Historia zmian


Wyświetlone 1-189 z 189.
Data zmiany
Rodzaj zmianyId stronyTytuł stronyAdministrator
2018-02-21 09:06:34
Aktualizacja946Roboty budowlane polegające na budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowych Paweł Węgrzynowski
2018-02-20 07:24:22
Utworzenie973Dostawa nawozów do nawożenia boisk trawiastychIreneusz Mierziak
2018-02-13 13:47:54
Utworzenie957Dostawa i montaż systemu uzdatniania wody basenowej - Zapytanie ofertowe 2Ireneusz Mierziak
2018-02-13 13:40:11
Aktualizacja873Dostawa i montaż systemu uzdatniania wody basenowej Ireneusz Mierziak
2018-02-13 09:51:42
Aktualizacja898Dostawa krzeseł, stołów i wózków do stołów Paweł Węgrzynowski
2018-02-12 13:51:22
Utworzenie948Ogłoszenie o naborze - Nabór na stanowisko specjalisty w dziale infrastruktury sportowejIreneusz Mierziak
2018-02-12 12:17:38
Utworzenie946Roboty budowlane polegające na budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowych Paweł Węgrzynowski
2018-02-12 07:28:04
Utworzenie943Dostawa koncentratów soków owocowych, nektarów i napojówIreneusz Mierziak
2018-02-08 11:52:07
Aktualizacja905Dostawa osprzętu do silników Yamaha i sprzętu do holowania nart wodnychIreneusz Mierziak
2018-02-07 14:08:24
Aktualizacja914Dostawa materiałów elektrycznychIreneusz Mierziak
2018-02-07 11:28:48
Aktualizacja873Dostawa i montaż systemu uzdatniania wody basenowej Ireneusz Mierziak
2018-01-30 17:46:54
Aktualizacja763Roboty budowlane polegające na budowie zaplecza szatniowo-magazynowego przy zespole boisk sportowych oraz budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowychPaweł Węgrzynowski
2018-01-30 11:41:01
Aktualizacja898Dostawa krzeseł, stołów i wózków do stołów Paweł Węgrzynowski
2018-01-30 08:19:25
Aktualizacja899Dostawa lamp wiszącychIreneusz Mierziak
2018-01-29 12:52:26
Aktualizacja868Dostawa ekspresów do kawy - Zaproszenie do złożenia ofertyIreneusz Mierziak
2018-01-29 12:44:26
Utworzenie923Ogłoszenie o naborze - Nabór na stanowisko głównego księgowegoIreneusz Mierziak
2018-01-26 13:37:57
Aktualizacja898Dostawa krzeseł, stołów i wózków do stołów Paweł Węgrzynowski
2018-01-26 13:31:30
Aktualizacja873Dostawa i montaż systemu uzdatniania wody basenowej Ireneusz Mierziak
2018-01-26 08:55:52
Utworzenie914Dostawa materiałów elektrycznychIreneusz Mierziak
2018-01-26 08:54:48
Utworzenie913Dostawa materiałów hydraulicznychIreneusz Mierziak
2018-01-25 09:12:35
Utworzenie905Dostawa osprzętu do silników Yamaha i sprzętu do holowania nart wodnychIreneusz Mierziak
2018-01-22 08:31:29
Utworzenie899Dostawa lamp wiszącychIreneusz Mierziak
2018-01-20 13:34:57
Utworzenie898Dostawa krzeseł, stołów i wózków do stołów Paweł Węgrzynowski
2018-01-19 11:48:39
Utworzenie893Dostawa tapety poliestrowej Ireneusz Mierziak
2018-01-18 12:55:30
Utworzenie890Konserwacja windIreneusz Mierziak
2018-01-16 12:36:26
Aktualizacja880Dostawa jaj kurzych Ireneusz Mierziak
2018-01-16 12:33:04
Aktualizacja880Dostawa jaj kurzych Ireneusz Mierziak
2018-01-16 12:31:14Utworzenie880Dostawa jaj kurzych Ireneusz Mierziak
2018-01-11 10:15:15
Aktualizacja814Pobór próbek i badania wodyIreneusz Mierziak
2018-01-11 10:14:54
