27.04.2022 - Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody bytowo-gospodarczej wraz z cyrkulacją oraz wykonanie nowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Hali Torwar II w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie

Dnia 9.05.2022 r. Zamawiający zaktualizował Załącznik nr 4 do SWZ, tj. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, poprzez dodanie w jego treści zapisu: "Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 264 624,36 zł brutto.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2022-05-27 08:03:17 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2022-05-17 11:44:32 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2022-05-17 10:40:14 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2022-05-12 12:34:30 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2022-05-11 14:18:36 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2022-05-09 11:54:19 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2022-04-27 12:10:31 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 468