11.01.2022 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pod nazwą „dostawę i montaż komponentów amoniakalnej instalacji chłodniczej..."

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 250 000,00 zł brutto.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pod nazwą  „dostawę i montaż komponentów amoniakalnej instalacji chłodniczej wraz z modernizacją kontenerowego chillera typu PRORINK CRYSTAL ICE N600 w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie".

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2022-02-07 17:24:38 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2022-01-20 12:19:11 Aktualizacja Sława Malinowska
2022-01-20 08:12:53 Aktualizacja Sława Malinowska
2022-01-11 16:33:52 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 483