Aktualizacja800Dostawy art. cateringowych Ireneusz Mierziak
2018-01-11 10:14:07
Aktualizacja765Dostawa sztućcówIreneusz Mierziak
2018-01-11 10:13:43
Aktualizacja764Dostawa zastawy stołowej i kuchennejIreneusz Mierziak
2018-01-11 10:13:11
Aktualizacja708Badania laboratoryjne Ireneusz Mierziak
2018-01-11 10:12:40
Aktualizacja707Badania laboratoryjne, diagnostyka kardiologiczna, konsultacje specjalistyczne Ireneusz Mierziak
2018-01-11 10:12:16
Aktualizacja706Badanie okulistyczne Ireneusz Mierziak
2018-01-11 10:11:47
Aktualizacja705Badania laryngologiczneIreneusz Mierziak
2018-01-11 10:11:04
Aktualizacja831Dostawa maty gumowej typu puzzle Ireneusz Mierziak
2018-01-11 10:10:29
Utworzenie873Dostawa i montaż systemu uzdatniania wody basenowej Ireneusz Mierziak
2018-01-05 14:46:14
Utworzenie868Dostawa ekspresów do kawy - Zaproszenie do złożenia ofertyIreneusz Mierziak
2017-12-20 14:17:35
Aktualizacja814Pobór próbek i badania wodyIreneusz Mierziak
2017-12-15 11:35:01
Aktualizacja814Pobór próbek i badania wodyIreneusz Mierziak
2017-12-08 12:45:37
Utworzenie831Dostawa maty gumowej typu puzzle Ireneusz Mierziak
2017-12-07 12:38:43
Aktualizacja800Dostawy art. cateringowych Ireneusz Mierziak
2017-12-06 14:02:44
Aktualizacja814Pobór próbek i badania wodyIreneusz Mierziak
2017-12-06 08:11:07
Aktualizacja814Pobór próbek i badania wodyIreneusz Mierziak
2017-12-05 11:32:47
Utworzenie814Pobór próbek i badania wodyIreneusz Mierziak
2017-12-01 10:44:21
Aktualizacja763Roboty budowlane polegające na budowie zaplecza szatniowo-magazynowego przy zespole boisk sportowych oraz budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowychPaweł Węgrzynowski
2017-11-29 20:35:48
Aktualizacja762Dostawa produktów drobiowych Paweł Węgrzynowski
2017-11-29 14:03:43
Utworzenie800Dostawy art. cateringowych Ireneusz Mierziak
2017-11-28 20:57:26
Aktualizacja763Roboty budowlane polegające na budowie zaplecza szatniowo-magazynowego przy zespole boisk sportowych oraz budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowychPaweł Węgrzynowski
2017-11-26 15:59:24
Aktualizacja763Roboty budowlane polegające na budowie zaplecza szatniowo-magazynowego przy zespole boisk sportowych oraz budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowychPaweł Węgrzynowski
2017-11-26 15:32:13
Aktualizacja763Roboty budowlane polegające na budowie zaplecza szatniowo-magazynowego przy zespole boisk sportowych oraz budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowychPaweł Węgrzynowski
2017-11-20 11:41:23
Aktualizacja762Dostawa produktów drobiowych Paweł Węgrzynowski
2017-11-15 14:28:12
Aktualizacja708Badania laboratoryjne Ireneusz Mierziak
2017-11-14 09:46:43
Aktualizacja730Dostawa bieżni antygrawitacyjnej wraz z systemem analizy chodu i podnośnikiem basenowym Paweł Węgrzynowski
2017-11-13 13:01:05
Aktualizacja689Nasadzenia drzew Ireneusz Mierziak
2017-11-13 13:00:37
Aktualizacja658Dostawa systemu automatyki hotelowejIreneusz Mierziak
2017-11-13 12:58:21
Aktualizacja607Dostawa silników zaburtowychIreneusz Mierziak
2017-11-13 12:57:59
Aktualizacja606Dostawa kadłuba łodziIreneusz Mierziak
2017-11-13 12:57:26
