Historia zmian


Wyświetlone 1-153 z 153.
Data zmiany
Rodzaj zmianyId stronyTytuł stronyAdministrator
2017-10-20 10:51:32
Utworzenie701Wykonanie okładzin z boazerii drewnianej elewacji budynku stacji pośredniej KL Skrzyczne na hali JaworzynaMagdalena Szczyrk
2017-10-19 14:17:28
Aktualizacja643Dostawa maszyny śnieżnej (ratraka)-1szt do przygotowania tras narciarskich Magdalena Szczyrk
2017-10-18 10:29:51
Aktualizacja685Dostawy szafek skrytkowych przygotowanych do instalacji elektro zaczepów i systemu dostępuMagdalena Szczyrk
2017-10-17 13:51:25
Utworzenie692Wymiana złóż filtracyjnych i zaworów w SUW w COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-10-16 13:52:40
Utworzenie686Sprzedaż urządzeń do treningu sportowo-rekreacyjnegoMagdalena Szczyrk
2017-10-16 13:50:50
Utworzenie685Dostawy szafek skrytkowych przygotowanych do instalacji elektro zaczepów i systemu dostępuMagdalena Szczyrk
2017-10-13 12:02:33
Aktualizacja653Dostawę i montaż układu automatycznego czyszczenia wody w systemie instalacji naśnieżania zespołu skoczni Skalite wraz z instalacją sterowaniaMagdalena Szczyrk
2017-10-12 13:10:42
Utworzenie677Dostawa i montaż balustrad stalowych ocynkowanych na wejścia i zejścia z peronu górnego kolei linowej KL Skrzyczne - odcinek Szczyrk - Hala JaworzynaMagdalena Szczyrk
2017-10-12 13:08:22
Aktualizacja670Dostawa szafek skrytkowych przygotowanych do instalacji elektro zaczepów i systemu dostępuMagdalena Szczyrk
2017-10-11 11:19:16
Utworzenie670Dostawa szafek skrytkowych przygotowanych do instalacji elektro zaczepów i systemu dostępuMagdalena Szczyrk
2017-10-10 14:20:19
Utworzenie669Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-10-05 18:37:39
Utworzenie653Dostawę i montaż układu automatycznego czyszczenia wody w systemie instalacji naśnieżania zespołu skoczni Skalite wraz z instalacją sterowaniaMagdalena Szczyrk
2017-10-04 12:27:58
Utworzenie648Dostawa siatek sznurkowych ochronnych wyłapujących typ A i typ B z tyczkami do montażu na trasę narciarską zjazdową oraz tyczek slalomowych zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Narciarskiej FISMagdalena Szczyrk
2017-10-04 11:10:35
Aktualizacja615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2017-10-04 08:38:22
Aktualizacja616„Wymiana instalacji oświetlenia na rozbiegu skoczni narciarskiej w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-10-03 09:35:17
Utworzenie643Dostawa maszyny śnieżnej (ratraka)-1szt do przygotowania tras narciarskich Magdalena Szczyrk
2017-10-02 14:10:54
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-10-02 14:09:55
Aktualizacja118Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2017-10-02 14:03:56
Aktualizacja118Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2017-10-02 14:03:05
Aktualizacja118Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2017-10-02 14:02:21
Aktualizacja118Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2017-09-26 13:52:06
Utworzenie636 Dostawa siatek sznurkowych ochronnych wyłapujących typ A i typ B z tyczkami do montażu na trasę narciarską zjazdową zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Narciarskiej FISMagdalena Szczyrk
2017-09-22 12:53:33
Aktualizacja589Dostawa i montaż trzech fabrycznie nowych bramek systemu kontroli przejść w systemie pracy zarówno w trybie on-line jak i w trybie off-line współpracujących z istniejącym systemem kontroli wejścia i sprzedaży biletów zainstalowanym na obiekcie COS- OPO Magdalena Szczyrk
2017-09-22 12:08:01
Aktualizacja612Przetarg na udostępnienie miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-22 12:06:42
Aktualizacja612Przetarg na udostępnienie miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-22 12:04:29
Aktualizacja598Dostawa sztang treningowych Eleiko do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-09-22 09:33:24
Aktualizacja612Przetarg na udostępnienie miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-21 07:48:45
Aktualizacja590Dobudowa balkonu do wieży sędziowskiej skoczni K-95 i K-70 w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-09-18 14:46:16
Utworzenie616„Wymiana instalacji oświetlenia na rozbiegu skoczni narciarskiej w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-09-18 08:00:22
Utworzenie615Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2017-09-15 09:14:33
Aktualizacja571Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2017-09-14 18:12:27
Utworzenie612Przetarg na udostępnienie miejsca pod wykonywanie zdjęć na obiekcie Kolei Linowej na SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-14 11:12:31
