30.01.2017 - Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z dzierżawą parkingu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Pzp z djnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.)

 

Dnia 31.01.2017 r. opublikowano informację z otwarcia ofert.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-03-20 07:53:42 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-02-09 14:22:34 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2017-01-31 12:43:56 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-30 17:41:14 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 1865