Aktualizacja605Dostawa urządzenia pomiarowego Ireneusz Mierziak
2017-11-13 12:57:01
Aktualizacja592Wymiana szybIreneusz Mierziak
2017-11-13 12:53:34
Aktualizacja567Dostawa sprzętu fitnessIreneusz Mierziak
2017-11-13 12:52:53
Aktualizacja527Dostawa klimatyzatorówIreneusz Mierziak
2017-11-13 12:51:48
Aktualizacja496Dostawa kawy, herbatyIreneusz Mierziak
2017-11-13 12:51:02
Aktualizacja523Dostawa etyliny i olejów do silników motorowodnych Ireneusz Mierziak
2017-11-13 12:49:23
Utworzenie765Dostawa sztućcówIreneusz Mierziak
2017-11-13 12:48:07
Utworzenie764Dostawa zastawy stołowej i kuchennejIreneusz Mierziak
2017-11-12 20:34:46
Aktualizacja763Roboty budowlane polegające na budowie zaplecza szatniowo-magazynowego przy zespole boisk sportowych oraz budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowychPaweł Węgrzynowski
2017-11-12 20:30:49
Utworzenie763Roboty budowlane polegające na budowie zaplecza szatniowo-magazynowego przy zespole boisk sportowych oraz budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowychPaweł Węgrzynowski
2017-11-11 16:46:21
Utworzenie762Dostawa produktów drobiowych Paweł Węgrzynowski
2017-11-09 10:52:44
Aktualizacja730Dostawa bieżni antygrawitacyjnej wraz z systemem analizy chodu i podnośnikiem basenowym Paweł Węgrzynowski
2017-10-28 19:08:50
Utworzenie730Dostawa bieżni antygrawitacyjnej wraz z systemem analizy chodu i podnośnikiem basenowym Paweł Węgrzynowski
2017-10-25 14:42:37
Aktualizacja689Nasadzenia drzew Ireneusz Mierziak
2017-10-20 14:08:16
Utworzenie708Badania laboratoryjne Ireneusz Mierziak
2017-10-20 14:07:50
Utworzenie707Badania laboratoryjne, diagnostyka kardiologiczna, konsultacje specjalistyczne Ireneusz Mierziak
2017-10-20 14:07:23
Utworzenie706Badanie okulistyczne Ireneusz Mierziak
2017-10-20 14:06:54
Utworzenie705Badania laryngologiczneIreneusz Mierziak
2017-10-17 07:47:03
Utworzenie689Nasadzenia drzew Ireneusz Mierziak
2017-10-10 20:41:49
Aktualizacja634Dostawa obejmująca dodatkowo rozmieszczenie i instalację elementów ciągu wydawczego stołówki Paweł Węgrzynowski
2017-10-06 14:53:36
Utworzenie658Dostawa systemu automatyki hotelowejIreneusz Mierziak
2017-10-06 11:11:19
Aktualizacja606Dostawa kadłuba łodziIreneusz Mierziak
2017-10-05 09:13:06
Aktualizacja605Dostawa urządzenia pomiarowego Ireneusz Mierziak
2017-10-04 11:14:06
Aktualizacja634Dostawa obejmująca dodatkowo rozmieszczenie i instalację elementów ciągu wydawczego stołówki Paweł Węgrzynowski
2017-09-26 13:28:30
Aktualizacja634Dostawa obejmująca dodatkowo rozmieszczenie i instalację elementów ciągu wydawczego stołówki Paweł Węgrzynowski
2017-09-26 13:26:09
Utworzenie634Dostawa obejmująca dodatkowo rozmieszczenie i instalację elementów ciągu wydawczego stołówki Paweł Węgrzynowski
2017-09-15 11:16:15
Aktualizacja567Dostawa sprzętu fitnessIreneusz Mierziak
2017-09-15 11:14:02
Aktualizacja605Dostawa urządzenia pomiarowego Ireneusz Mierziak
2017-09-14 12:33:20
Utworzenie607Dostawa silników zaburtowychIreneusz Mierziak
2017-09-14 12:31:43
Utworzenie606Dostawa kadłuba łodziIreneusz Mierziak
2017-09-13 14:45:29
Aktualizacja605Dostawa urządzenia pomiarowego Ireneusz Mierziak