Aktualizacja585Wykonanie schodów terenowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnychMagdalena Szczyrk
2017-09-14 11:11:03
Aktualizacja588Wykonanie okładzin z boazerii drewnianej elewacji budynku administracyjnego stacji dolnej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-12 12:18:25
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-09-08 14:11:46
Utworzenie598Dostawa sztang treningowych Eleiko do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-09-08 12:35:40
Aktualizacja537„Wykonanie usługi w zakresie wykoszenia terenu przez który przebiegają trasy narciarskie Skrzyczne z traw i krzaków, będących w gestii OśrodkaMagdalena Szczyrk
2017-09-08 08:07:12
Aktualizacja579Wykonanie schodów terenowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnychMagdalena Szczyrk
2017-09-08 08:06:50
Aktualizacja580Wykonanie okładzin z boazerii drewnianej elewacji budynku administracyjnego stacji dolnej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-08 08:02:55
Aktualizacja580Wykonanie okładzin z boazerii drewnianej elewacji budynku administracyjnego stacji dolnej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-08 07:59:56
Aktualizacja580Wykonanie okładzin z boazerii drewnianej elewacji budynku administracyjnego stacji dolnej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-07 14:48:12
Aktualizacja550Usunięcie obsunięcia skarp na odcinku ok. 40-50m trasy narciarskiej FIS w rejonie tzw. SurówkiMagdalena Szczyrk
2017-09-06 11:32:52
Aktualizacja577Dostawa i montaż okien kasowych i stolarki ALMagdalena Szczyrk
2017-09-06 11:32:11
Aktualizacja517 Wykonanie podpór stalowych z fundamentami do mocowania siatek wyłapujących typu A /zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Narciarskiej FIS/ na trasie narciarskiej zjazdowej Fis Skrzyczne wraz z oprzyrządowaniem i montażem w terenieMagdalena Szczyrk
2017-09-05 12:34:54
Utworzenie590Dobudowa balkonu do wieży sędziowskiej skoczni K-95 i K-70 w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-09-04 13:03:24
Utworzenie589Dostawa i montaż trzech fabrycznie nowych bramek systemu kontroli przejść w systemie pracy zarówno w trybie on-line jak i w trybie off-line współpracujących z istniejącym systemem kontroli wejścia i sprzedaży biletów zainstalowanym na obiekcie COS- OPO Magdalena Szczyrk
2017-09-04 12:20:38
Utworzenie588Wykonanie okładzin z boazerii drewnianej elewacji budynku administracyjnego stacji dolnej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-04 11:30:39
Utworzenie585Wykonanie schodów terenowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnychMagdalena Szczyrk
2017-09-01 12:32:28
Utworzenie580Wykonanie okładzin z boazerii drewnianej elewacji budynku administracyjnego stacji dolnej KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-09-01 11:44:16
Utworzenie579Wykonanie schodów terenowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnychMagdalena Szczyrk
2017-09-01 10:50:13
Utworzenie577Dostawa i montaż okien kasowych i stolarki ALMagdalena Szczyrk
2017-08-30 10:27:37
Utworzenie571Ogłoszenie o naborze - konserwatorAleksandra Jastrzębska
2017-08-30 09:18:10
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-28 13:20:59
Aktualizacja536Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-08-23 11:34:30
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-21 12:29:48
Utworzenie550Usunięcie obsunięcia skarp na odcinku ok. 40-50m trasy narciarskiej FIS w rejonie tzw. SurówkiMagdalena Szczyrk
2017-08-10 12:45:19
Utworzenie537„Wykonanie usługi w zakresie wykoszenia terenu przez który przebiegają trasy narciarskie Skrzyczne z traw i krzaków, będących w gestii OśrodkaMagdalena Szczyrk
2017-08-10 12:41:33
Utworzenie536Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-08-08 12:20:31
Aktualizacja508Dostawa wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-08 12:18:14
Aktualizacja508Dostawa wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-08 12:17:03
Aktualizacja526Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczenia kuchni w COS-OPO SzczyrkMagdalena Szczyrk
2017-08-04 12:48:29
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-03 13:16:34
Aktualizacja493Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-08-02 14:04:05
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-02 13:58:04
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-02 13:56:03
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-02 13:51:04
Aktualizacja529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-02 13:50:39
