20.11.2018 - Przetarg nieograniczony - Dostawa paliwa do COS w okresie 20 miesięcy

Dnia 28.11.2018 r. dokonano zmiany terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert to 6.12.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 6.12.2018 r. o godz. 10:30.

 

Dnia 29.11.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania.

Dnia 6.12.2018 r. opublikowano informację z otwarcia ofert.

Dnia 11.12.2018 r. opubliowano wybór oferty najkorzystniejszej.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-03-20 07:44:21 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-12-11 15:56:10 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-12-06 12:04:02 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-11-29 11:59:09 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-11-28 08:54:36 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-11-20 15:57:11 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 890