1.04.2019 r. - Wykonanie przebudowy oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej TORWAR I w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a” .

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert i ich otwarcia, nowe terminy:

26.04.2019 r. - 10:00 - termin składania ofert.

26.04.2019 r. - 10:30 - termin otwarcia ofert.

 

Dnia 2.04.2019 r. opublikowano zaktualizowany plik PFU - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ.

 

Dnia 5.04.2019 r. opublikowano odpowiedzi na pytania wraz z zaktualizowanym PFU - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ.

Dnia 8.04.2019 r. opublikowano odpowiedź na pytanie wraz ze zmianą terminu składania ofert.

Dnia 9.04.2019 r. opublikowano odpowiedzi na pytania.

Dnia 10.04.2019 r. opublikowano odpowiedź na pytanie wraz ze zmianą terminu składania ofert i zaaktualizowanym SIWZ.

Dnia 12.04.2019 r. opublikowano odpowiedzi na pytania wraz z zaktualizowanym PFU.

 

Dnia 24.05.2019 r. opublikowano wybór oferty najkorzystniejszej.

Dnia 21.06.2019 r. opublikowano ponowny wybór oferty najkorzystniejszej.

Pliki

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-03-20 07:43:00 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-07-18 11:14:35 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-06-21 14:57:05 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-06-19 17:46:48 Aktualizacja Renata Kalińska
2019-05-24 11:19:07 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-26 15:15:13 Aktualizacja Renata Kalińska
2019-04-25 14:24:59 Aktualizacja Renata Kalińska
2019-04-23 14:32:22 Aktualizacja Renata Kalińska
2019-04-15 14:18:07 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-12 14:02:59 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-10 14:34:43 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-09 11:09:45 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-08 13:54:39 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-05 15:34:27 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-02 09:23:45 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-01 15:32:33 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-01 15:31:55 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2019-04-01 09:06:23 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 2354