Utworzenie529Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-08-02 10:08:55
Utworzenie526Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczenia kuchni w COS-OPO SzczyrkMagdalena Szczyrk
2017-07-31 13:15:52
Utworzenie517 Wykonanie podpór stalowych z fundamentami do mocowania siatek wyłapujących typu A /zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Narciarskiej FIS/ na trasie narciarskiej zjazdowej Fis Skrzyczne wraz z oprzyrządowaniem i montażem w terenieMagdalena Szczyrk
2017-07-26 13:00:34
Aktualizacja508Dostawa wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-07-26 12:53:21
Utworzenie508Dostawa wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-07-19 15:09:45
Aktualizacja462Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMaciej Ogonowski
2017-07-18 13:31:07
Utworzenie493Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-07-18 11:01:11
Aktualizacja464Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-07-17 10:55:40
Aktualizacja464Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Maciej Ogonowski
2017-07-14 13:56:43
Aktualizacja462Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceRenata Kalińska
2017-07-03 13:25:28
Aktualizacja445Przetarg na dzierżawę pomieszczenia siłowni i sali fitneesMagdalena Szczyrk
2017-06-30 14:22:16
Aktualizacja464Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-06-30 13:45:17
Aktualizacja464Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-06-30 13:31:37
Aktualizacja464Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Wawrzyniec Pawski
2017-06-30 12:54:21
Utworzenie464Roboty remontowe ogólnobudowlane budynku administracyjnego stacji dolnej KL Skrzyczne w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 45Magdalena Szczyrk
2017-06-29 18:36:08
Aktualizacja462Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-29 18:26:54
Utworzenie462Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-29 17:57:12
Aktualizacja438Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-29 17:07:56
Aktualizacja438Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-29 16:57:17
Aktualizacja438Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-29 11:59:10
Aktualizacja438Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-29 11:48:33
Aktualizacja438Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-27 08:40:01
Aktualizacja438Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-26 10:09:04
Aktualizacja438Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-22 14:55:15
Utworzenie445Przetarg na dzierżawę pomieszczenia siłowni i sali fitneesMagdalena Szczyrk
2017-06-14 15:38:33
Utworzenie438Remont torów najazdowych wraz z wymianą instalacji mrożenia i zraszania na rozbiegu skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle MalinceMagdalena Szczyrk
2017-06-14 13:59:28
Aktualizacja436Sprzedaż wyposażenia Internatu SportowegoMagdalena Szczyrk
2017-06-14 13:55:03
Utworzenie436Sprzedaż wyposażenia Internatu SportowegoMagdalena Szczyrk
2017-06-12 13:47:00
Aktualizacja393Malowanie konstrukcji podpór oraz stacji napędowej i przewojowej wyciągu narciarskiego Doliny IIIMagdalena Szczyrk
2017-06-12 13:44:50
Aktualizacja367Malowanie dachu na budynku, naprawa komina – stacja kolei linowej JaworzynaMagdalena Szczyrk
2017-06-02 10:09:41
Aktualizacja379Dostawa wanny spa (jacuzzi) do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-05-26 11:26:52
Utworzenie393Malowanie konstrukcji podpór oraz stacji napędowej i przewojowej wyciągu narciarskiego Doliny IIIMagdalena Szczyrk
2017-05-22 10:53:30
Utworzenie379Dostawa wanny spa (jacuzzi) do COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-05-17 11:56:44
Utworzenie367Malowanie dachu na budynku, naprawa komina – stacja kolei linowej JaworzynaMagdalena Szczyrk
2017-05-10 13:46:05
Aktualizacja328Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2017-05-10 11:45:36
Aktualizacja328Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2017-05-08 14:04:15
Aktualizacja321Sprzedaż złomu z Kolei linowej Szczyrk -JaworzynaMagdalena Szczyrk
2017-05-08 14:00:58
Aktualizacja321Sprzedaż złomu z Kolei linowej Szczyrk -JaworzynaMagdalena Szczyrk
2017-05-05 13:24:39
Aktualizacja282Remont elewacji płd-zach Internatu Harnaś wraz z balkonami i tarasamiMagdalena Szczyrk
2017-04-28 11:26:16
Utworzenie328Dostawy artykułów spożywczychMagdalena Szczyrk
2017-04-26 13:56:02
Aktualizacja294Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2017-04-25 15:42:17
Aktualizacja310Sprzedaż krzesełek KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-04-25 15:36:50
