30.08.2018 - Wykonanie robót modernizacyjno-remontowych na rozbiegu skoczni K-95 (HS 106) na kompleksie skoczni narciarskich "Skalite" wraz z wymianą instalacji mrożenia, zraszania i oświetlenia na rozbiegu skoczni narciarskiej " w Szczyrku

Dnia 14.09.2018 r. opublikowano informację z otwarcia ofert oraz unieważnienie postępowania.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-03-20 07:48:12 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2020-03-20 07:47:48 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-10-31 14:53:37 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-09-14 14:30:21 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2018-09-05 14:56:04 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2018-08-30 15:00:47 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 834