Redakcja Biuletynu

Za redagowanie informacji we właściwym zakresie odpowiada:

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 22 529 87 42 lub 22 529 87 68
e-mail: przetargi@cos.pl

Dział Kadr i Płac
tel. 22 529 88 56 lub 22 529 87 13
e-mail: kadry@cos.pl

Dział Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 22 529 88 24
e-mail: organizacja@cos.pl

Dział Marketingu
tel. 22 529 88 08
e-mail: marketing@cos.pl

Dział Sprzedaży
tel. 22 529 87 34 lub 22 529 87 77 lub 22 529 87 62
e-mail: sprzedaz@cos.pl

 

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2022-08-16 13:11:39 Aktualizacja Krystian Suchecki
2017-01-04 09:43:53 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2017-01-04 09:43:09 Aktualizacja Maciej Ogonowski
2016-02-01 19:01:58 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 4396