15.02.2017 - Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a w okresie 24 miesięcy

Dnia 21.02,2017 r. opublikowano odpowiedzi na pytania.

UWAGA - zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin - czwartek 23.02.2017 r. godz. 12.00!

Otwarcie ofert nastąpi 23.02.2017 r. o godz. 12.05.

 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże w załącznikach dołączonych do oferty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, iż spełnia te warunki w sposób przewyższający.

Jednocześnie Zamawiający uzna, iż w związku dokonaną zmianą w dniu 21.02.2017 r, Wykonawca akceptuje wszelkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego, nawet, jeżeli oferta została złożona przed dokonanymi zmianami.

 

23.02.2017 r. opublikowano informację z otwarcia ofert.

 

24.02.2017 r. opublikowano unieważnienie postępowania!

 

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-03-20 07:53:26 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-02-24 09:11:56 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-02-23 15:49:17 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-02-22 08:32:02 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-02-21 14:43:08 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-02-15 15:58:42 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2017-02-15 15:56:45 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2017-02-15 15:55:23 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2017-02-15 15:54:36 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2017-02-15 15:54:21 Utworzenie Magdalena Olszewska
Ilość wyświetleń: 1395