2017-09-13 14:44:50Utworzenie605Dostawa urządzenia pomiarowego Ireneusz Mierziak
2017-09-07 13:50:24
Aktualizacja592Wymiana szybIreneusz Mierziak
2017-09-06 07:42:15
Utworzenie592Wymiana szybIreneusz Mierziak
2017-08-29 13:57:40
Utworzenie567Dostawa sprzętu fitnessIreneusz Mierziak
2017-08-28 14:12:35
Utworzenie560Najem pomieszczeń Ireneusz Mierziak
2017-08-07 09:10:24
Aktualizacja527Dostawa klimatyzatorówIreneusz Mierziak
2017-08-02 12:32:13
Aktualizacja523Dostawa etyliny i olejów do silników motorowodnych Ireneusz Mierziak
2017-08-02 10:36:12
Utworzenie527Dostawa klimatyzatorówIreneusz Mierziak
2017-08-01 10:45:16
Utworzenie523Dostawa etyliny i olejów do silników motorowodnych Ireneusz Mierziak
2017-08-01 08:46:04
Aktualizacja496Dostawa kawy, herbatyIreneusz Mierziak
2017-07-19 12:35:22
Utworzenie496Dostawa kawy, herbatyIreneusz Mierziak
2017-07-17 11:37:38
Aktualizacja376Dostawa oprogramowań Ireneusz Mierziak
2017-07-17 11:37:15
Aktualizacja380Dostawa siatek ochronnych na boisko do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2017-07-17 11:36:53
Aktualizacja396Dostawa Barracuda Backup model 390 + Energize Updates 1Y + helpdesk pl 1Y Ireneusz Mierziak
2017-07-17 11:36:30
Aktualizacja416Dostawa wyrobów ciastkarskich i ciastIreneusz Mierziak
2017-07-17 11:36:01
Aktualizacja417Dostawa wody mineralnej Ireneusz Mierziak
2017-07-17 11:35:38
Aktualizacja426Dostawa sprzętu i oprogramowań do przeprowadzenia transmisji sportowych LIVEIreneusz Mierziak
2017-07-17 11:35:13
Aktualizacja435Dostawa sprzętu do nawadnianiaIreneusz Mierziak
2017-07-17 11:34:24
Aktualizacja443Dostawa sprzętu i oprogramowań do przeprowadzenia transmisji sportowych LIVE - Zaproszenie do złożenia oferty 2Ireneusz Mierziak
2017-06-20 15:01:08
Utworzenie443Dostawa sprzętu i oprogramowań do przeprowadzenia transmisji sportowych LIVE - Zaproszenie do złożenia oferty 2Ireneusz Mierziak
2017-06-14 12:37:33
Utworzenie435Dostawa sprzętu do nawadnianiaIreneusz Mierziak
2017-06-09 14:54:13
Aktualizacja426Dostawa sprzętu i oprogramowań do przeprowadzenia transmisji sportowych LIVEIreneusz Mierziak
2017-06-09 14:27:47
Utworzenie426Dostawa sprzętu i oprogramowań do przeprowadzenia transmisji sportowych LIVEIreneusz Mierziak
2017-06-07 13:40:56
Aktualizacja372Dostawa zastały stołowej i kuchennej Ireneusz Mierziak
2017-06-07 13:40:20
Aktualizacja370Wykonanie mobilnych piłkochwytów w konstrukcji stalowej 2Ireneusz Mierziak
2017-06-07 13:39:31
Aktualizacja366Najem kontenerów socjalnychIreneusz Mierziak
2017-06-07 13:37:19
Utworzenie417Dostawa wody mineralnej Ireneusz Mierziak
2017-06-07 13:36:52
Utworzenie416Dostawa wyrobów ciastkarskich i ciastIreneusz Mierziak
2017-06-07 11:55:17
Aktualizacja386Aukcja na najem kortów tenisowych 2Ireneusz Mierziak
2017-06-01 12:32:27
Aktualizacja366Najem kontenerów socjalnychIreneusz Mierziak
2017-06-01 12:26:35
Aktualizacja380Dostawa siatek ochronnych na boisko do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2017-05-31 14:05:16
Aktualizacja366Najem kontenerów socjalnychIreneusz Mierziak
2017-05-30 14:30:53
Aktualizacja366Najem kontenerów socjalnychIreneusz Mierziak
2017-05-30 11:15:12
