Dostawa sprzętu treningowego i rehabilitacyjnego na potrzeby Sportu Niepełnosprawnych

25.11.2019 r. 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w zakresie zadania nr 1:

 

 

  1. Czy Zamawiajacy w zakresie dostawy wymaga szkolenia specjalistycznego obejmujacego podstawy fizyczne i biologiczne terapii energotonowej oraz z zakresu obslugi i konserwacji sprzetu, potwierdzonego certyfikatem producenta dostarczanej aparatury?

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby producent urządzeń potwierdził szkolenia o których mowa w treści pytania. Pozwoli to usprawnić obsługę i właściwie przygotować pracowników odnowy biologicznej z zakresu obsługi specjalistycznych urządzeń.

  1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamowienia jako dwoch pozycji/zestawow z jednolita stawka VAT, wlasciwa dla wyrobow medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. zestawów, zgodnie z treścią pytania, w tym w zakresie stawki VAT dla wyrobów medycznych wynoszącej 8%.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2019-11-27 21:33:50 Aktualizacja Krzysztof Zachura
2019-11-27 21:25:58 Aktualizacja Krzysztof Zachura
2019-11-26 01:12:56 Aktualizacja Krzysztof Zachura
2019-11-20 00:25:52 Aktualizacja Krzysztof Zachura
2019-11-19 23:58:19 Utworzenie Krzysztof Zachura
Ilość wyświetleń: 318