Historia zmian


Wyświetlone 1-124 z 124.
Data zmiany
Rodzaj zmianyId stronyTytuł stronyAdministrator
2017-10-19 11:22:53
Aktualizacja694Zakup wyposażenia siłowni w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-19 11:22:09
Aktualizacja694Zakup wyposażenia siłowni w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-18 14:24:52
Utworzenie694Zakup wyposażenia siłowni w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-18 09:23:03
Aktualizacja655Przebudowa sieci ciepłowniczej dla internatów sportowych "Chat" nr 1-9 w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-13 12:20:27
Aktualizacja657Dostawa silników zaburtowych zewnętrznych do łodzi do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-13 12:19:15
Aktualizacja657Dostawa silników zaburtowych zewnętrznych do łodzi do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-13 12:18:28
Aktualizacja656Dostawa łodzi pontonowych do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-12 09:16:15
Aktualizacja655Przebudowa sieci ciepłowniczej dla internatów sportowych "Chat" nr 1-9 w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-09 11:52:14
Aktualizacja657Dostawa silników zaburtowych zewnętrznych do łodzi do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-09 10:41:59
Aktualizacja637Dostawa odbiornika telewizyjnego LG 55UJ6517 (lub równoważny) do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-06 13:37:57
Utworzenie657Dostawa silników zaburtowych zewnętrznych do łodzi do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-06 13:31:27
Utworzenie656Dostawa łodzi pontonowych do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-10-06 13:00:45
Utworzenie655Przebudowa sieci ciepłowniczej dla internatów sportowych "Chat" nr 1-9 w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-27 10:01:49
Utworzenie637Dostawa odbiornika telewizyjnego LG 55UJ6517 (lub równoważny) do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-26 10:16:43
Aktualizacja593Budowa instalacji wodociągowej w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-26 10:09:51
Aktualizacja593Budowa instalacji wodociągowej w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-26 10:09:18
Aktualizacja574Zapytanie ofertowe (2) - Budowa przyłącza wodociągowego do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-26 08:52:49
Aktualizacja604Wykonanie operatu szacunkowego budynku restauracji "Okrąglak" dla potrzeb COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-25 14:50:48
Aktualizacja574Zapytanie ofertowe (2) - Budowa przyłącza wodociągowego do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-25 14:50:25
Aktualizacja593Budowa instalacji wodociągowej w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-25 14:49:57
Aktualizacja604Wykonanie operatu szacunkowego budynku restauracji "Okrąglak" dla potrzeb COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-20 12:34:33
Aktualizacja591nabór na stanowisko - pracownik zaplecza sportowego Jolanta Jałoszewska
2017-09-12 11:33:57
Utworzenie604Wykonanie operatu szacunkowego budynku restauracji "Okrąglak" dla potrzeb COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-06 08:47:05
Utworzenie593Budowa instalacji wodociągowej w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-09-05 14:29:08
Utworzenie591nabór na stanowisko - pracownik zaplecza sportowego Jolanta Jałoszewska
2017-09-05 09:55:31
Aktualizacja574Zapytanie ofertowe (2) - Budowa przyłącza wodociągowego do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-08-31 11:15:34
Aktualizacja574Zapytanie ofertowe (2) - Budowa przyłącza wodociągowego do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-08-31 11:10:55
Utworzenie574Zapytanie ofertowe (2) - Budowa przyłącza wodociągowego do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-08-31 10:58:43
Aktualizacja552Budowa przyłącza wodociągowego do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-08-22 12:10:51
Utworzenie552Budowa przyłącza wodociągowego do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-08-04 13:16:01
Aktualizacja513Dostawa pościeli do COS-OPO w GiżyckuJolanta Jałoszewska
2017-08-04 13:15:04
Aktualizacja514Dostawa odbiorników telewizyjnych Manta Multimedia LED3204 do COS-OPO w GiżyckuJolanta Jałoszewska
2017-08-04 13:13:04
Aktualizacja515dostawa mat puzzli do sportów walkiJolanta Jałoszewska
2017-07-31 15:12:08
Aktualizacja519ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - sprzęt pływającyJolanta Jałoszewska
2017-07-31 15:09:39Aktualizacja519ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - sprzęt pływającyJolanta Jałoszewska
2017-07-31 15:09:10Utworzenie519ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - sprzęt pływającyJolanta Jałoszewska
2017-07-31 14:36:49
Aktualizacja515dostawa mat puzzli do sportów walkiJolanta Jałoszewska
2017-07-31 09:55:29
Utworzenie515dostawa mat puzzli do sportów walkiJolanta Jałoszewska
2017-07-29 08:32:47
Aktualizacja514Dostawa odbiorników telewizyjnych Manta Multimedia LED3204 do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-29 08:32:26
Aktualizacja513Dostawa pościeli do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-28 10:50:43
Utworzenie514Dostawa odbiorników telewizyjnych Manta Multimedia LED3204 do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-28 10:42:17