Aktualizacja372Dostawa zastały stołowej i kuchennej Ireneusz Mierziak
2017-05-26 14:49:40
Utworzenie396Dostawa Barracuda Backup model 390 + Energize Updates 1Y + helpdesk pl 1Y Ireneusz Mierziak
2017-05-24 14:50:23
Aktualizacja376Dostawa oprogramowań Ireneusz Mierziak
2017-05-24 10:34:51
Utworzenie386Aukcja na najem kortów tenisowych 2Ireneusz Mierziak
2017-05-24 10:34:20
Aktualizacja216Najem lokali użytkowych Ireneusz Mierziak
2017-05-24 10:34:05Aktualizacja139Aukcja na najem kortów tenisowych Ireneusz Mierziak
2017-05-23 14:42:29
Aktualizacja380Dostawa siatek ochronnych na boisko do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2017-05-23 14:33:40
Utworzenie380Dostawa siatek ochronnych na boisko do hokeja na trawieIreneusz Mierziak
2017-05-19 14:43:20
Utworzenie376Dostawa oprogramowań Ireneusz Mierziak
2017-05-19 13:06:57
Aktualizacja366Najem kontenerów socjalnychIreneusz Mierziak
2017-05-19 13:06:56
Aktualizacja366Najem kontenerów socjalnychIreneusz Mierziak
2017-05-18 11:33:09
Utworzenie372Dostawa zastały stołowej i kuchennej Ireneusz Mierziak
2017-05-17 14:22:25
Utworzenie370Wykonanie mobilnych piłkochwytów w konstrukcji stalowej 2Michał Małaszko
2017-05-17 11:43:51
Aktualizacja366Najem kontenerów socjalnychIreneusz Mierziak
2017-05-17 11:42:31Utworzenie366Najem kontenerów socjalnychIreneusz Mierziak
2017-05-12 12:51:08
Aktualizacja309Dostawa piłek do hokeja na trawie Ireneusz Mierziak
2017-05-12 12:50:24
Aktualizacja263Dostawa przełączników sieciowychIreneusz Mierziak
2017-05-12 12:48:01
Aktualizacja241Dostawa wiat stadionowych (boksów) dla zawodników rezerwowychIreneusz Mierziak
2017-05-12 12:46:36
Aktualizacja236Dostawa akcesoriów i osprzętu do silników zaburtowych Yamaha Ireneusz Mierziak
2017-05-12 12:46:08
Aktualizacja235Dostawa bielizny stołowej Ireneusz Mierziak
2017-05-12 12:45:37
Aktualizacja215Dostawa jaj kurzych Ireneusz Mierziak
2017-05-12 12:45:21
Aktualizacja204Dostawa nawozów na boiska piłkarskieIreneusz Mierziak
2017-05-12 12:44:55
Aktualizacja203Dostawa siatek zabezpieczającychIreneusz Mierziak
2017-05-12 12:43:57
Aktualizacja309Dostawa piłek do hokeja na trawie Ireneusz Mierziak
2017-04-20 10:15:21
Utworzenie309Dostawa piłek do hokeja na trawie Ireneusz Mierziak
2017-04-07 12:15:47
Aktualizacja235Dostawa bielizny stołowej Ireneusz Mierziak
2017-03-27 13:52:37
Aktualizacja241Dostawa wiat stadionowych (boksów) dla zawodników rezerwowychIreneusz Mierziak
2017-03-24 13:56:50
Utworzenie263Dostawa przełączników sieciowychIreneusz Mierziak
2017-03-21 11:15:15
Aktualizacja236Dostawa akcesoriów i osprzętu do silników zaburtowych Yamaha Ireneusz Mierziak
2017-03-17 14:41:46
Aktualizacja215Dostawa jaj kurzych Ireneusz Mierziak
2017-03-17 14:36:44
Aktualizacja241Dostawa wiat stadionowych (boksów) dla zawodników rezerwowychIreneusz Mierziak
2017-03-17 11:18:50
Aktualizacja236Dostawa akcesoriów i osprzętu do silników zaburtowych Yamaha Ireneusz Mierziak
2017-03-16 11:42:57
Utworzenie241Dostawa wiat stadionowych (boksów) dla zawodników rezerwowychMichał Małaszko
2017-03-15 11:48:45
Utworzenie236Dostawa akcesoriów i osprzętu do silników zaburtowych Yamaha Ireneusz Mierziak
