznych i hydraulicznych do COS w Warszawie w podziale na części

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 246 000,00 zł brutto, 61 500,00 zł brutto dla każdej z części.

Pliki

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2023-03-20 13:22:19 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2023-02-23 19:22:50 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2023-02-23 10:53:28 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2023-02-21 07:34:02 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2023-02-16 10:21:14 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2023-02-14 16:27:23 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2023-02-10 15:00:52 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2023-02-08 13:51:49 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2023-02-06 17:49:59 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 252