17.01.2017 - Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 24 miesięcy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1380 ustawy Pzp z djnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.)

 

24.01.2017 - Opublikowano informację z otwarcia ofert.

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2020-03-20 07:54:11 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-26 14:44:22 Aktualizacja Magdalena Olszewska
2017-01-24 13:00:20 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-19 12:10:20 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-17 16:27:21 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-17 15:37:27 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-17 15:36:51 Utworzenie Maciej Ogonowski
Ilość wyświetleń: 1597