2017-03-15 10:06:20
Aktualizacja235Dostawa bielizny stołowej Ireneusz Mierziak
2017-03-15 10:05:48Utworzenie235Dostawa bielizny stołowej Ireneusz Mierziak
2017-03-14 12:15:24
Aktualizacja204Dostawa nawozów na boiska piłkarskieIreneusz Mierziak
2017-03-13 08:41:24
Aktualizacja203Dostawa siatek zabezpieczającychIreneusz Mierziak
2017-03-06 14:42:53
Utworzenie216Najem lokali użytkowych Ireneusz Mierziak
2017-03-06 14:07:59Aktualizacja139Aukcja na najem kortów tenisowych Ireneusz Mierziak
2017-03-06 14:07:05
Aktualizacja139Aukcja na najem kortów tenisowych Ireneusz Mierziak
2017-03-06 11:30:39
Utworzenie215Dostawa jaj kurzych Ireneusz Mierziak
2017-03-03 10:34:02
Aktualizacja203Dostawa siatek zabezpieczającychIreneusz Mierziak
2017-03-03 10:32:10
Aktualizacja203Dostawa siatek zabezpieczającychIreneusz Mierziak
2017-03-03 10:06:36
Aktualizacja203Dostawa siatek zabezpieczającychIreneusz Mierziak
2017-03-02 11:58:38
Aktualizacja203Dostawa siatek zabezpieczającychIreneusz Mierziak
2017-03-02 11:57:59
Aktualizacja204Dostawa nawozów na boiska piłkarskieIreneusz Mierziak
2017-02-28 11:50:44
Aktualizacja158Dostawa zasłon i narzut Ireneusz Mierziak
2017-02-28 11:50:17
Aktualizacja130Dostawa artykułów cateringowych - Zaproszenie do złożenia ofertyIreneusz Mierziak
2017-02-28 11:50:05
Aktualizacja103Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej - Zaproszenie do złożenia oferty Ireneusz Mierziak
2017-02-28 11:47:22
Utworzenie204Dostawa nawozów na boiska piłkarskieIreneusz Mierziak
2017-02-28 11:45:34
Utworzenie203Dostawa siatek zabezpieczającychIreneusz Mierziak
2017-02-16 10:39:10
Aktualizacja158Dostawa zasłon i narzut Ireneusz Mierziak
2017-02-15 12:54:22
Utworzenie184Plan postępowań o udzielenie zamówieńIreneusz Mierziak
2017-02-06 11:37:34
Aktualizacja139Aukcja na najem kortów tenisowych Ireneusz Mierziak
2017-02-06 11:07:40
Utworzenie158Dostawa zasłon i narzut Ireneusz Mierziak
2017-01-30 15:01:23
Aktualizacja130Dostawa artykułów cateringowych - Zaproszenie do złożenia ofertyIreneusz Mierziak
2017-01-30 14:57:25
Aktualizacja103Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej - Zaproszenie do złożenia oferty Ireneusz Mierziak
2017-01-30 14:52:31
Aktualizacja103Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej - Zaproszenie do złożenia oferty Ireneusz Mierziak
2017-01-30 14:42:13
Aktualizacja103Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej - Zaproszenie do złożenia oferty Michał Małaszko
2017-01-30 10:59:46
Utworzenie139Aukcja na najem kortów tenisowych Ireneusz Mierziak
2017-01-20 12:30:28
Utworzenie130Dostawa artykułów cateringowych - Zaproszenie do złożenia ofertyMichał Małaszko
2017-01-10 12:17:22
Utworzenie103Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej - Zaproszenie do złożenia oferty Michał Małaszko
2017-01-05 13:07:34Aktualizacja92WałczMaciej Ogonowski
2017-01-05 13:07:01Aktualizacja92WałczMaciej Ogonowski
2017-01-04 09:55:26Utworzenie92WałczMaciej Ogonowski
Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2016-02-12 14:45:37 Aktualizacja Superadmin
2016-02-04 13:25:01 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 10338