Utworzenie513Dostawa pościeli do COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-25 13:38:27
Aktualizacja497Dostawa preparatów do utrzymania czystości w hali sportowej i odnowie biologicznej do COS-OPO w GizyckuWiesława Buko
2017-07-25 13:37:52
Aktualizacja499Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach: Przebudowy pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku (2)Wiesława Buko
2017-07-24 07:56:51
Aktualizacja497Dostawa preparatów do utrzymania czystości w hali sportowej i odnowie biologicznej do COS-OPO w GizyckuWiesława Buko
2017-07-20 12:43:33
Utworzenie499Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach: Przebudowy pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku (2)Wiesława Buko
2017-07-20 09:32:46
Utworzenie497Dostawa preparatów do utrzymania czystości w hali sportowej i odnowie biologicznej do COS-OPO w GizyckuWiesława Buko
2017-07-19 12:15:37
Aktualizacja481Usługi konserwatorskie w obiektach i na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-17 13:50:15
Aktualizacja491Sprzątanie pomieszczeń w internatach sportowych w COS-OPO w Giżycku (2)Wiesława Buko
2017-07-17 13:42:16
Utworzenie491Sprzątanie pomieszczeń w internatach sportowych w COS-OPO w Giżycku (2)Wiesława Buko
2017-07-14 07:40:11
Aktualizacja476Obsługa hali sportowej i zewnętrznej siłowni w COS - OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-12 12:37:34
Utworzenie482Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach: Przebudowy pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku w trzech specjalnościach.Wiesława Buko
2017-07-12 08:47:30
Utworzenie481Usługi konserwatorskie w obiektach i na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-10 13:43:40
Aktualizacja471Dostawa stołów do tenisaWiesława Buko
2017-07-10 09:33:35
Utworzenie476Obsługa hali sportowej i zewnętrznej siłowni w COS - OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-10 07:51:49
Aktualizacja451Przeprowadzenie 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach zlokalizowanych na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-07-07 12:36:29
Aktualizacja433Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku - II przetargWiesława Buko
2017-07-06 11:02:13
Utworzenie471Dostawa stołów do tenisaWiesława Buko
2017-06-29 12:46:53
Aktualizacja433Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku - II przetargWiesława Buko
2017-06-26 12:56:36
Utworzenie451Przeprowadzenie 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach zlokalizowanych na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-06-19 14:47:14
Aktualizacja431Usługa ratownictwa wodnego w miejscu strzeżonym do kąpieli w COS-OPO w Giżycku nad jez. KisajnoWiesława Buko
2017-06-14 11:47:16
Aktualizacja433Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku - II przetargWiesława Buko
2017-06-14 11:41:18
Aktualizacja433Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku - II przetargWiesława Buko
2017-06-14 11:26:37
Aktualizacja433Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku - II przetargWiesława Buko
2017-06-14 11:24:13Utworzenie433Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku - II przetargWiesława Buko
2017-06-12 07:13:39
Utworzenie431Usługa ratownictwa wodnego w miejscu strzeżonym do kąpieli w COS-OPO w Giżycku nad jez. KisajnoWiesława Buko
2017-06-09 10:57:03
Aktualizacja387Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku.Wiesława Buko
2017-06-08 14:05:42
Aktualizacja387Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku.Wiesława Buko
2017-06-08 14:04:13
Aktualizacja387Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku.Wiesława Buko
2017-06-08 14:03:16
Aktualizacja387Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku.Wiesława Buko
2017-06-01 09:17:29
Utworzenie404Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - sprzęt pływający i rekreacyjnyWiesława Buko
2017-05-24 11:46:38
Utworzenie387Przebudowa pomieszczenia sauny w hali sportowej w COS-OPO w Giżycku.Wiesława Buko
2017-05-16 11:56:27
Utworzenie358Zaproszenie do składania ofert - najem lokalu na prowadzenie działalności gospodarczejWiesława Buko
2017-04-28 11:51:17
Aktualizacja304Obsługa hali sportowej i zewnętrznej siłowni zlokalizowanych na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-04-28 10:55:07
Utworzenie326Zaproszenie do składania ofert - najem lokalu na prowadzenie działalności gospodarczejWiesława Buko
2017-04-21 12:24:24
Aktualizacja291Obsługa portu nad jez. Kisajno w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-04-21 12:23:50
Aktualizacja290Obsługa wypożyczalni sprzętu pływającego w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-04-21 12:23:03
Aktualizacja285Konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w hali sportowej oraz budynku restauracji "Okrąglak" zlokalozowanych na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-04-18 09:20:27
Utworzenie304Obsługa hali sportowej i zewnętrznej siłowni zlokalizowanych na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-04-13 10:09:38
Utworzenie291Obsługa portu nad jez. Kisajno w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-04-13 10:05:47
Utworzenie290Obsługa wypożyczalni sprzętu pływającego w COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-04-11 08:52:56