Aktualizacja282Remont elewacji płd-zach Internatu Harnaś wraz z balkonami i tarasamiMagdalena Szczyrk
2017-04-25 11:37:34
Aktualizacja321Sprzedaż złomu z Kolei linowej Szczyrk -JaworzynaMagdalena Szczyrk
2017-04-24 14:15:25
Utworzenie321Sprzedaż złomu z Kolei linowej Szczyrk -JaworzynaMagdalena Szczyrk
2017-04-21 13:58:22
Aktualizacja294Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2017-04-20 12:17:44
Utworzenie310Sprzedaż krzesełek KL SkrzyczneMagdalena Szczyrk
2017-04-19 14:00:18
Aktualizacja269Dostawę mebli pokojowych wraz z montażem do Internatu Sportowego w COS-OPO Szczyrk Magdalena Szczyrk
2017-04-19 13:59:46
Aktualizacja269Dostawę mebli pokojowych wraz z montażem do Internatu Sportowego w COS-OPO Szczyrk Magdalena Szczyrk
2017-04-13 14:16:22
Utworzenie294Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2017-04-13 11:04:19
Aktualizacja277Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2017-04-12 13:54:20
Aktualizacja277Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2017-04-10 11:06:19
Utworzenie282Remont elewacji płd-zach Internatu Harnaś wraz z balkonami i tarasamiMagdalena Szczyrk
2017-04-05 12:57:54
Aktualizacja269Dostawę mebli pokojowych wraz z montażem do Internatu Sportowego w COS-OPO Szczyrk Magdalena Szczyrk
2017-04-04 13:22:51
Utworzenie277Sukcesywne dostawy owoców i warzywMagdalena Szczyrk
2017-04-04 13:20:22
Aktualizacja246Remont elewacji płd-zach Internatu Harnaś wraz z balkonami i tarasamiMagdalena Szczyrk
2017-04-03 13:39:30
Aktualizacja246Remont elewacji płd-zach Internatu Harnaś wraz z balkonami i tarasamiMagdalena Szczyrk
2017-03-28 10:17:20
Utworzenie269Dostawę mebli pokojowych wraz z montażem do Internatu Sportowego w COS-OPO Szczyrk Magdalena Szczyrk
2017-03-28 07:39:04
Aktualizacja232Sukcesywne dostawy mleka produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2017-03-22 13:02:21
Aktualizacja232Sukcesywne dostawy mleka produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2017-03-22 08:38:58
Aktualizacja205Roboty remontowe pokoi Internatu HarnaśMagdalena Szczyrk
2017-03-17 12:40:31
Utworzenie246Remont elewacji płd-zach Internatu Harnaś wraz z balkonami i tarasamiMagdalena Szczyrk
2017-03-16 11:30:18
Aktualizacja205Roboty remontowe pokoi Internatu HarnaśMagdalena Szczyrk
2017-03-14 10:52:05
Utworzenie232Sukcesywne dostawy mleka produktów nabiałowych i przemysłu tłuszczowegoMagdalena Szczyrk
2017-03-02 13:18:54
Aktualizacja193Dostawa pieczywa Magdalena Szczyrk
2017-03-01 13:33:03
Utworzenie205Roboty remontowe pokoi Internatu HarnaśMagdalena Szczyrk
2017-02-24 13:33:28
Aktualizacja192Usługa ubezpieczenia mienia i działalności COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-02-21 13:40:00
Aktualizacja192Usługa ubezpieczenia mienia i działalności COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-02-20 13:44:43
Utworzenie193Dostawa pieczywa Magdalena Szczyrk
2017-02-17 13:29:26
Aktualizacja192Usługa ubezpieczenia mienia i działalności COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-02-17 12:40:26
Utworzenie192Usługa ubezpieczenia mienia i działalności COS-OPO w SzczyrkuMagdalena Szczyrk
2017-02-14 11:46:08
Utworzenie178Plan zamówień publicznych na 2017r.Magdalena Szczyrk
2017-01-30 13:08:57
Aktualizacja118Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2017-01-30 13:08:36
Aktualizacja118Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2017-01-24 11:33:40
Aktualizacja118Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2017-01-23 13:07:53
Aktualizacja104Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskichMagdalena Szczyrk
2017-01-18 12:40:50
Aktualizacja104Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskichMagdalena Szczyrk
2017-01-16 13:59:54
Utworzenie118Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Magdalena Szczyrk
2017-01-13 14:35:38
Aktualizacja115Ogłoszenie sprzedaż sprzętu odnowy biologicznej i bieżniMagdalena Szczyrk
2017-01-13 14:32:54Utworzenie115Ogłoszenie sprzedaż sprzętu odnowy biologicznej i bieżniMagdalena Szczyrk
2017-01-10 14:29:04
Utworzenie104Sukcesywne dostawy mięsa i produktów wędliniarskichMagdalena Szczyrk
2017-01-05 13:07:27Aktualizacja93SzczyrkMaciej Ogonowski
2017-01-05 13:07:09Aktualizacja93SzczyrkMaciej Ogonowski
2017-01-04 09:55:39Utworzenie93SzczyrkMaciej Ogonowski
2016-02-10 10:53:05Aktualizacja41SzczyrkSuperadmin
2016-02-02 11:31:40Utworzenie41SzczyrkSuperadmin
Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2016-02-12 14:45:37 Aktualizacja Superadmin
2016-02-04 13:25:01 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 7209