Utworzenie285Konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w hali sportowej oraz budynku restauracji "Okrąglak" zlokalozowanych na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-30 11:47:43
Aktualizacja262Sprzątanie pomieszczeń w internatach sportowychWiesława Buko
2017-03-30 11:36:09
Aktualizacja257Dostawa pomostów do podnoszenia ciężarówWiesława Buko
2017-03-30 10:14:12
Aktualizacja208Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-27 09:54:17
Aktualizacja257Dostawa pomostów do podnoszenia ciężarówWiesława Buko
2017-03-24 14:38:55
Aktualizacja214nabór na stanowisko-pracownik zaplecza sportowego-obsługa obiektów sportowychJolanta Jałoszewska
2017-03-24 14:38:18
Aktualizacja213nabór na stanowisko recepcjonistyJolanta Jałoszewska
2017-03-24 10:36:36
Aktualizacja239Bieżąca konserwacja urządzeń dźwigowych będących na wyposażeniu COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-24 10:36:03
Aktualizacja234Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja zieleni na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-24 08:27:44
Utworzenie262Sprzątanie pomieszczeń w internatach sportowychWiesława Buko
2017-03-23 09:49:31
Utworzenie257Dostawa pomostów do podnoszenia ciężarówWiesława Buko
2017-03-16 11:29:48
Aktualizacja239Bieżąca konserwacja urządzeń dźwigowych będących na wyposażeniu COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-16 11:25:59
Aktualizacja239Bieżąca konserwacja urządzeń dźwigowych będących na wyposażeniu COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-16 11:25:16Utworzenie239Bieżąca konserwacja urządzeń dźwigowych będących na wyposażeniu COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-16 11:16:42
Aktualizacja208Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-15 13:40:05
Aktualizacja208Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-15 09:10:38
Aktualizacja234Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja zieleni na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-15 09:09:56Utworzenie234Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja zieleni na terenie COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-09 08:53:41
Aktualizacja208Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-08 10:59:46
Aktualizacja208Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-06 10:00:06
Utworzenie214nabór na stanowisko-pracownik zaplecza sportowego-obsługa obiektów sportowychJolanta Jałoszewska
2017-03-06 09:57:43
Aktualizacja213nabór na stanowisko recepcjonistyJolanta Jałoszewska
2017-03-06 09:55:48
Utworzenie213nabór na stanowisko recepcjonistyJolanta Jałoszewska
2017-03-02 12:30:41
Aktualizacja208Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-02 12:29:41
Utworzenie208Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w GiżyckuWiesława Buko
2017-03-02 10:39:17
Aktualizacja162Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia COS-OPO w Giżycku wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 24 miesięcyWiesława Buko
2017-02-22 10:47:43
Aktualizacja162Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia COS-OPO w Giżycku wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 24 miesięcyWiesława Buko
2017-02-16 12:50:26
Aktualizacja162Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia COS-OPO w Giżycku wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 24 miesięcyWiesława Buko
2017-02-15 14:27:10Aktualizacja186Plan zamówień publicznych na 2017 rok.Wiesława Buko
2017-02-15 14:20:38
Aktualizacja186Plan zamówień publicznych na 2017 rok.Wiesława Buko
2017-02-15 14:19:36
Aktualizacja186Plan zamówień publicznych na 2017 rok.Wiesława Buko
2017-02-15 14:18:56Utworzenie186Plan zamówień publicznych na 2017 rok.Wiesława Buko
2017-02-13 09:46:35
Aktualizacja162Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia COS-OPO w Giżycku wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 24 miesięcyWiesława Buko
2017-02-13 09:45:14Aktualizacja162Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia COS-OPO w Giżycku wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 24 miesięcyWiesława Buko
2017-02-07 12:29:22
Aktualizacja162Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia COS-OPO w Giżycku wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 24 miesięcyWiesława Buko
2017-02-07 12:28:06
Utworzenie162Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia COS-OPO w Giżycku wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 24 miesięcyWiesława Buko
2017-01-20 09:15:34
Aktualizacja106Świadczenie usług pralniczych na rzecz COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-01-20 08:11:05
Aktualizacja106Świadczenie usług pralniczych na rzecz COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2017-01-12 08:55:23
Utworzenie106Świadczenie usług pralniczych na rzecz COS-OPO w GiżyckuWiesława Buko
2016-02-10 11:01:42Aktualizacja29GiżyckoSuperadmin
2016-02-10 11:01:28Aktualizacja29GiżyckoSuperadmin
2016-02-10 10:52:30Aktualizacja29GiżyckoSuperadmin
2016-02-02 11:28:00Utworzenie29GiżyckoSuperadmin
Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
2016-02-12 14:45:37 Aktualizacja Superadmin
2016-02-04 13:25:01 Utworzenie Superadmin
Ilość wyświetleń: 7213